Native vorbis decoder, unfinished. (was: Re: [Ffmpeg-devel] Native ogg demuxer)

Alex Beregszaszi alex
Mon Apr 11 18:16:29 CEST 2005


Organization: Free Software Network (http://www.fsn.hu/)
X-Mailer: Sylpheed version 0.9.8claws (GTK+ 1.2.10; powerpc-unknown-linux-gnu)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="Multipart=_Mon__11_Apr_2005_18_16_29_+0200_a=8vbgEGYo6RgPGP"

This is a multi-part message in MIME format.

--Multipart=_Mon__11_Apr_2005_18_16_29_+0200_a=8vbgEGYo6RgPGP
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Hi,

> The question was not whether it's available, but whether it's under a
> free software license...
> 
> > licence, which is valid for 2 months, and give you the chance to
> > study most of the sourcecode (including our patented
> > VorbisDecode(tm) technology) at our facilities (in workhours) for a
> > flat rate of $100/hour. Of course other licensing opportunities are
> > available, this is the most basic offer, aimed at students, or
> > projects with a low budget (ffmpeg would be one). For more
> > information feel free to contact us.
> 
> This makes it sound like it's not.
> Again, people here have little/no use in reading your decoder source.
> We have the reference sources we can read if we want, as well as the
> specs. The only way your code would be useful is if it were free and
> could be directly incorporated into ffmpeg.

Attached is my my start on a vorbis implementation, but sadly it looks
like I wont have time to finish it (pending since last year).

It has most of the setup packet decoding in it, the actual frame
decoding is a much easier step.

I wrote this based on the "specs" they provide. No copy-paste except the
bitstream reader (which should be replaced by a native lavc reverse
bitstream reader)

-- 
Alex Beregszaszi 			e-mail: alex at fsn.hu
Free Software Network			cell: +36 70 3144424


--Multipart=_Mon__11_Apr_2005_18_16_29_+0200_a=8vbgEGYo6RgPGP
Content-Type: application/x-object;
 name="sonic.o"
Content-Disposition: attachment;
