[Mplayer-cvslog] CVS: 0_90/help help_mp-sk.h,1.12,1.13

Diego Biurrun CVS diego at mplayerhq.hu
Mon Apr 7 20:30:10 CEST 2003


Update of /cvsroot/mplayer/0_90/help
In directory mail:/var/tmp.root/cvs-serv8824

Modified Files:
	help_mp-sk.h 
Log Message:
Bug fixes by "Bena, Daniel" <Daniel.Bena at dm-drogeriemarkt.sk>.


Index: help_mp-sk.h
===================================================================
RCS file: /cvsroot/mplayer/0_90/help/help_mp-sk.h,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -r1.12 -r1.13
--- help_mp-sk.h	1 Apr 2003 21:04:41 -0000	1.12
+++ help_mp-sk.h	7 Apr 2003 18:30:08 -0000	1.13
@@ -121,7 +121,7 @@
 #define MSGTR_AvailableVideoCodecs "Dostupné video kodeky:\n"
 #define MSGTR_AvailableAudioFm "\nDostupné (vkompilované) audio rodiny kodekov/ovládaèe:\n"
 #define MSGTR_AvailableVideoFm "\nDostupné (vkompilované) video rodiny kodekov/ovládaèe:\n"
-#define MSGTR_AvailableFsType "Dostupné zmeny plnoobrazovkových módov:\n
+#define MSGTR_AvailableFsType "Dostupné zmeny plnoobrazovkových módov:\n"
 #define MSGTR_UsingRTCTiming "Pou¾ívam Linuxové hardvérové RTC èasovanie (%ldHz)\n"
 #define MSGTR_CannotReadVideoProperties "Video: nemô¾em èíta» vlastnosti\n"
 #define MSGTR_NoStreamFound "Nenájdený prúd\n"
@@ -592,7 +592,7 @@
 #define MSGTR_ABOUT_UHU "vývoj GUI sponoroval UHU Linux\n"
 #define MSGTR_ABOUT_CoreTeam "   MPlayer základný tým:\n"
 #define MSGTR_ABOUT_AdditionalCoders "   Ïal¹í vývojári:\n"
-#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "   Hlavní testeri:\n
+#define MSGTR_ABOUT_MainTesters "   Hlavní testeri:\n"
 
 // --- messagebox
 #define MSGTR_MSGBOX_LABEL_FatalError "fatálna chyba ..."More information about the MPlayer-cvslog mailing list