[MPlayer-translations] CVS: homepage/src info.src.pl,1.8,1.9

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Jul 23 16:25:49 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage/src
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv32107

Modified Files:
	info.src.pl 
Log Message:
sync 1.75

Index: info.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/info.src.pl,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.8 -r1.9
--- info.src.pl	16 Apr 2005 19:48:10 -0000	1.8
+++ info.src.pl	23 Jul 2005 14:25:46 -0000	1.9
@@ -1,17 +1,17 @@
 
 <!-- content begin -->
-<!-- synced with 1.71 -->
+<!-- synced with 1.75 -->
 <!-- Przet³umaczy³ Boski Cinek (Marcin Biernat) -->
 
 <h1>Mo¿liwo¶ci MPlayera</h1>
 
-<p>MPlayer jest odtwarzaczem filmów dla Linuksa (ale dzia³a równie¿ na wielu
-	innych systemach typu Unix i procesorach innych ni¿ x86 - zajrzyj do
-	dokumentacji). Odtwarza wiêkszo¶æ plików MPEG, VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO,
-	ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI, RM, NuppelVideo, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA
-	wspomagany przez wiele kodeków (natywnych, XAnim i DLL Win32). Umo¿liwia
-	ogl±danie VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, a nawet filmy w formacie WMV
-	(nie u¿ywaj±c biblioteki avifile).</p>
+<p>MPlayer jest odtwarzaczem filmów dzia³aj±cym na wielu systemach (patrz dokumentacja).
+	Odtwarza wiêkszo¶æ plików MPEG/VOB, AVI, Ogg/OGM, VIVO,
+	ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, RealMedia, Matroska,
+	<a href="http://www.nut.hu">NUT</a>, NuppelVideo, FLI, YUV4MPEG, FILM, RoQ,
+	PVA wspomagany przez wiele kodeków (natywnych, XAnim i DLL Win32).
+	Umo¿liwia ogl±danie VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5, a nawet filmy
+	w formacie WMV.</p>
 
 <p>
 	Kolejn± wspania³± funkcj± MPlayera jest du¿a liczba obs³ugiwanych
@@ -55,6 +55,9 @@
 	<li>format QT/MOV/MP4</li>
 	<li>format RealAudio/RealVideo</li>
 	<li>pliki Ogg/OGM</li>
+	<li>Matroska</li>
+	<li><a href="http://www.nut.hu">NUT</a></li>
+	<li>NSV (format strumieniowy Nullsoftu)</li>
 	<li>format VIVO</li>
 	<li>format FLI</li>
 	<li>format NuppelVideo</li>
@@ -62,10 +65,8 @@
 	<li>format FILM (.cpk)</li>
 	<li>format RoQ</li>
 	<li>format PVA</li>
-	<li>Matroska</li>
-	<li>NSV - format strumieniowy Nullsoftu</li>
-	<li>przesy³anie strumieniowe poprzez http, RTP, RTSP, mms, mmst, mpst, sdp</li>
-	<li>TV</li>
+	<li>przesy³anie strumieniowe poprzez HTTP/FTP, RTP/RTSP, MMS/MMST, MPST, SDP</li>
+	<li>przechwytywanie TV</li>
 </ul>
 
 
@@ -102,14 +103,14 @@
 	<li>WMA 9 (WMAv3), Voxware audio, ACELP.net itd. (u¿ywaj±c x86 DLLs)</li>
 	<li>RealAudio: COOK, SIPRO, ATRAC3 (u¿ywaj±c bibliotek Real)</li>
 	<li>RealAudio: DNET i starsze kodeki</li>
-	<li>QuickTime: Qclp, Q-Design QDMC/QDM2, MACE 3/6 (u¿ywaj±c bibliotek QT)</li>
+	<li>QuickTime: Qclp, Q-Design QDMC/QDM2, MACE 3/6 (u¿ywaj±c bibliotek QT), ALAC</li>
 	<li>d¼wiêk Ogg Vorbis</li>
 	<li>VIVO audio (g723, Vivo Siren) (korzystaj±c z bibliotek x86 DLL)</li>
 	<li>alaw/ulaw, (ms)gsm, pcm, *adpcm i inne proste, stare formaty audio</li>
 </ul>
 