 filename="sonic.o"
Content-Transfer-Encoding: base64

f0VMRgECAQAAAAAAAAAAAAABABQAAAABAAAAAAAAAAAAAJvIAAAAAAA0AAAAAAAoABkAFpQh/+CT
4QAcfH8beDRl//6TwQAYfL4reEGAAHQ5gwABVGAQOjigAAB8DPAAfMQALkCAAFR8DPBQfAkDplSg
EDpVhxA6OKUAAX0/AC45jAABfQcgLnwJMdZ9KUHWVAsP/nwAVnB9awIUVSoP/n0pVnB9CFoUfUpK
FH0HIS58xlIUQgD/vDRj//9AgP+Ug8EAGIPhABw4IQAgToAAIJQh//BUqhA6NAX//nxjUhR9RFIU
OOP/+DkK//iBI//8gWr//H0pWdZVIA/+fSlWcHwAShR8YDBQQYAATDil//98qQOmgWcAADjn//yB
SAAAfAtR1lQJD/58AFZwfSkCFHxpGFB9axnWVWAP/n1rVnB8AFoUfUoCFJFIAAQ5CP/8QgD/xDwA
ABB8AwAAQIEACDxgABA8AP/wfAMAAECAAAg8YP/wkGQAADghABBOgAAglCH/gHwIAqaToQBUVJ0Q
OpNBAEh8eht4f6PreJPhAFx9H0N4kqEANHy1K3iSwQA4fPY7eJLhADx8lyN4kwEAQHzYM3iTgQBQ
kAEAhNuBAGDboQBo28EAcNvhAHiSYQAskoEAMJMhAESTYQBMk8EAWEgAAAF/RNN4f6XreHx8G3hM
xjGCSAAAATlAAAB8CsAAQIABsD0gAAA+YEMwOoAEADkpAADL6QAAPSAAADkpAAjLiQAAPSAAADkp
ABDLyQAAPSAAADkpABjLqQAAOyoAAT0gAAB/heN4fBmx1jkpAADJaQAAfSC4UFQeEDosCQAA/CBY
kHza8hR9O0t4QYAAXDkpAAE9YEMwfSkDpj0gAAA5KQAQyYkAAIAGAAA4xgAEkWEACGwAgACQAQAM
gSUAADilAATJoQAIbSmAAJEhAAz9rWAoyAEACPwAYCj8LQg6/WBYOkIA/8T8C/gAOIAAAFVdEDpB
ggBE/CAIUJJhAAhVXRA6fB34LvwhWCRsAIAAkAEADMgBAAj8IQcy/ADwKPwhACT8IegqSAAAAfwA
CB7YAQAQgIEAFHwd+C59NAPWfARIAECBAAh9JEt4fAQA0HwASABAgQAIfIkA0HydqS5/adt5fNry
FH+F43h8HfgufIQB1kGAAFA5KQABfSkDpoEGAACA5QAAfARB1n1EOdZUCw/+fABWcH1rAhRVSQ/+
fUpWcHznWhR9KVIUfQhKFJEGAAA4xgAEkOUAADilAARCAP/AfBnAAH8qy3hBgP6Qf4PjeEgAAAGA
AQCEgmEALIKBADCCoQA0fAgDpoLBADiC4QA8gwEAQIMhAESDQQBIg2EATIOBAFCDoQBUg8EAWIPh
AFzLgQBgy6EAaMvBAHDL4QB4OCEAgE6AACCUIf+QfAgCpjygAAA4gAAAOKUAAJABAHSTYQBUfHsb
eJPhAGSAAwD02+EAaCwAAACTQQBQk4EAWJOhAFyTwQBgg+MAhEGAAEBMxjGCSAAAATlg//+AAQB0
fWNbeINBAFCDYQBUg4EAWHwIA6aDoQBcg8EAYIPhAGTL4QBoOCEAcE6AACCAAwBAPKAAADiAAAA4
pQCILAAAAkGh/7BAggAMOAAAAJAfAAiBewCAPAAAAWAAUA6BKwAIfAkAAEGCByw4AACAOWAAAj0g
P/A5QAAAkB8ADJF/ABCRPwAYkV8AHIE/AAw4Cf/gKAAD4EGBABR9Iy5wVGAoNHwASABBggAYPKAA
AH9j23g4gAAAOKUAvEv//zhUYzgwO8AAAEgAAAGAHwAMkH8AMHweAABAgABYPSAAAD9AQzA5KQAo
y+kAADgeAAGDnwAwV90QOmwJgACTQQBAfB4DeJEhAETIIQBA/CH4KEgAAAH8AAge2AEASIABAEx8
