[MPlayer-translations] CVS: homepage/src news.src.pl,1.18,1.19

Maciej Paszta CVS syncmail at mplayerhq.hu
Sat Apr 16 23:33:02 CEST 2005


CVS change done by Maciej Paszta CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage/src
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv18348

Modified Files:
	news.src.pl 
Log Message:
typo

Index: news.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/news.src.pl,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -r1.18 -r1.19
--- news.src.pl	16 Apr 2005 21:31:18 -0000	1.18
+++ news.src.pl	16 Apr 2005 21:32:59 -0000	1.19
@@ -24,7 +24,7 @@
 Wysoka (zdalane, arbitralne wykoanie kodu pod ID u¿ytkownika korzystaj±cego z odtwarzacza)
 podczas strumieniowania danych MMS/TCP z odpowiednio spreparowanego serwera, ¿adna je¿eli
 nie korzystasz z tej opcji.
-Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exloita.
+Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exploita.
 </p>
 
 <h3>Opis</h3>
@@ -87,7 +87,7 @@
 Wysoka (zdalne, arbitralne wykonanie kodu pod ID u¿ytkownika korzystaj±cego
 z odtwarzacza) podczas strumieniowania danych RTSP ze specjalnie spreparowanego
 serwera, ¿adna je¶li nie korzystasz z tej opcji.
-Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exloita.
+Na chwilê obecn± nie ma ¿adnego znanego exploita.
 </p>
 
 <h3>Opis</h3>
More information about the MPlayer-translations mailing list