[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/xml/pl documentation.xml, 1.19, 1.20 install.xml, 1.20, 1.21

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Mon Jan 3 23:49:27 CET 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv29760

Modified Files:
	documentation.xml install.xml 
Log Message:
sync

Index: documentation.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/documentation.xml,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -r1.19 -r1.20
--- documentation.xml	24 Nov 2004 19:51:56 -0000	1.19
+++ documentation.xml	3 Jan 2005 22:49:25 -0000	1.20
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.20 -->
+<!-- synced with 1.21 -->
 
 <bookinfo id="toc">
 <title><application>MPlayer</application> - Odtwarzacz filmów</title>
@@ -11,6 +11,7 @@
  <year>2002</year>
  <year>2003</year>
  <year>2004</year>
+ <year>2005</year>
  <holder>Za³oga MPlayera</holder>
 </copyright>
 <!--

Index: install.xml
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/xml/pl/install.xml,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.20 -r1.21
--- install.xml	21 Dec 2004 21:18:36 -0000	1.20
+++ install.xml	3 Jan 2005 22:49:25 -0000	1.21
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
-<!-- synced with 1.50 -->
+<!-- synced with 1.51 -->
 <sect1 id="install">
 <title>Instalacja</title>
 
@@ -121,6 +121,10 @@
  <emphasis role="bold">libsmb</emphasis> - opcjonalna, do obs³ugi Samby.
  </para></listitem>
 <listitem><para>
+ <emphasis role="bold">ALSA</emphasis> - opcjonalna, do obs³ugi wyj¶cia d¼wiêku
+ przez ALSA. Wymagana jeest przynajmniej wersja 0.9.0rc4.
+ </para></listitem>
+<listitem><para>
  <emphasis role="bold">bio2jack</emphasis> - opcjonalna, do obs³ugi wyj¶cia
  d¼wiêku poprzez JACK, potrzebna jedynie w czasie kompilacji. Do pobrania z
  <ulink url="http://bio2jack.sf.net/">http://bio2jack.sf.net</ulink>. Poniewa¿
More information about the MPlayer-translations mailing list