HeEugB8ADHweAABBgP/AgXsAQJF/ACB8YFnWgBsAPFRjEDqQHwAkbAmAADwAQzCRIQBEPSAAAJAB
AEA5KQAoyakAAD0gAAA5KQAwyAEAQMmJAAA9IAAAgV8AEPwAaCjJqQAg/AADMvwAaCT9gAAe2YEA
SIABAEx8AFPWfWsB1pAfACh9a1HWkX8ALEgAAAE5YP//LAMAAJB/AEBBgv5EgB8ADIE/ACBUAxA6
fABJ1pAfAERIAAABOWD//ywDAACQfwBQQaL+HIAfACA7wAAAfB4AAECAADg7vwA4gH8AKDveAAFU
YxA6SAAAATlg//8sAwAAkH0AADu9AARBov3kgB8AIHweAABBgP/UgH8ALFRjEDpIAAABgT8ALHxg
G3iAfwBEkB8ANFRjCDx8Y0oUkH8ATFRjEDpIAAABOWD//ywDAACQfwBIQYL9mDhgABBIAAABOWD/
/ywDAACQewAYQaL9gDgAACA5IwCAO8EAIJABACQ4AAAAkAEAIJEhADCQYQAsgB8ABJBhACgsAAAA
QYIAEIAfAABgAAABkB8AAIC/AAAsBQD/QYEEfD0gAACBAQAkOOUAATkpAACBQQAgfSkornwJQABA
gAQsfUBIMH0JQFB8Cjt4kV4AAJEeAASAHwAAcAkAAkGCAIyBAQAkgP8AIIFBACAsCAACQIEDzFVA
EDo5CP/+fAo7eJFeAAA44AAGkR4ABIE/ACQsCV3AQYIAKEGBA1gsCSsROOAAAkGCABhBgQMwLAkf
QDjgAAhBggAIOOD//4EeAAQ4AAAEgV4AAHwAQABAgALgVUAgNjkI//x8Cjt4kV4AAJEeAASAHwAA
cAkABECCACyBAQAkgP8ACIFBACAsCAACQIECgFVAEDo5CP/+fAo7eJFeAACRHgAEgB8ABCwAAABA
ggAogQEAJIFBACAsCAADQIECIFVAGDg5CP/9YAoABJFeAACRHgAEgQEAJID/ABCBQQAgLAgAAkCB
AcxVQBA6OQj//nwKO3iRXgAAkR4ABIC/AAwsBQD/QYEBXD0gAACBAQAkOOUAATkpAACBQQAgfSko
rnwJQABAgAEMfUBIMH0JQFB8Cjt4kV4AAJEeAASAAQAkgSEAICwAAB99KQAwkSEAIEGBADiBPgAM
iB4AAJgJAAA5KQABkT4ADIF+AASAHgAAOWsACCwLAB9UAEAukX4ABJAeAABAgf/QOAAAIIEhACw8
oAAAkB4ABDgAAAB/Y9t4kB4AADilANQ4gAABgAEAKH0gSFCAAQAkVSkYOH0gSFA5KQAgfSkecH0p
AZSROwAcgB8ALIDfAACA/wAEgR8ACIE/AAyBXwAokAEACIAfABCQAQAMTMYxgkgAAAFIAAABOWD/
9CwDAACQewGUQaL61DgAAAE5YAAAkAMAMIE/ABCAHwAofABJ1pAbAEhL//q0gWEALHwISFB9SkAw
fOAEMH0pQFB9SgN4OQkAIDgLAASRSwAAfOo7eJABACxL//7YOKUAATiAAAB0oP//fKsreEGCAAxU
q4Q+OIAAEHFp/wBBggAMVWvCPjiEAAg9IAAAf8PzeDkpAAB8CViufIQCFFSECDw4hAABSAAY7Uv/
/pCBIQAsIAgAAn1KQDB84AQwOQgAHn1KA3g5aQAEkUkAAHzqO3iRYQAsS//+HIFhACwhKAADOAAA
BHwATDB9SkAwOQgAHX1KA3g5KwAEkUsAADlAAASRIQAsS//9xIEhACwgCAACfUpAMHzgBDA5CAAe
fUoDeDlpAASRSQAAfOo7eJFhACxL//1ogT4ADCAIAAR9SkAwfOAEMDkIABx9SgN4OWkABJFJAAB8
6jt4kX4ADEv//QgsCT6AOOAAB0Gi/NwsCVYiOOAAAUv//Mg4AAAAOOAAAGAArER8CQAAQaL8vEGB
ABAsCX0AOOAABUv//KQ4AAAAOOAABGAAu4B8CQAAQaL8mDwAAAE44AADYAB3AHwJAABL//x8gSEA
LCAIAAJ9SkAwfOAEMDkIAB59SgN4OWkABJFJAAB86jt4kWEALEv//ByBYQAsfAhIUH1KQDB84AQw
fSlAUH1KA3g5CQAgOAsABJFLAAB86jt4kAEALEv/+7g4pQABOIAAAHSg//98qyt4QYIADFSrhD44
gAAQcWn/AEGCAAxVa8I+OIQACD0gAAB/w/N4OSkAAHwJWK58hAIUVIQIPDiEAAFIABcpS//7cDlg
AAE4AAAgOSAAADlAAACQHwAMkX8AEJE/ABiRXwAckX8ABEv/+NSUIf/gfAgCppABACSTwQAYk6EA
FDugAACDwwCEOGMBlJPhABxIAAABgB4AIHwdAABAgAAkO/4AOIB/AAA7/wAEO70AAUgAAAGAHgAg
fB0AAEGA/+iAfgBQSAAAAYB+AEBIAAABgH4AMEgAAAGAfgBISAAAAYB+ADRIAAABgAEAJDhgAACD
oQAUg8EAGIPhABx8CAOmOCEAIE6AACCUIf+AfAgCpjjgAABUpRg4fKQqFJABAIQ4AAAgkuEARDrg
AACTwQBgkAEAFIPDAISS4QAQkyEATDshABCT4QBkO+AAAIE+ACzboQBofAdIANvBAHDb4QB4kwEA
SJNBAFCTYQBUk4EAWJOhAFyQuQAQkIEAHJCBABhAgAAogR4ANFTpCDxU6xA6OOcAAXwJMq58C0Eu
gT4ALHwHSABBgP/kgB4ABCwAAABAggA0OOAAAHwHSABAgAAogR4ANFTrEDo45wABfAtALlQAIDZ8
C0EugT4ALHwHSABBgP/kgB4AAHAJAARBggBEgL4ACCwFAP9BgQhoPSAAAIEBABQ45QABOSkAAIFB
ABB9KSiufAlAAECACBh9QEgwfQlAUHwKO3iRWQAAkRkABIAeAAgsAAABQYIHtEGBB2QsAAAAQYIH
BIC+AEw4gAAAgH4ASFSlEDpMxjGCSAAAAYE+AEQ44AAAfAdIAECABtSAfgBIgV4AQFTpEDpX6xA6
OOcAAXwJUC47/wABfAsZLoE+AER8B0gAQYD/4IAeACw44AAAfAcAAECAADCBHgA0VOsQOlfqEDo4
5wABfStALjv/AAF9KhkugB4ALHwHAABBgP/ggT4ARDjgAAB8B0gAQIAAJDgAAABX6RA6OOcAATv/
AAF8CRkugT4ARHwHSABBgP/oOOAAAH0gS3h8B0gAQIAAOIEeADSBXgBAgT4ALFTrEDp9IEhQfSk6
FDjnAAFVKRA6fAlALnwLUS6AHgBEfAcAAEGA/9iAngBMO+AAAIC+AFCA3gAMgP4AIIEeADBL//Jh
g54ADIN+AFB8H+AAQIAAcD0gAAA7SQAAV+AQOn07AC5VKQg8NSn//0GABawsCQD/O6kAAX+j63hB
gQV8fTpIroFZAASBeQAAfAlQAHwKSFB8yVBQf6cEMH1gSDBAgAU0fAvreHzKM3iReQAAkVkABDv/
AAF8H+AAQYD/oIEeACA7YAAAfBtAAECAAISDvgAoOL4AMDjgAACAHgBEfAfoAH/g2hRAgABYfKYr
eIAeABA5QAAAfAoAAECAACSBHgAgfAkDpoB+AEhX6RA6f/9CFHwJGC59SgIUQgD/8IFmAAhU6RA6
OOcAAX1JWS6DvgAofAfoAEGA/7iBHgAgO3sAATilAAR8G0AAQYD/jIAeAAQsAAAAQIIBpD0gAAA7
YAAAOSkAQHwbQADLqQAA/8DokECABFiDvgAoON4AODjgAAB8B+gAQIAATD0gAACBZgAAf6kDpjkp
AEg9QEMwyYkAAFTpEDo45wABfAlYLpFBADBsAIAAkAEANMgBADD8AGAo/aACEP/A8Dr/vWgqQgD/
1Dt7AAE4xgAEfBtAAEGA/6B8COnWP6BDMD0gAACToQAwOSkASMvpAABsAIAAkAEANMghADD8Ifgo
/D4IJEgAAAE9IAAAOSkAUP/ACJDIKQAASAAAAYAeACCBPgAo/CEHcpOhADB8AEnWbACAAJABADTI
AQAw/AD4KP+hACT8HugAQIEAGD0gAAD9vugoOSkAWMgJAAD/zfA6PSAAAMgeABjJqQA4PSAAADkp
