[MPlayer-translations] CVS: homepage/src codecs.src.pl,1.2,1.3

Torinthiel CVS syncmail at mplayerhq.hu
Fri Apr 15 09:21:45 CEST 2005


CVS change done by Torinthiel CVS

Update of /cvsroot/mplayer/homepage/src
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv26580

Modified Files:
	codecs.src.pl 
Log Message:
sync 1.22

Index: codecs.src.pl
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/homepage/src/codecs.src.pl,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -r1.2 -r1.3
--- codecs.src.pl	20 Feb 2005 21:18:27 -0000	1.2
+++ codecs.src.pl	15 Apr 2005 07:21:42 -0000	1.3
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 <!-- content begin -->
 
-<!-- synced with 1.21 -->
+<!-- synced with 1.22 -->
 
 
 <h1>Binarne kodeki dla MPlayera</h1>
@@ -43,7 +43,7 @@
 
 <p>
 	Je¶li masz <b>Linuksa na procesorze x86</b>, powiniene¶ ¶ci±gn±æ
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050216.tar.bz2">pakiet
+	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">pakiet
 	niezbêdnych kodeków</a>. Jest w nim ka¿dy dzia³aj±cy kodek
 	nie zaimplementowany natywnie, jak Windows Media 9, nowsze Real Audio/Video,
 	QuickTime QDM2 audio i wiele innych mniej popularnych formatów.
@@ -55,16 +55,16 @@
 	ju¿ zainstalowanych kodeków. Jednak by unikn±æ instalowania ka¿dego znanego
 	kodeka i by mieæ pewno¶æ ¿e wersja której u¿ywasz to ta sama któr±
 	testowali¶my, ¶ci±gnij
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20050115.zip">
+	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20050412.zip">
 	Windowsowy pakiet niezbêdnych kodeków</a>.
 </p>
 
 <p>
 	Je¶li masz inny <b>system Uniksowy na procesorze x86</b> (jak *BSD), 
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050216.tar.bz2">pakiet niezbêdnych kodeków</a>
+	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">pakiet niezbêdnych kodeków</a>
 	prawdopodobnie jest najlepszym wyj¶ciem.
 	Je¶li Twój system nie radzi sobie z Linuksowymi bibliotekami, wybierz
-	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20050115.zip">Windowsowy pakiet podstawowych kodeków</a>.
+	<a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20050412.zip">Windowsowy pakiet podstawowych kodeków</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -85,27 +85,27 @@
 	<th align="left">wielko¶æ</th>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050216.tar.bz2">essential</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/essential-20050412.tar.bz2">essential</a></td>
 	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Linuksa x86</td>
-	<td>20050216</td>
+	<td>20050412</td>
 	<td>8.9M</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-20050216.tar.bz2">all</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/all-20050412.tar.bz2">all</a></td>
 	<td>wszystkie kodeki dla Linuksa x86 (Win32 .dll i Linux .so)</td>
-	<td>20050216</td>
+	<td>20050412</td>
 	<td>12.3M</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20040916.zip">Windows essential</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-essential-20040412.zip">Windows essential</a></td>
 	<td>wszystkie kodeki bez wolnej/darmowej alternatywy, dla Windows</td>
-	<td>20050115</td>
+	<td>20050412</td>
 	<td>9.5M</td>
 </tr>
 <tr>
-	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-all-20050115.zip">Windows all</a></td>
+	<td><a href="../../MPlayer/releases/codecs/windows-all-20050412.zip">Windows all</a></td>
 	<td>wszystkie kodeki dla Windows (Win32 .dll)</td>
-	<td>20050115</td>
+	<td>20050412</td>
 	<td>12M</td>
 </tr>
 <tr>
More information about the MPlayer-translations mailing list