[FFmpeg-user] ffmpeg from .json file to .ts or .mp4 ?

pmcnamara patrick.w.mcnamara at gmail.com
Tue May 16 23:41:31 EEST 2017


I'm trying to save a video playlist using ffmpeg..   

file playlist is
https://62skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1494971437~acl=%2F217020261%2F%2A~hmac=adbad75e94d1640960d2a3a5303f786508d3aaf13b43644d15f24c7b5b67616b/217020261/sep/video/751054707,751054719,751054708/master.json?base64_init=1

when I save that..  I get a list like this  (see JSON below)

If I change the file type on the file above to .m3u8, I get this playlist..  

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:7
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audio-low",NAME="audio",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,CHANNELS="2",URI="../../audio/751054707/playlist.m3u8"
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="audio-high",NAME="audio",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,CHANNELS="2",URI="../../audio/751054719/playlist.m3u8"

#EXT-X-STREAM-INF:CLOSED-CAPTIONS=NONE,PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=599835,AVERAGE-BANDWIDTH=495000,RESOLUTION=640x360,FRAME-RATE=29.970,CODECS="avc1.64001E,mp4a.40.2",AUDIO="audio-low"
../751054707/playlist.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:CLOSED-CAPTIONS=NONE,PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=3265488,AVERAGE-BANDWIDTH=2478000,RESOLUTION=1280x720,FRAME-RATE=29.970,CODECS="avc1.640020,mp4a.40.2",AUDIO="audio-high"
../751054719/playlist.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:CLOSED-CAPTIONS=NONE,PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1792640,AVERAGE-BANDWIDTH=1486000,RESOLUTION=960x540,FRAME-RATE=29.970,CODECS="avc1.64001F,mp4a.40.2",AUDIO="audio-high"
../751054708/playlist.m3u8

If I copy out the playlist url extenstion and add it to the end of the URL
like this..

https://62skyfiregce-vimeo.akamaized.net/exp=1494971437~acl=%2F217020261%2F%2A~hmac=adbad75e94d1640960d2a3a5303f786508d3aaf13b43644d15f24c7b5b67616b/217020261/sep/video/751054719/playlist.m3u8

It will play the video, but there is no sound ?

How do capture the .json file..  or how do I get the .m3u8 to play sound ??-- JSON --
{"clip_id":217020261,"base_url":"../","video":[{"id":751054707,"base_url":"751054707/chop/","format":"mp42","mime_type":"video/mp4","codecs":"avc1.64001E","bitrate":691000,"avg_bitrate":495000,"duration":322.3887291666667,"framerate":29.97002997002997,"width":640,"height":360,"max_segment_duration":6,"init_segment":"AAAAGGZ0eXBpc281AAACAGlzbzZtcDQxAAADF21vb3YAAABsbXZoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+gAAAAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIZdHJhawAAAFx0a2hkAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAKAAAABaAAAAAAAJGVkdHMAAAAcZWxzdAAAAAAAAAABAAAAAAAAB9IAAQAAAAABkW1kaWEAAAAgbWRoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdTAAAAAAVcQAAAAAAC1oZGxyAAAAAAAAAAB2aWRlAAAAAAAAAAAAAAAAVmlkZW9IYW5kbGVyAAAAATxtaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAD8c3RibAAAALBzdHNkAAAAAAAAAAEAAACgYXZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAWgASAAAAEgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAADphdmNDAWQAHv/hAB1nZAAerFYkCgL/lwFqDAwMgAAB9IAAdTAHixbEwAEABmjojssiwP34+AAAAAAQcGFzcAAAAAEAAAABAAAAEHN0dHMAAAAAAAAAAAAAABBzdHNjAAAAAAAAAAAAAAAUc3RzegAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBzdGNvAAAAAAAAAAAAAAAobXZleAAAACB0cmV4AAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYnVkdGEAAABabWV0YQAAAAAAAAAhaGRscgAAAAAAAAAAbWRpcmFwcGwAAAAAAAAAAAAAAAAtaWxzdAAAACWpdG9vAAAAHWRhdGEAAAABAAAAAExhdmY1Ny43Mi4xMDA=","segments":[{"start":0,"end":6.006,"url":"segment-1.m4s"},{"start":6.006,"end":12.012,"url":"segment-2.m4s"},{"start":12.012,"end":18.018,"url":"segment-3.m4s"},{"start":18.018,"end":24.024,"url":"segment-4.m4s"},{"start":24.024,"end":30.03,"url":"segment-5.m4s"},{"start":30.03,"end":36.036,"url":"segment-6.m4s"},{"start":36.036,"end":42.042,"url":"segment-7.m4s"},{"start":42.042,"end":48.048,"url":"segment-8.m4s"},{"start":48.048,"end":54.054,"url":"segment-9.m4s"},{"start":54.054,"end":60.06,"url":"segment-10.m4s"},{"start":60.06,"end":66.066,"url":"segment-11.m4s"},{"start":66.066,"end":72.072,"url":"segment-12.m4s"},{"start":72.072,"end":78.078,"url":"segment-13.m4s"},{"start":78.078,"end":84.084,"url":"segment-14.m4s"},{"start":84.084,"end":90.09,"url":"segment-15.m4s"},{"start":90.09,"end":96.096,"url":"segment-16.m4s"},{"start":96.096,"end":102.102,"url":"segment-17.m4s"},{"start":102.102,"end":108.108,"url":"segment-18.m4s"},{"start":108.108,"end":114.114,"url":"segment-19.m4s"},{"start":114.114,"end":120.12,"url":"segment-20.m4s"},{"start":120.12,"end":126.126,"url":"segment-21.m4s"},{"start":126.126,"end":132.132,"url":"segment-22.m4s"},{"start":132.132,"end":138.138,"url":"segment-23.m4s"},{"start":138.138,"end":144.144,"url":"segment-24.m4s"},{"start":144.144,"end":150.15,"url":"segment-25.m4s"},{"start":150.15,"end":156.156,"url":"segment-26.m4s"},{"start":156.156,"end":162.162,"url":"segment-27.m4s"},{"start":162.162,"end":168.168,"url":"segment-28.m4s"},{"start":168.168,"end":174.174,"url":"segment-29.m4s"},{"start":174.174,"end":180.18,"url":"segment-30.m4s"},{"start":180.18,"end":186.186,"url":"segment-31.m4s"},{"start":186.186,"end":192.192,"url":"segment-32.m4s"},{"start":192.192,"end":198.198,"url":"segment-33.m4s"},{"start":198.198,"end":204.204,"url":"segment-34.m4s"},{"start":204.204,"end":210.21,"url":"segment-35.m4s"},{"start":210.21,"end":216.216,"url":"segment-36.m4s"},{"start":216.216,"end":222.222,"url":"segment-37.m4s"},{"start":222.222,"end":228.228,"url":"segment-38.m4s"},{"start":228.228,"end":234.234,"url":"segment-39.m4s"},{"start":234.234,"end":240.24,"url":"segment-40.m4s"},{"start":240.24,"end":246.246,"url":"segment-41.m4s"},{"start":246.246,"end":252.252,"url":"segment-42.m4s"},{"start":252.252,"end":258.258,"url":"segment-43.m4s"},{"start":258.258,"end":264.264,"url":"segment-44.m4s"},{"start":264.264,"end":270.27,"url":"segment-45.m4s"},{"start":270.27,"end":276.276,"url":"segment-46.m4s"},{"start":276.276,"end":282.282,"url":"segment-47.m4s"},{"start":282.282,"end":288.288,"url":"segment-48.m4s"},{"start":288.288,"end":294.294,"url":"segment-49.m4s"},{"start":294.294,"end":300.3,"url":"segment-50.m4s"},{"start":300.3,"end":306.306,"url":"segment-51.m4s"},{"start":306.306,"end":312.312