[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl ports.xml,1.45,1.46

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Thu Jan 20 16:00:17 CET 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv19751/pl

Modified Files:
	ports.xml 
Log Message:
this shouldn't be here in the first place

Index: ports.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/ports.xml,v
retrieving revision 1.45
retrieving revision 1.46
diff -u -r1.45 -r1.46
--- ports.xml	21 Dec 2004 21:18:36 -0000	1.45
+++ ports.xml	20 Jan 2005 15:00:14 -0000	1.46
@@ -460,7 +460,6 @@
 
 <para>¯eby osi±gn±æ najlepsze wyniki <application>MPlayer</application> powinien
   korzystaæ z przestrzeni kolorów, któr± Twoja karta wspomaga sprzêtowo. Niestety
-  <!-- Motywacja: Obs³ugiwaæ mozna prawie wszysko. Chodiz o akceleracjê -->
   wiele sterowników graficznych Windowsa ¼le informuje o obs³ugiwanych przez kartê
   przestrzeniach. Aby sprawdziæ które s± ¼le obs³ugiwane, wykonaj poni¿sz± komendê:
 
More information about the MPlayer-translations mailing list