[MPlayer-translations] CVS: main/DOCS/man/pl mplayer.1,1.125,1.126

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sun Apr 17 22:26:19 CEST 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv5590

Modified Files:
	mplayer.1 
Log Message:
syn

Index: mplayer.1
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/main/DOCS/man/pl/mplayer.1,v
retrieving revision 1.125
retrieving revision 1.126
diff -u -r1.125 -r1.126
--- mplayer.1	16 Apr 2005 15:17:57 -0000	1.125
+++ mplayer.1	17 Apr 2005 20:26:15 -0000	1.126
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" synced with 1.939
+.\" synced with 1.940
 .\" MPlayer (C) 2000-2005 MPlayer Team
 .\" This man page was/is done by Gabucino, Diego Biurrun, Jonas Jermann
 .\" T³umaczenie: Wac³aw "Torinthiel" Schiller (torinthiel at wp.pl)
@@ -3931,7 +3931,7 @@
 Zauwa¿, ¿e liczba kana³ów bêdzie automatycznie zwiêkszonado <ch>, je¶li
 zajdzie taka potrzeba.
 .RE
-.PD1
+.PD 1
 .
 .TP
 .B surround[=opo¼nienie]
More information about the MPlayer-translations mailing list