,"url":"segment-52.m4s"},{"start":312.312,"end":318.318,"url":"segment-53.m4s"},{"start":318.318,"end":322.3887291666667,"url":"segment-54.m4s"}]},{"id":751054719,"base_url":"751054719/chop/","format":"mp42","mime_type":"video/mp4","codecs":"avc1.640020","bitrate":3197000,"avg_bitrate":2478000,"duration":322.3887291666667,"framerate":29.97002997002997,"width":1280,"height":720,"max_segment_duration":6,"init_segment":"AAAAGGZ0eXBpc281AAACAGlzbzZtcDQxAAADFG1vb3YAAABsbXZoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+gAAAAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIWdHJhawAAAFx0a2hkAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAUAAAAC0AAAAAAAJGVkdHMAAAAcZWxzdAAAAAAAAAABAAAAAAAAB9IAAQAAAAABjm1kaWEAAAAgbWRoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdTAAAAAAVcQAAAAAAC1oZGxyAAAAAAAAAAB2aWRlAAAAAAAAAAAAAAAAVmlkZW9IYW5kbGVyAAAAATltaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAD5c3RibAAAAK1zdHNkAAAAAAAAAAEAAACdYXZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAtAASAAAAEgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAADdhdmNDAWQAIP/hABtnZAAgrNmAUAW7AWoCAgKAAAH0gAB1MAeMGM0BAAVo6Xssi/34+AAAAAAQcGFzcAAAAAEAAAABAAAAEHN0dHMAAAAAAAAAAAAAABBzdHNjAAAAAAAAAAAAAAAUc3RzegAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBzdGNvAAAAAAAAAAAAAAAobXZleAAAACB0cmV4AAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYnVkdGEAAABabWV0YQAAAAAAAAAhaGRscgAAAAAAAAAAbWRpcmFwcGwAAAAAAAAAAAAAAAAtaWxzdAAAACWpdG9vAAAAHWRhdGEAAAABAAAAAExhdmY1Ny43Mi4xMDA=","segments":[{"start":0,"end":6.006,"url":"segment-1.m4s"},{"start":6.006,"end":12.012,"url":"segment-2.m4s"},{"start":12.012,"end":18.018,"url":"segment-3.m4s"},{"start":18.018,"end":24.024,"url":"segment-4.m4s"},{"start":24.024,"end":30.03,"url":"segment-5.m4s"},{"start":30.03,"end":36.036,"url":"segment-6.m4s"},{"start":36.036,"end":42.042,"url":"segment-7.m4s"},{"start":42.042,"end":48.048,"url":"segment-8.m4s"},{"start":48.048,"end":54.054,"url":"segment-9.m4s"},{"start":54.054,"end":60.06,"url":"segment-10.m4s"},{"start":60.06,"end":66.066,"url":"segment-11.m4s"},{"start":66.066,"end":72.072,"url":"segment-12.m4s"},{"start":72.072,"end":78.078,"url":"segment-13.m4s"},{"start":78.078,"end":84.084,"url":"segment-14.m4s"},{"start":84.084,"end":90.09,"url":"segment-15.m4s"},{"start":90.09,"end":96.096,"url":"segment-16.m4s"},{"start":96.096,"end":102.102,"url":"segment-17.m4s"},{"start":102.102,"end":108.108,"url":"segment-18.m4s"},{"start":108.108,"end":114.114,"url":"segment-19.m4s"},{"start":114.114,"end":120.12,"url":"segment-20.m4s"},{"start":120.12,"end":126.126,"url":"segment-21.m4s"},{"start":126.126,"end":132.132,"url":"segment-22.m4s"},{"start":132.132,"end":138.138,"url":"segment-23.m4s"},{"start":138.138,"end":144.144,"url":"segment-24.m4s"},{"start":144.144,"end":150.15,"url":"segment-25.m4s"},{"start":150.15,"end":156.156,"url":"segment-26.m4s"},{"start":156.156,"end":162.162,"url":"segment-27.m4s"},{"start":162.162,"end":168.168,"url":"segment-28.m4s"},{"start":168.168,"end":174.174,"url":"segment-29.m4s"},{"start":174.174,"end":180.18,"url":"segment-30.m4s"},{"start":180.18,"end":186.186,"url":"segment-31.m4s"},{"start":186.186,"end":192.192,"url":"segment-32.m4s"},{"start":192.192,"end":198.198,"url":"segment-33.m4s"},{"start":198.198,"end":204.204,"url":"segment-34.m4s"},{"start":204.204,"end":210.21,"url":"segment-35.m4s"},{"start":210.21,"end":216.216,"url":"segment-36.m4s"},{"start":216.216,"end":222.222,"url":"segment-37.m4s"},{"start":222.222,"end":228.228,"url":"segment-38.m4s"},{"start":228.228,"end":234.234,"url":"segment-39.m4s"},{"start":234.234,"end":240.24,"url":"segment-40.m4s"},{"start":240.24,"end":246.246,"url":"segment-41.m4s"},{"start":246.246,"end":252.252,"url":"segment-42.m4s"},{"start":252.252,"end":258.258,"url":"segment-43.m4s"},{"start":258.258,"end":264.264,"url":"segment-44.m4s"},{"start":264.264,"end":270.27,"url":"segment-45.m4s"},{"start":270.27,"end":276.276,"url":"segment-46.m4s"},{"start":276.276,"end":282.282,"url":"segment-47.m4s"},{"start":282.282,"end":288.288,"url":"segment-48.m4s"},{"start":288.288,"end":294.294,"url":"segment-49.m4s"},{"start":294.294,"end":300.3,"url":"segment-50.m4s"},{"start":300.3,"end":306.306,"url":"segment-51.m4s"},{"start":306.306,"end":312.312,"url":"segment-52.m4s"},{"start":312.312,"end":318.318,"url":"segment-53.m4s"},{"start":318.318,"end":322.3887291666667,"url":"segment-54.m4s"}]},{"id":751054708,"base_url":"751054708/chop/","format":"mp42","mime_type":"video/mp4","codecs":"avc1.64001F","bitrate":1915000,"avg_bitrate":1486000,"duration":322.3887291666667,"framerate":29.97002997002997,"width":960,"height":540,"max_segment_duration":6,"init_segment":"AAAAGGZ0eXBpc281AAACAGlzbzZtcDQxAAADF21vb3YAAABsbXZoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+gAAAAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAIZdHJhawAAAFx0a2hkAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAPAAAACHAAAAAAAJGVkdHMAAAAcZWxzdAAAAAAAAAABAAAAAAAAB9IAAQAAAAABkW1kaWEAAAAgbWRoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdTAAAAAAVcQAAAAAAC1oZGxyAAAAAAAAAAB2aWRlAAAAAAAAAAAAAAAAVmlkZW9IYW5kbGVyAAAAATxtaW5mAAAAFHZtaGQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAkZGluZgAAABxkcmVmAAAAAAAAAAEAAAAMdXJsIAAAAAEAAAD8c3RibAAAALBzdHNkAAAAAAAAAAEAAACgYXZjMQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAAhwASAAAAEgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABj//wAAADphdmNDAWQAH//hAB1nZAAfrFYkDwEX7wFqDAwMgAAB9IAAdTAHjBjEwAEABmjojssiwP34+AAAAAAQcGFzcAAAAAEAAAABAAAAEHN0dHMAAAAAAAAAAAAAABBzdHNjAAAAAAAAAAAAAAAUc3RzegAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBzdGNvAAAAAAAAAAAAAAAobXZleAAAACB0cmV4AAAAAAAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYnVkdGEAAABabWV0YQAAAAAAAAAhaGRscgAAAAAAAAAAbWRpcmFwcGwAAAAAAAAAAAAAAAAtaWxzdAAAACWpdG9vAAAAHWRhdGEAAAABAAAAAExhdmY1Ny43Mi4xMDA=","segments":[{"start":0,"end":6.006,"url":"segment-1.m4s"},{"start":6.006,"end":12.012,"url":"segment-2.m4s"},{"start":12.012,"end":18.018,"url":"segment-3.m4s"},{"start":18.018,"end":24.024,"url":"segment-4.m4s"},{"start":24.024,"end":30.03,"url":"segment-5.m4s"},{"start":30.03,"end":36.036,"url":"segment-6.m4s"},{"start":36.036,"end":42.042,"url":"segment-7.m4s"},{"start":42.042,"end":48.048,"url":"segment-8.m4s"},{"start":48.048,"end":54.054,"url":"segment-9.m4s"},{"start":54.054,"end":60.06,"url":"segment-10.m4s"},{"start":60.06