[FFmpeg-devel] [PATCH 3/3] avformat/matroska: use av_stream_add_side_data() for stereo3d side data

James Almer jamrial at gmail.com
Thu Nov 17 07:41:15 EET 2016


Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>
---
 libavformat/matroska.c | 22 ++++++++--------------
 1 file changed, 8 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/libavformat/matroska.c b/libavformat/matroska.c
index c592fb0..7a3d233 100644
--- a/libavformat/matroska.c
+++ b/libavformat/matroska.c
@@ -150,26 +150,13 @@ const char * const ff_matroska_video_stereo_plane[MATROSKA_VIDEO_STEREO_PLANE_CO
 
 int ff_mkv_stereo3d_conv(AVStream *st, MatroskaVideoStereoModeType stereo_mode)
 {
-  AVPacketSideData *sd, *tmp;
   AVStereo3D *stereo;
+  int ret;
 
   stereo = av_stereo3d_alloc();
   if (!stereo)
     return AVERROR(ENOMEM);
 
-  tmp = av_realloc_array(st->side_data, st->nb_side_data + 1, sizeof(*tmp));
-  if (!tmp) {
-    av_freep(&stereo);
-    return AVERROR(ENOMEM);
-  }
-  st->side_data = tmp;
-  st->nb_side_data++;
-
-  sd = &st->side_data[st->nb_side_data - 1];
-  sd->type = AV_PKT_DATA_STEREO3D;
-  sd->data = (uint8_t *)stereo;
-  sd->size = sizeof(*stereo);
-
   // note: the missing breaks are intentional
   switch (stereo_mode) {
   case MATROSKA_VIDEO_STEREOMODE_TYPE_MONO:
@@ -207,5 +194,12 @@ int ff_mkv_stereo3d_conv(AVStream *st, MatroskaVideoStereoModeType stereo_mode)
     break;
   }
 
+  ret = av_stream_add_side_data(st, AV_PKT_DATA_STEREO3D, (uint8_t *)stereo,
+                 sizeof(*stereo));
+  if (ret < 0) {
+    av_freep(&stereo);
+    return AVERROR(ENOMEM);
+  }
+
   return 0;
 }
-- 
2.10.1More information about the ffmpeg-devel mailing list