[FFmpeg-devel] [PATCH] libavcodec/imgconvert.c: support left band while cropping

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Fri Jun 12 18:38:05 CEST 2015


Hi
I attach a little patch that introduces support for left band while
cropping.

--
Regards
Przemysław Sobala


Główne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000373814, kapitał zakładowy: 311.005.050,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: support_left_band_in_cropping.patch
Type: text/x-patch
Size: 1163 bytes
Desc: not available
URL: <https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/attachments/20150612/1a95035a/attachment.bin>


More information about the ffmpeg-devel mailing list