,"end":66.066,"url":"segment-11.m4s"},{"start":66.066,"end":72.072,"url":"segment-12.m4s"},{"start":72.072,"end":78.078,"url":"segment-13.m4s"},{"start":78.078,"end":84.084,"url":"segment-14.m4s"},{"start":84.084,"end":90.09,"url":"segment-15.m4s"},{"start":90.09,"end":96.096,"url":"segment-16.m4s"},{"start":96.096,"end":102.102,"url":"segment-17.m4s"},{"start":102.102,"end":108.108,"url":"segment-18.m4s"},{"start":108.108,"end":114.114,"url":"segment-19.m4s"},{"start":114.114,"end":120.12,"url":"segment-20.m4s"},{"start":120.12,"end":126.126,"url":"segment-21.m4s"},{"start":126.126,"end":132.132,"url":"segment-22.m4s"},{"start":132.132,"end":138.138,"url":"segment-23.m4s"},{"start":138.138,"end":144.144,"url":"segment-24.m4s"},{"start":144.144,"end":150.15,"url":"segment-25.m4s"},{"start":150.15,"end":156.156,"url":"segment-26.m4s"},{"start":156.156,"end":162.162,"url":"segment-27.m4s"},{"start":162.162,"end":168.168,"url":"segment-28.m4s"},{"start":168.168,"end":174.174,"url":"segment-29.m4s"},{"start":174.174,"end":180.18,"url":"segment-30.m4s"},{"start":180.18,"end":186.186,"url":"segment-31.m4s"},{"start":186.186,"end":192.192,"url":"segment-32.m4s"},{"start":192.192,"end":198.198,"url":"segment-33.m4s"},{"start":198.198,"end":204.204,"url":"segment-34.m4s"},{"start":204.204,"end":210.21,"url":"segment-35.m4s"},{"start":210.21,"end":216.216,"url":"segment-36.m4s"},{"start":216.216,"end":222.222,"url":"segment-37.m4s"},{"start":222.222,"end":228.228,"url":"segment-38.m4s"},{"start":228.228,"end":234.234,"url":"segment-39.m4s"},{"start":234.234,"end":240.24,"url":"segment-40.m4s"},{"start":240.24,"end":246.246,"url":"segment-41.m4s"},{"start":246.246,"end":252.252,"url":"segment-42.m4s"},{"start":252.252,"end":258.258,"url":"segment-43.m4s"},{"start":258.258,"end":264.264,"url":"segment-44.m4s"},{"start":264.264,"end":270.27,"url":"segment-45.m4s"},{"start":270.27,"end":276.276,"url":"segment-46.m4s"},{"start":276.276,"end":282.282,"url":"segment-47.m4s"},{"start":282.282,"end":288.288,"url":"segment-48.m4s"},{"start":288.288,"end":294.294,"url":"segment-49.m4s"},{"start":294.294,"end":300.3,"url":"segment-50.m4s"},{"start":300.3,"end":306.306,"url":"segment-51.m4s"},{"start":306.306,"end":312.312,"url":"segment-52.m4s"},{"start":312.312,"end":318.318,"url":"segment-53.m4s"},{"start":318.318,"end":322.3887291666667,"url":"segment-54.m4s"}]}],"audio":[{"id":751054707,"base_url":"../audio/751054707/chop/","format":"mp42","mime_type":"audio/mp4","codecs":"mp4a.40.2","bitrate":129000,"avg_bitrate":128000,"duration":322.38933333333335,"channels":2,"sample_rate":48000,"max_segment_duration":6,"init_segment":"AAAAGGZ0eXBpc281AAACAGlzbzZtcDQxAAACym1vb3YAAABsbXZoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+gAAAAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAHMdHJhawAAAFx0a2hkAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJGVkdHMAAAAcZWxzdAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAQAAAAABRG1kaWEAAAAgbWRoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAu4AAAAAAVcQAAAAAAC1oZGxyAAAAAAAAAABzb3VuAAAAAAAAAAAAAAAAU291bmRIYW5kbGVyAAAAAO9taW5mAAAAEHNtaGQAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAALNzdGJsAAAAZ3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAFdtcDRhAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAACABAAAAAAu4AAAAAAADNlc2RzAAAAAAOAgIAiAAEABICAgBRAFQAAAAAB9AAAAAAABYCAgAIRkAaAgIABAgAAABBzdHRzAAAAAAAAAAAAAAAQc3RzYwAAAAAAAAAAAAAAFHN0c3oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQc3RjbwAAAAAAAAAAAAAAKG12ZXgAAAAgdHJleAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGJ1ZHRhAAAAWm1ldGEAAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAAAAAAG1kaXJhcHBsAAAAAAAAAAAAAAAALWlsc3QAAAAlqXRvbwAAAB1kYXRhAAAAAQAAAABMYXZmNTcuNzIuMTAw","segments":[{"start":0,"end":6.016,"url":"segment-1.m4s"},{"start":6.016,"end":12.010666666666667,"url":"segment-2.m4s"},{"start":12.010666666666667,"end":18.026666666666667,"url":"segment-3.m4s"},{"start":18.026666666666667,"end":24.021333333333335,"url":"segment-4.m4s"},{"start":24.021333333333335,"end":30.037333333333333,"url":"segment-5.m4s"},{"start":30.037333333333333,"end":36.032,"url":"segment-6.m4s"},{"start":36.032,"end":42.048,"url":"segment-7.m4s"},{"start":42.048,"end":48.04266666666667,"url":"segment-8.m4s"},{"start":48.04266666666667,"end":54.05866666666667,"url":"segment-9.m4s"},{"start":54.05866666666667,"end":60.053333333333335,"url":"segment-10.m4s"},{"start":60.053333333333335,"end":66.06933333333333,"url":"segment-11.m4s"},{"start":66.06933333333333,"end":72.064,"url":"segment-12.m4s"},{"start":72.064,"end":78.08,"url":"segment-13.m4s"},{"start":78.08,"end":84.07466666666667,"url":"segment-14.m4s"},{"start":84.07466666666667,"end":90.09066666666666,"url":"segment-15.m4s"},{"start":90.09066666666666,"end":96.10666666666667,"url":"segment-16.m4s"},{"start":96.10666666666667,"end":102.10133333333333,"url":"segment-17.m4s"},{"start":102.10133333333333,"end":108.11733333333333,"url":"segment-18.m4s"},{"start":108.11733333333333,"end":114.112,"url":"segment-19.m4s"},{"start":114.112,"end":120.128,"url":"segment-20.m4s"},{"start":120.128,"end":126.12266666666666,"url":"segment-21.m4s"},{"start":126.12266666666666,"end":132.13866666666667,"url":"segment-22.m4s"},{"start":132.13866666666667,"end":138.13333333333333,"url":"segment-23.m4s"},{"start":138.13333333333333,"end":144.14933333333335,"url":"segment-24.m4s"},{"start":144.14933333333335,"end":150.144,"url":"segment-25.m4s"},{"start":150.144,"end":156.16,"url":"segment-26.m4s"},{"start":156.16,"end":162.15466666666666,"url":"segment-27.m4s"},{"start":162.15466666666666,"end":168.17066666666668,"url":"segment-28.m4s"},{"start":168.17066666666668,"end":174.16533333333334,"url":"segment-29.m4s"},{"start":174.16533333333334,"end":180.18133333333333,"url":"segment-30.m4s"},{"start":180.18133333333333,"end":186.176,"url":"segment-31.m4s"},{"start":186.176,"end":192.192,"url":"segment-32.m4s"},{"start":192.192,"end":198.208,"url":"segment-33.m4s"},{"start":198.208,"end":204.20266666666666,"url":"segment-34.m4s"},{"start":204.20266666666666,"end":210.21866666666668,"url":"segment-35.m4s"},{"start":210.21866666666668,"end":216.21333333333334,"url":"segment-36.m4s"},{"start":216.21333333333334,"end":222.22933333333333,"url":"segment-37.m4s"},{"start":222.22933333333333,"end":228.224,"url":"segment-38.m4s"},{"start":228.224,"end":234.