[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/cs mplayer.1,1.28,1.29

Jiri Heryan CVS syncmail at mplayerhq.hu
Tue Jun 28 15:28:15 CEST 2005


CVS change done by Jiri Heryan CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/cs
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv21670

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
Synced with 1.1024

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/cs/mplayer.1,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -r1.28 -r1.29
--- mplayer.1	28 Jun 2005 12:05:37 -0000	1.28
+++ mplayer.1	28 Jun 2005 13:28:12 -0000	1.29
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.1023
+.\" synced with 1.1024
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" Tuto man stránku napsali/pí¹í Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" Pøeklad (translation): Jiøí Heryán
@@ -1486,6 +1486,7 @@
 .B \-sid <ID> (viz také volbu \-slang)
 Zobrazuje datový proud titulkù urèený pomocí <ID> (0\-31).
 MPlayer vypí¹e dostupná ID titulkù pokud je spu¹tìn v upovídaném (\-v) re¾imu.
+Pokud nemù¾ete zvolit nìkteré z titulkù na DVD, zkuste také \-vobsubid.
 .
 .TP
 .B \-slang <kód\ jazyka[,kód\ jazyka,...]> (viz té¾ volbu \-sid)
More information about the MPlayer-translations mailing list