 <p>
-	<a href="../codecs-status.html">Strona stanu kodeków</a> zawiera
+	<a href="../../DOCS/codecs-status.html">Strona stanu kodeków</a> zawiera
 	pe³n± i codziennie uaktualnian± listê obs³ugiwanych kodeków.
 </p>
 
@@ -256,22 +257,22 @@
 	<li>angielska:
 		<a href="../../DOCS/HTML/en/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/HTML-single/en/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
+	<li>czeska:
+		<a href="../../DOCS/HTML/cs/index.html">HTML</a> lub
+		<a href="../../DOCS/HTML-single/cs/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
 	<li>francuska:
 		<a href="../../DOCS/HTML/fr/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/HTML-single/fr/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
 	<li>polska:
 		<a href="../../DOCS/HTML/pl/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/HTML-single/pl/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>hiszpañska:
-		<a href="../../DOCS/HTML/es/index.html">HTML</a> lub
-		<a href="../../DOCS/HTML-single/es/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>czeska (niekompletna):
-		<a href="../../DOCS/HTML/cs/index.html">HTML</a> lub
-		<a href="../../DOCS/HTML-single/cs/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>wêgierska (niekompletna):
+	<li>wêgierska:
 		<a href="../../DOCS/HTML/hu/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/HTML-single/hu/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
-	<li>rosyjska (niekompletna):
+	<li>hiszpañska (nieaktualna):
+		<a href="../../DOCS/HTML/es/index.html">HTML</a> lub
+		<a href="../../DOCS/HTML-single/es/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
+	<li>rosyjska (nieaktualna):
 		<a href="../../DOCS/HTML/ru/index.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/HTML-single/ru/MPlayer.html">HTML w pojedynczym pliku</a></li>
 	<li>niemiecka (nieaktualna):
@@ -301,18 +302,14 @@
 		<a href="../../DOCS/man/fr/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/fr/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/fr/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>w³oska:
-		<a href="../../DOCS/man/it/mplayer.1.html">HTML</a> lub
-		<a href="../../DOCS/man/it/mplayer.1">ROFF</a> lub
-		<a href="../../DOCS/man/it/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
 	<li>polska:
 		<a href="../../DOCS/man/pl/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/pl/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/pl/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>hiszpañska:
-		<a href="../../DOCS/man/es/mplayer.1.html">HTML</a> lub
-		<a href="../../DOCS/man/es/mplayer.1">ROFF</a> lub
-		<a href="../../DOCS/man/es/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
+	<li>w³oska:
+		<a href="../../DOCS/man/it/mplayer.1.html">HTML</a> lub
+		<a href="../../DOCS/man/it/mplayer.1">ROFF</a> lub
+		<a href="../../DOCS/man/it/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
 	<li>chiñska (nieaktualna):
 		<a href="../../DOCS/man/zh/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/zh/mplayer.1">ROFF</a> lub
@@ -321,11 +318,15 @@
 		<a href="../../DOCS/man/de/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/de/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/de/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>wêgierska (nieaktualna):
+	<li>hiszpañska (nieaktualna):
+		<a href="../../DOCS/man/es/mplayer.1.html">HTML</a> lub
+		<a href="../../DOCS/man/es/mplayer.1">ROFF</a> lub
+		<a href="../../DOCS/man/es/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
+	<li>szwedzka (niekompletna):
 		<a href="../../DOCS/man/hu/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/hu/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/hu/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
-	<li>szwedzka (niekompletna):
+	<li>wêgierska (nieaktualna):
 		<a href="../../DOCS/man/hu/mplayer.1.html">HTML</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/hu/mplayer.1">ROFF</a> lub
 		<a href="../../DOCS/man/hu/mplayer.1.txt">TXT</a></li>
@@ -387,7 +388,13 @@
 	
 </p>
 
-<h3>Dla u¿ytkowników</h3>
+<p>
+	<b>Informacja:</b> Zatwierdzanie subskrypcji na listy dyskusyjne poprzez
+	klikniêcie na odno¶niku w emailu otrzymywanym po zapisaniu siê nie dzia³a,
+	proszê zatwierdzaæ poprzez wys³anie emaila.
+</p>
+
+<h3>Dla u¿ytkowników:</h3>
 
 <ul>
 <li>MPlayer-announce: lista, na której panuje ma³y ruch, przeznaczona do
More information about the MPlayer-translations mailing list