[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/hu skin.xml,NONE,1.1

Mizda Gábor CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jul 4 20:29:51 CEST 2005


CVS change done by Mizda Gábor CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/hu
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv2014

Added Files:
	skin.xml 
Log Message:
initial translation, synced with 1.12

--- NEW FILE ---
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- synced with 1.12 -->
<appendix id="skin">
<title><application>MPlayer</application> skin formátum</title>
<para>
Ezen dokumentum célja az
<application>MPlayer</application> skin formátumának leírása. Az itt
szereplõ információk hibásak lehetnek, mert
<orderedlist>
<listitem><para>Nem én írtam a GUI-t.</para></listitem>
<listitem><para>A GUI még nincs kész.</para></listitem>
<listitem><para>Én is tévedhetek.</para></listitem>
</orderedlist>
Tehát ne lepõdj meg nagyon, ha valami nem úgy mûködik, ahogy itt le
van írva.
</para>

<para>Köszönet <emphasis>Ponekker Zoltánnak</emphasis> a segítségéért.</para>

<para><emphasis>Mohári András &lt;mayday at freemail.hu&gt;</emphasis></para>

<sect1 id="skin-overview">
<title>Áttekintés</title>
<para>
Igazából ennek nincs köze a skin formátumához, de tudnod kell, hogy az
<application>MPlayer</application>nek <emphasis role="bold">nincs</emphasis>
beépített skin-je, így <emphasis role="bold">legalább egy skin-nek telepítve
kell lennie, hogy használni tudd a GUI-t.</emphasis>
</para>

<sect2 id="skin-overview-directories">
<title>Könyvtárak</title>
<para>
Az alábbi könyvtárak kerülnek átvizsgálásra (sorrendben):
<orderedlist>
<listitem><para>
<filename class="directory">$(DATADIR)/Skin/</filename>
</para></listitem>
<listitem><para>
<filename class="directory">$(PREFIX)/share/mplayer/Skin/</filename>
</para></listitem>
<listitem><para>
<filename class="directory">~/.mplayer/Skin/</filename>
</para></listitem>
</orderedlist>
</para>

<para>
Figyelj rá, hogy az elsõ elérési út változhat az <application>MPlayer</application>
konfigurációjának megfelelõen (lásd a <command>configure</command> script
<option>--prefix</option> és <option>--datadir</option> kapcsolóit).
</para>

<para>
Minden skin a saját könyvtárába kerül telepítésre a fent felsorolt könyvtárakon
belül, például:
<screen>$(PREFIX)/share/mplayer/Skin/default/</screen>
</para>
</sect2>

<sect2 id="skin-overview-formats">
<title>Képformátumok</title>
<para>A képeknek truecolor-os (24 vagy 32 bpp) PNG-knek kell lenniük.</para>
<para>
A fõ ablakban és a playbar-on (lásd lejjebb) használhatsz transzparens képeket:
Az #FF00FF (bíborvörös) színnel feltöltött területek teljesen
transzparensek lesznek, ha az <application>MPlayer</application>-rel
nézed. Ez azt jelenti, hogy formázott ablakjaid is lehetnek, ha az X
szerverednek van XShape kiterjesztése.
</para>
</sect2>

<sect2 id="skin-overview-components">
<title>Skin komponensek</title>
<para>
A Skin-ek eléggé szabad formátumúak (nem mint például a <application>Winamp</application>/<application>XMMS</application>,
fix formátumú skin-jei), tehát csak rajtad múlik, hogy valami igazán nagyot
alkoss.
</para>

<para>
Jelenleg négy ablak van, amit dekorálni kell: a
<link linkend="skin-file-main">fõ ablak</link>, az
<link linkend="skin-file-subwindow">alablak</link>, a
<link linkend="skin-file-main">playbar</link> és a
<link linkend="skin-file-menu">skin menü</link> (ami jobb kattintással
aktiválható).