AGD8AANyyakAAPwAB7L8AANy/YAAHtmBADiC4QA8LBcAAECBAyQ4AAAAYAD//3wXAABAgQAIfBcD
eCwXAP9BgQK4PSAAAIEBABQ49wABOSkAAIFBABB9KbiufAlAAECAAmh9QEgwfQlAUHwKO3iRWQAA
kRkABIEeACBW9yA2O2AAAHwbQABAgAEEgB4ABCwAAABAggIsg74AKDjgAAB8AOgAQIACFFdmEDp+
6A5wfQgBlH0m8hSBSQA4VOkQOnwJUC59KVIULAAAAH1gQFB8AEIUQYAB2HwAu9aQCQAAOOcAAYO+
ACh8B+gAQYD/0IAeAAQsAAAAQIIBmDuAAAB9JvIUfBzoAINJADhAgABwPSAAADsJAABXgBA6fToA
LlUpCDw1Kf//QYABYCwJAP876QABf+P7eEGBATB9OEiugVkABIF5AAB8CVAAfApIUHzJUFB/5wQw
fWBIMECAAOh8C/t4fMozeJF5AACRWQAEO5wAAXwc6ABBgP+ggB4AIDt7AAF8GwAAQYD/BIABABSB
IQAQLAAAH30pADCRIQAQQYEAOIE5AAyIGQAAmAkAADkpAAGROQAMgXkABIAZAAA5awAILAsAH1QA
QC6ReQAEkBkAAECB/9A4AAAggGEAHJAZAASAAQAYguEARIMBAEh8YBhQgAEAFFRjGDiDIQBMg0EA
UHxgGFCAAQCEOGMAJ4NhAFR8Yx5wfGMBlIOBAFiDoQBcfAgDpoPBAGCD4QBky6EAaMvBAHDL4QB4
OCEAgE6AACCBOQAMfWtQMDlGACB9azt4OAkABJFpAAB/6/t4kBkADEv//wRIAA8df+X7eHxkG3h/
I8t4VIQIPDiEAAFIAA9JS//+7H0pSPhL//6gfSbyFH+l63h/I8t4gIkAODjAAAFIAA+FS//+1HwL
u9Z8AADQS//+KFdmEDpL//44g74AKEv///SBYQAcfAhIUH1KQDB84AQwfSlAUH1KA3g5CQAgOAsA
BJFLAAB86jt4kAEAHEv//Xw4twABOIAAAHSg//98oCt4QYIADFSghD44gAAQcAn/AEGCAAxUAMI+
OIQACD0gAAB/I8t4OSkAAHwJAK58hAIUVIQIPDiEAAFIAA6JS//9NDrgAAFL//zcg74AKEv//BSB
OQAMfWtQMDlGACB9azt4OAkABJFpAAB/q+t4kBkADEv/+rhIAA4Jf6XreHxkG3h/I8t4VIQIPDiE
AAFIAA41S//6oH0pSPhL//pUgH4ASEv/+ViAHgAsOOAAAHwHAABAoPj0gR4ANFTrEDp9S0IUfStA
LoAKAAR9KQIUfStBLjkpAAF9KQ5wgAoABHwJAFCQCgAEgT4AIIAeACx850oUfAcAAEGA/8RL//is
LAAAAkCC+KSAHgAsOOAAAHwHAABAoPiUgR4ANFTrEDp9S0IUfAtALoEqAAR8CQBQfAtBLoE+ACCA
HgAsfOdKFHwHAABBgP/YS//4YIAeACw44AAAfAcAAECg+FCBHgA0VOkQOn1JQhR9aUAugAoABHwL
AFCQCgAEgT4AIIAeACx850oUfAcAAEGA/9hL//gcgWEAHHwISFB9SkAwfOAEMH0pQFB9SgN4OQkA
IDgLAASRSwAAfOo7eJABABxL//fMOKUAATiAAAB0oP//fKsreEGCAAxUq4Q+OIAAEHFp/wBBggAM
VWvCPjiEAAg9IAAAfyPLeDkpAAB8CViufIQCFFSECDw4hAABSAAMvUv/94SUIf+gfAgCpjygAAA4
gAAAOKUBIJABAGST4QBUk8EAUHx+G3iAAwBAg+MAhIFjABjb4QBYLAsAAJAfACCTYQBEk4EASIAD
ADyToQBMkB8AJEGCA5yBIwAcOAAAAH1nW3iQAQAoPWAH/2Fr//+Q4QAgkSEALDkpAAd9KR5wfSdK
FIFHAACRIQAkfApYQECBA/w9IAAAVUpN/j1gAAA5KQAAOWsAAHwJUK59K1CukAEAKCwJAAiRPwAA