24,"url":"segment-39.m4s"},{"start":234.24,"end":240.23466666666667,"url":"segment-40.m4s"},{"start":240.23466666666667,"end":246.25066666666666,"url":"segment-41.m4s"},{"start":246.25066666666666,"end":252.24533333333332,"url":"segment-42.m4s"},{"start":252.24533333333332,"end":258.2613333333333,"url":"segment-43.m4s"},{"start":258.2613333333333,"end":264.256,"url":"segment-44.m4s"},{"start":264.256,"end":270.272,"url":"segment-45.m4s"},{"start":270.272,"end":276.26666666666665,"url":"segment-46.m4s"},{"start":276.26666666666665,"end":282.28266666666667,"url":"segment-47.m4s"},{"start":282.28266666666667,"end":288.2986666666667,"url":"segment-48.m4s"},{"start":288.2986666666667,"end":294.29333333333335,"url":"segment-49.m4s"},{"start":294.29333333333335,"end":300.3093333333333,"url":"segment-50.m4s"},{"start":300.3093333333333,"end":306.304,"url":"segment-51.m4s"},{"start":306.304,"end":312.32,"url":"segment-52.m4s"},{"start":312.32,"end":318.31466666666665,"url":"segment-53.m4s"},{"start":318.31466666666665,"end":322.38933333333335,"url":"segment-54.m4s"}]},{"id":751054719,"base_url":"../audio/751054719/chop/","format":"mp42","mime_type":"audio/mp4","codecs":"mp4a.40.2","bitrate":256000,"avg_bitrate":256000,"duration":322.38933333333335,"channels":2,"sample_rate":48000,"max_segment_duration":6,"init_segment":"AAAAGGZ0eXBpc281AAACAGlzbzZtcDQxAAACym1vb3YAAABsbXZoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+gAAAAAAAEAAAEAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAHMdHJhawAAAFx0a2hkAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJGVkdHMAAAAcZWxzdAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAQAAAAABRG1kaWEAAAAgbWRoZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAu4AAAAAAVcQAAAAAAC1oZGxyAAAAAAAAAABzb3VuAAAAAAAAAAAAAAAAU291bmRIYW5kbGVyAAAAAO9taW5mAAAAEHNtaGQAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAALNzdGJsAAAAZ3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAFdtcDRhAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAACABAAAAAAu4AAAAAAADNlc2RzAAAAAAOAgIAiAAEABICAgBRAFQAAAAAD6AAAAAAABYCAgAIRkAaAgIABAgAAABBzdHRzAAAAAAAAAAAAAAAQc3RzYwAAAAAAAAAAAAAAFHN0c3oAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQc3RjbwAAAAAAAAAAAAAAKG12ZXgAAAAgdHJleAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGJ1ZHRhAAAAWm1ldGEAAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAAAAAAG1kaXJhcHBsAAAAAAAAAAAAAAAALWlsc3QAAAAlqXRvbwAAAB1kYXRhAAAAAQAAAABMYXZmNTcuNzIuMTAw","segments":[{"start":0,"end":6.016,"url":"segment-1.m4s"},{"start":6.016,"end":12.010666666666667,"url":"segment-2.m4s"},{"start":12.010666666666667,"end":18.026666666666667,"url":"segment-3.m4s"},{"start":18.026666666666667,"end":24.021333333333335,"url":"segment-4.m4s"},{"start":24.021333333333335,"end":30.037333333333333,"url":"segment-5.m4s"},{"start":30.037333333333333,"end":36.032,"url":"segment-6.m4s"},{"start":36.032,"end":42.048,"url":"segment-7.m4s"},{"start":42.048,"end":48.04266666666667,"url":"segment-8.m4s"},{"start":48.04266666666667,"end":54.05866666666667,"url":"segment-9.m4s"},{"start":54.05866666666667,"end":60.053333333333335,"url":"segment-10.m4s"},{"start":60.053333333333335,"end":66.06933333333333,"url":"segment