<itemizedlist>
<listitem><para>
 A <emphasis role="bold">fõ ablak</emphasis> és/vagy a
 <emphasis role="bold">playbar</emphasis> az, ahol vezérelheted az
 <application>MPlayer</application>t. Az ablak háttere egy kép.
 Ebbe az ablakba különbözõ elemeket lehet (és kell) tenni: <emphasis>gombok</emphasis>,
 <emphasis>potméterek</emphasis> (csúszkák) és <emphasis>címkék</emphasis>.
 Minden egyes elemnek meg kell adnod a pozícióját és a méretét.
</para><para>
 Egy <emphasis role="bold">gomb</emphasis>nak három állása van (lenyomott,
 felengedett, letiltott), így a képe függõlegesen három részre van osztva.
 Lásd a <link linkend="skin-button">gomb</link> elemet a részletekért.
</para><para>
 Egy <emphasis role="bold">potmeter</emphasis>nek (fõként a keresõ sáv és a
 hangerõ/balansz állító) bármennyi fázisa lehet a képének egymás alatti
 tetszõleges feldarabolásával. Lásd a
 <link linkend="skin-hpotmeter">hpotmeter</link>t és
 <link linkend="skin-potmeter">potmeter</link>t a részletekért.
</para><para>
 A <emphasis role="bold">címkék</emphasis> egy kicsit különlegesek: A megrajzolásukhoz
 szükséges karaktereket egy kép fájlból nyerjük és a képen lévõ karaktereket
 egy <link linkend="skin-fonts">betû leíró fájl</link> írja le.
 Ez utóbbi egy sima szöveges fájl, ami megadja minden egyes betû x, y
 pozícióját és méretét a képen (a kép fájl és a hozzátartozó betû leíró
 fájl <emphasis>együtt</emphasis> alkot egy betûtípust). Lásd a <link linkend="skin-dlabel">dlabel</link>t
 és az <link linkend="skin-slabel">slabel</link>t a részeltekért.
</para>
<note><para>Az összes kép lehet teljes transzparens is, amint az a
 <link linkend="skin-overview-formats">kép formátumokról</link> szóló
 részben le van írva. Ha az X szerver nem támogatja az XShape kiterjesztést,
 a transzparensként megjelölt részek feketék lesznek. Ha használni
 akarod ezt a tulajdonságot, a fõ ablak háttérképének 8-cal oszthatónak
 kell lennie.
</para></note>
</listitem>

<listitem><para>
 Az <emphasis role="bold">alablak</emphasis> az, ahol a film megjelenik. Egy
 megadott képet tud megjeleníteni, ha nincs film betöltve (elég unalmas egy
 üres ablak :-)) <emphasis role="bold">Megjegyzés:</emphasis> a transzparens
 kép <emphasis role="bold">nem megengedett</emphasis> itt.
</para></listitem>

<listitem><para>
 A <emphasis role="bold">skin menü</emphasis> csak az <application>MPlayer</application>
 vezérlésének egy módja menüpontok segítségével. Két kép kell a menühöz:
 az egyik a legjobb kép, ami a menüt mutatja normál állapotában, a másik
 a kiválasztott pont megjelenítésére lesz felhasználva. Ha kinyitod a menüt,
 az elsõ kép látszódik. Ha az egeret az egyik menüpont fölé viszed, az
 aktuálisan kiválasztott pont bemásolódik a második képrõl az egér mutató
 alatti területre (a második képet soha sem lehet látni egészében).
</para><para>
 Egy menüpontot a képen lévõ poziciója és a mérete határoz meg (lásd a
 <link linkend="skin-file-menu">skin menü</link> részt).
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>

<para>
 Van egy fontos dolog, amirõl eddig nem beszéltünk: a gombokhoz, potméterekhez
 és menüpontokhoz tartozóan az <application>MPlayer</application> tudnia kell,
 hogy mit csináljon, ha rákattintanak. Ez <link linkend="skin-gui">üzenetekkel</link>
 (eseményekkel) van megvalósítva. Minden elemhez meg kell adnod, hogy milyen
 üzenetet generál, amikor kattintanak rá.
</para>
</sect2>

<sect2 id="skin-files">
<title>Fájlok</title>
<para>
A következõ fájlokra lesz szükséges, hogy el tudj készíteni egy skin-t:
<itemizedlist>
<listitem><para>
 A konfigurációs fájl, aminek <link linkend="skin-file">skin</link> a neve,
 megmondja az <application>MPlayer</application>nek, hogyan rakja össze a
 skin különbözõ részeit és hogy mit tegyen ha valahol kattintanak az ablakban.
</para></listitem>
<listitem><para>
 A fõ ablak háttérképe.
</para></listitem>
<listitem><para>
 A fõ ablakban lévõ elemek képe (beleértve egy vagy több betû leíró fájlt,
 ami a címkék megrajzolásához kell).
</para></listitem>
<listitem><para>
 Az alablakban megjelenítendõ kép (opcionális).
</para></listitem>
<listitem><para>
 Két kép a skin menünek (csak akkor szükséges, ha menüt akarsz csinálni).
</para></listitem>
</itemizedlist>
 A skin konfigurációs fájl kivételével a többi fájlt úgy nevezed el, ahogy
 csak akarod (de jegyezd meg, hogy a betû leíró fájlnak <filename>.fnt</filename>
 kiterjesztéssel kell rendelkeznie).
</para>
</sect2>
</sect1>

<sect1 id="skin-file">
<title>A skin fájl</title>
<para>
Amint fentebb már említettem, ez a skin konfigurációs fájl. Sor-orientált;
a megjegyzést tartalmazó sorok egy '<literal>;</literal>' karakterrel kezdõdnek
(csak szóközök és tab-ok lehetnek a '<literal>;</literal>' elõtt).
</para>

<para>
A fájl szekciókból áll. Minden szekció a skin egy alkalmazását írja le a
következõ formában:
<programlisting>
section = <replaceable>szekció neve</replaceable>More information about the MPlayer-translations mailing list