QYEDvHEgAAJAggM8gB8AICwAAAJBgQMQgB8AAHAJAARUAAf+kB8ABECCAvSBIQAogOEAIH0rHnBV
Kgd+OSkAAnwHWC6RIQAofABQMFQAF76QHwAIgB8ABCwAAABAggAQgSEAKDkpAAORIQAogSEAKD0A
B/9hCP//fSsecFUqB345KQACfAdYLpEhACh8AFAwVAAXvpAfABCAwQAofMkecFTLB358B0gufApY
MHwKQEBAgQIYPSAAAFVKTf49YAAAOSkAADlrAAB8CVCufStQrnzGAhSQwQAoPWAvjTwAQzBha/GP
kT8ADDygAAB/w/N4OKUA1DiAAAGBXwAkO8AAAJABADB9aliWfUr+cH1rbnB9alhQPUAAAG1rgAA5
SgBokWEANMgKAAA9QAAAOUoAcMmhADCAHwAQgX8AIIDfAAD9rQAoyAoAAID/AASBHwAI/a0AMvwA
aB7YAQA4gUEAPH1KA9Z9a1HWkV8AKH1rAdaRfwAskWEACIAfABCQAQAMTMYxgkgAAAGAfwAMVGMQ
OkgAAAGAHwAMkH8AMHweAABAgABYPSAAAD9gQzA5KQBoy+kAADgeAAGDnwAwV90QOmwJgACTYQAw
fB4DeJEhADTIIQAw/CH4KEgAAAH8AAge2AEAOIABADx8HeEugB8ADHweAABBgP/AVAMQOjvAAABI
AAABgB8AIJB/AFB8HgAAQIAAODu/AFSAfwAMO94AAVRjEDpIAAABOAD//ywDAACQfQAAO70ABEGC
AGSAHwAgfB4AAEGA/9Q7wAAAfB4AAECAADg7vwA4gH8AKDveAAFUYxA6SAAAATgA//8sAwAAkH0A
ADu9AARBggAkgB8AIHweAABBgP/UgH8ALFRjEDpIAAABOAAAAJB/ADR8AwN4gAEAZINhAESDgQBI
g6EATHwIA6aDwQBQg+EAVMvhAFg4IQBgToAAIHVA//85YAAAfUBTeEGCAAxVQIQ+OWAAEHAJ/wBB
ggAMVADCPjlrAAg9IAAAOSkAAHwJAK59awIUVWkIPDkp/+F9aTBQfUpMMDjLACA5Kv//S//9vIDh
ACBL//00PKAAAH/D83g4gAAAOKUAiEzGMYJIAAABOAD//0v//1yBIQAoPKAAAH/D83iBAQAgOKUB
QDiAAAF9Kx5wVSoHfjkpAAJ8CFgukSEAKHwAUDBUABe+kB8AIIEhACh9Kx5wVSoHfjkpAAR8CFgu
kSEAKD0gAAA5KQAAfABQMFQANrqA3wAgfOkALpD/ACRMxjGCSAAAAUv//FQ8oAAAf8PzeDiAAAA4
pQFgS///aHVA//85YAAAfUBTeEGCAAxVQIQ+OWAAEHAJ/wBBggAMVADCPjlrAAg9IAAAOSkAAHwJ
AK59awIUVWkIPDkp/+EgCQAgfUpMMJABACg5Kv//S//72JQh/+B8CAKmkAEAJJPBABiToQAUO6AA
AIPDAIST4QAcgH4ANEgAAAGAfgAwSAAAAYB+AFBIAAABgB4AIHwdAABAgAAsf9/zeIB/AFQ7vQAB
SAAAAYB/ADg7/wAESAAAAYAeACB8HQAAQYD/4IABACQ4YAAAg6EAFIPBABiD4QAcfAgDpjghACBO
gAAglCH/oHwIAqYsBwAAkAEAZJIBACB8sCt4kiEAJHyRI3iToQBUkkEAKIOjAIQ4YAAAkmEALJKB
ADCSoQA0ksEAOJLhADyTAQBAkyEARJNBAEiTYQBMk4EAUJPBAFiT4QBcQYIEGFTgGDg5IAAAkMEA
EJABABx8AB5wkSEAGHwGAhSQAQAUgB0AAIDGAABwCQAEQYIAODwAB/9gAP//fAYAQECBBhQ9IAAA
VMpN/j1gAAA5KQAAOWsAAHwJUK59K1CukAEAGJE9AAiAHQAMOqEAEIFdAFAsAAAAQIEAdD/gB/89
IAAAPWAAAGP///87KQAAOwsAAH1aU3h8GwN4g5UACIFVAAB/iR5wV4sHfnwKSC58HlgwfB74QH/D