-11.m4s"},{"start":66.06933333333333,"end":72.064,"url":"segment-12.m4s"},{"start":72.064,"end":78.08,"url":"segment-13.m4s"},{"start":78.08,"end":84.07466666666667,"url":"segment-14.m4s"},{"start":84.07466666666667,"end":90.09066666666666,"url":"segment-15.m4s"},{"start":90.09066666666666,"end":96.10666666666667,"url":"segment-16.m4s"},{"start":96.10666666666667,"end":102.10133333333333,"url":"segment-17.m4s"},{"start":102.10133333333333,"end":108.11733333333333,"url":"segment-18.m4s"},{"start":108.11733333333333,"end":114.112,"url":"segment-19.m4s"},{"start":114.112,"end":120.128,"url":"segment-20.m4s"},{"start":120.128,"end":126.12266666666666,"url":"segment-21.m4s"},{"start":126.12266666666666,"end":132.13866666666667,"url":"segment-22.m4s"},{"start":132.13866666666667,"end":138.13333333333333,"url":"segment-23.m4s"},{"start":138.13333333333333,"end":144.14933333333335,"url":"segment-24.m4s"},{"start":144.14933333333335,"end":150.144,"url":"segment-25.m4s"},{"start":150.144,"end":156.16,"url":"segment-26.m4s"},{"start":156.16,"end":162.15466666666666,"url":"segment-27.m4s"},{"start":162.15466666666666,"end":168.17066666666668,"url":"segment-28.m4s"},{"start":168.17066666666668,"end":174.16533333333334,"url":"segment-29.m4s"},{"start":174.16533333333334,"end":180.18133333333333,"url":"segment-30.m4s"},{"start":180.18133333333333,"end":186.176,"url":"segment-31.m4s"},{"start":186.176,"end":192.192,"url":"segment-32.m4s"},{"start":192.192,"end":198.208,"url":"segment-33.m4s"},{"start":198.208,"end":204.20266666666666,"url":"segment-34.m4s"},{"start":204.20266666666666,"end":210.21866666666668,"url":"segment-35.m4s"},{"start":210.21866666666668,"end":216.21333333333334,"url":"segment-36.m4s"},{"start":216.21333333333334,"end":222.22933333333333,"url":"segment-37.m4s"},{"start":222.22933333333333,"end":228.224,"url":"segment-38.m4s"},{"start":228.224,"end":234.24,"url":"segment-39.m4s"},{"start":234.24,"end":240.23466666666667,"url":"segment-40.m4s"},{"start":240.23466666666667,"end":246.25066666666666,"url":"segment-41.m4s"},{"start":246.25066666666666,"end":252.24533333333332,"url":"segment-42.m4s"},{"start":252.24533333333332,"end":258.2613333333333,"url":"segment-43.m4s"},{"start":258.2613333333333,"end":264.256,"url":"segment-44.m4s"},{"start":264.256,"end":270.272,"url":"segment-45.m4s"},{"start":270.272,"end":276.26666666666665,"url":"segment-46.m4s"},{"start":276.26666666666665,"end":282.28266666666667,"url":"segment-47.m4s"},{"start":282.28266666666667,"end":288.2986666666667,"url":"segment-48.m4s"},{"start":288.2986666666667,"end":294.29333333333335,"url":"segment-49.m4s"},{"start":294.29333333333335,"end":300.3093333333333,"url":"segment-50.m4s"},{"start":300.3093333333333,"end":306.304,"url":"segment-51.m4s"},{"start":306.304,"end":312.32,"url":"segment-52.m4s"},{"start":312.32,"end":318.31466666666665,"url":"segment-53.m4s"},{"start":318.31466666666665,"end":322.38933333333335,"url":"segment-54.m4s"}]}]}

--
View this message in context: http://www.ffmpeg-archive.org/ffmpeg-from-json-file-to-ts-or-mp4-tp4680059.html
Sent from the FFmpeg-users mailing list archive at Nabble.com.


More information about the ffmpeg-user mailing list