[FFmpeg-devel] [PATCH] frame: add an av_frame_new_side_data_from_buf function

Rostislav Pehlivanov atomnuker at gmail.com
Mon Oct 16 18:02:19 EEST 2017


Signed-off-by: Rostislav Pehlivanov <atomnuker at gmail.com>
---
 libavutil/frame.c | 16 ++++++----------
 libavutil/frame.h | 13 +++++++++++++
 2 files changed, 19 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/libavutil/frame.c b/libavutil/frame.c
index d5fd2932e3..0668c888ea 100644
--- a/libavutil/frame.c
+++ b/libavutil/frame.c
@@ -26,11 +26,6 @@
 #include "mem.h"
 #include "samplefmt.h"
 
-
-static AVFrameSideData *frame_new_side_data(AVFrame *frame,
-                      enum AVFrameSideDataType type,
-                      AVBufferRef *buf);
-
 MAKE_ACCESSORS(AVFrame, frame, int64_t, best_effort_timestamp)
 MAKE_ACCESSORS(AVFrame, frame, int64_t, pkt_duration)
 MAKE_ACCESSORS(AVFrame, frame, int64_t, pkt_pos)
@@ -356,7 +351,8 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
       }
       memcpy(sd_dst->data, sd_src->data, sd_src->size);
     } else {
-      sd_dst = frame_new_side_data(dst, sd_src->type, av_buffer_ref(sd_src->buf));
+      sd_dst = av_frame_new_side_data_from_buf(dst, sd_src->type,
+                           av_buffer_ref(sd_src->buf));
       if (!sd_dst) {
         wipe_side_data(dst);
         return AVERROR(ENOMEM);
@@ -636,9 +632,9 @@ AVBufferRef *av_frame_get_plane_buffer(AVFrame *frame, int plane)
   return NULL;
 }
 
-static AVFrameSideData *frame_new_side_data(AVFrame *frame,
-                      enum AVFrameSideDataType type,
-                      AVBufferRef *buf)
+AVFrameSideData *av_frame_new_side_data_from_buf(AVFrame *frame,
+                         enum AVFrameSideDataType type,
+                         AVBufferRef *buf)
 {
   AVFrameSideData *ret, **tmp;
 
@@ -676,7 +672,7 @@ AVFrameSideData *av_frame_new_side_data(AVFrame *frame,
                     int size)
 {
 
-  return frame_new_side_data(frame, type, av_buffer_alloc(size));
+  return av_frame_new_side_data_from_buf(frame, type, av_buffer_alloc(size));
 }
 
 AVFrameSideData *av_frame_get_side_data(const AVFrame *frame,
diff --git a/libavutil/frame.h b/libavutil/frame.h
index abe4f4fd17..1430d8363f 100644
--- a/libavutil/frame.h
+++ b/libavutil/frame.h
@@ -762,6 +762,19 @@ AVFrameSideData *av_frame_new_side_data(AVFrame *frame,
                     enum AVFrameSideDataType type,
                     int size);
 
+/**
+ * Add a new side data to a frame from an existing AVBufferRef
+ *
+ * @param frame a frame to which the side data should be added
+ * @param type type of the added side data
+ * @param a valid AVBufferRef
+ *
+ * @return newly added side data on success, NULL on error
+ */
+AVFrameSideData *av_frame_new_side_data_from_buf(AVFrame *frame,
+                         enum AVFrameSideDataType type,
+                         AVBufferRef *buf);
+
 /**
 * @return a pointer to the side data of a given type on success, NULL if there
 * is no side data with such type in this frame.
-- 
2.15.0.rc0.271.g36b669edccMore information about the ffmpeg-devel mailing list