83hAgQVcV95N/nwZ8K59OPCuf5wCFJOVAAh9Iwd0N3v//5B6AAA7WgAEQIL/uIAdAAw7YAAAfBsA
AECAADCBXQBQgR0AMFdrEDo7ewABfAtQLn0rQC58AEnWfAtRLoAdAAx8GwAAQYD/4IAdAAQ6QAAB
LAAAAECCAFSAwQAYPWAH/4EhABBha///fMoecFTIB358CVAufAdAMHwHWEBAgQRsPSAAAFTnTf49
YAAAOSkAADlrAAB8CTiufSs4rnzGAhSQwQAYVTIgNoAdACA6wAAAfBYAAECAAcSAHQAMOv0AUH+5
63iAfQBQfAUDeH7cs3iAmQBUS//iTYAdAAQsAAAAQIID8IAdACiBWQA4LAAAAECBAHQ/AAf/PSAA
AD1gAABjGP//OmkAADqLAAB9WlN4fBsDeIPVAAiBVQAAf8kecFfLB358CkgufB9YMHwfwEB/4/t4
QIEDYFf/Tf58E/iufTT4rn/eAhST1QAIfSMHdDd7//+QegAAO1oABECC/7iAHQAoO2AAAHwbAABA
gAMgOxkAUDtZADCAHQAQO+AAADUg//9AgQBEfv67eIB9AFA7/wABOMAAAICeAASAvQAMS//iHYFd
ADRXixA6fGtRLoE9ABCAHQAgOSn//3wfSAB/nAIUQYD/yIF6AAhXaRA6O3sAAYB9AFCAmAAEfMlY
LoC9AAx8xpHWS//h1YD9ADRXiRA6fGk5LoAdACiBfQAgfBsAAH+cWhRBgP9wgB0ADDtgAAB8GwAA
QIAATID9ADSBPQAsfBtZ1ldoEDqBWQBUO3sAAX0rSFB9KbIUfSBIUFUpEDp9aTgufWhRLoAdAAx8
GwAAQIAADIF9ACBL///EgX0AIDrWAAE69wAEOzkABHwWWABBgP5QgB0ACCwAAAFBggHIQYEBeCwA
AABBggEYgX0ALIAdAAQsAAAAQIIAODtgAAB8G1gAQIAALID9ADRXaRA6O3sAAX1pOC45awAIfWsm
cH1pOS6BfQAsfBtYAEGA/+A7YAAAfBtYAECAADyA/QA0fWkDpn4ki3g5YH//V2kQOnwJOC59KToU
LAB//y+AgABAgQCIsWQAADiEAAI7ewABQgD/3H6jq3hIAAABgB0ALIEhABhUAAg8kBAAADkpAAd9
Ix5wfGMBlIABAGSCAQAggiEAJIJBACh8CAOmgmEALIKBADCCoQA0gsEAOILhADyDAQBAgyEARINB
AEiDYQBMg4EAUIOhAFSDwQBYg+EAXDghAGBOgAAgQJwAEDgAgACwBAAAS///dKAJAAJL///0gX0A
LDtgAAB8G1gAQKD+5ID9ADRXahA6fSo4Ln0KOhSBaAAEOSkAAX0pDnB9a0oUkWgABHwKOC58CwBQ
fAo5LoE9ACCBfQAsf3tKFHwbWABBgP/ES//+nCwAAAJAgv6QgX0ALDtgAAB8G1gAQKD+hID9ADRX
axA6fUs6FHwLOC6BKgAEfABKFHwLOS6BPQAggX0ALH97ShR8G1gAQYD/2Ev//lCBfQAsO2AAAHwb
WABAoP5AgP0ANFdpEDp9SToUfWk4LoAKAAR8AFoUkAoABIE9ACCBfQAsf3tKFHwbWABBgP/YS//+
DIF9ACBL//18SAABOVRjCDw4Y//hf/8cMHxj8FBz4AABO8MAIFfg+H6T1QAIQYIAEH/gANB/4/t4
S//8jFf/+H5L///0gJkAOH6jq3g4wAABgL0AKEgABpFL//x8dOD//zlgAAB84Dt4QYIADFTghD45
YAAQcAn/AEGCAAxUAMI+OWsACD0gAAA5KQAAfAkArn1rAhRVaQg8OSn/4X1pMFB850wwOMsAIDkn
//9L//toSAAAkVRjCDw4Y//hf94cMHxj4FBzwAABO4MAIFfA+H6TlQAIQYIAEH/AANB/w/N4S//6
kFfe+H5L///0dMD//zlgAAB8wDN4QYIADFTAhD45YAAQcAn/AEGCAAxUAMI+OWsACD0gAAA5KQAA
fAkArn1rAhRVaQg8OSn/4SAJACB8ykwwkAEAGDkq//9L//nAdGD//5Qh//A5YAAAQYIADFRjhD45
YAAQcGD/AEGCAAxUY8I+OWsACD0gAAA4IQAQOSkAAHwJGK59awIUfWNbeE6AACCBYwAEgUMAAJQh
//B8BFgAfAsgUHzkWFB8qAQwfUAgMECAABx8Cit4fOs7eJFjAAQ4IQAQkUMAAE6AACCBIwAMfUpY
MDlnACB9SkN4OAkABJFJAAB8qit4kAMADEv//9CUIf9QPSAAAHwIAqY5aQAAkyEAlHy5HnB/OQGU
k+EArHy/K3iIqwAIk6EApHx9G3iTwQCofJ4jeC+FAP+SYQB8koEAgJKhAISSwQCIkuEAjJMBAJCT
QQCYk2EAnJOBAKCQAQC0QZ0EZD0gAACBAwAEOOUAATkpAACBQwAAfSkorn+JQABAnAQUfUBIMH0J
QFB8Cjt4kV0AAJEdAAQ8oAAAf+b7eDhgAAA4pQGcOIAAATjgAAh/KMt4f9zzeDrgAABMxjGCSAAA
AT0gAAA9YAAAOokAADprAAA6wQAQOwEACDqgAAE74AAAfsOzeDiAAAA4oABAO8AAAEzGMYJIAAAB
f5/IADkAAAFAnABsPSAAAH8pA6Y5SQAAV+AQOjlgAAA7/wABfTwALn0g/nB8CUp4fSBIUHUg//9B
ggAMVSmEPjlgABBxIP8AQYIADFUpwj45awAIfApIrn1rAhRVaxA6fWvCFIErAAg5KQABkSsACEIA
/6g5YAAQOTgACH1pA6aACQAAOSkABHwA8AB9YAAmkWEAWECBAAh8HgN4QgD/5DgAABA74AAAOTgA
CHwJA6aACQAAOSkABHwA8AB9YAAmkWEAXEGCAsw7/wABQgD/5DvgAAE5OAAMgAkAADv/AAE5KQAE
Lx8ADywAAAB9YAAmkWEAYECCApRAmf/gL4gAAEGeALSBHQAEOWAAAYFdAAB/i0AAQJwAdFVACDw5
CP//YAoAAZFdAACRHQAEOvcAAVcgEDovlwAIf5wCFEGc/qiAAQC0OGAAAYJhAHyCgQCAgqEAhHwI
A6aCwQCIguEAjIMBAJCDIQCUg0EAmINhAJyDgQCgg6EApIPBAKiD4QCsOCEAsE6AACCBPQAMIAgA
AX1KQDB9YAQwOQgAH31KA3g5aQAEkUkAADlAAAGRfQAMS///dIFdAASBfQAAf5VQAECcAahVawg8
OUr//5F9AAA8oAAAOGAAAJFdAAQ4pQHMOIAAAX/G83hMxjGCSAAAAS+eAP9BnQEkfRTwrjj+AAGB
PQAEgV0AAH+ISABAnADcfUBAMH0oSFB8Cjt4kV0AAJE9AAQ74AAAf5/IAEC8/wA4AAABfBvwMDtb
//9X4BA6f6PreDiAABR9PAAuVSkIPH0pSPh9IP5wfSkCeH0r9jA4qf/1fSnQOC+LAAx9S/IUfPtK
FDlKAAFAnABogR0ABIF9AAB/ikAAfAhQUHyqQFB85gQwfWBQMECcACR8Czt4fKgreJF9AACRHQAE
O/8AAX+fyABBnP+IS//+dIE9AAx9a0AwOQUAIH1rM3g4CQAEkWkAAHzrO3iQHQAMS///yEv/+8FL
///IgX0ADHwJQFB9SkgwfOAEMH0oSFB9SgN4OSkAIDgLAASRSwAAfOo7eJAdAAxL//8IOL4AATiA
AABUoAAeL4AAAHygK3hBngAMVKCEPjiAABBUCQQuL4kAAEGeAAxUAMI+OIQACHwTAK5/o+t4fIQC
FFSECDw4hAABS//7QUv//sCBPQAMfWtQMDlKAB84CQAEkWkAADlgAACQHQAMS//+SDkAAABL//1w
f/77eEv//TSBYwAMfAhIUH1KQDB84AQwfSlAUH1KA3g5CQAgOAsABJFLAAB86jt4kAMADEv/+9A4
pQABOIAAAFSgBC58qSt4L4AAAEGeAAxUqcI+OIQACHwLSK58hAIUVIQIPDiEAAFL//qpS//7oJQh
/7B8CAKmPQAH/2EI//+QAQBUk0EAOHx6G3iTwQBIfJ4jeIDjAAiBQwAAk+EATHy/K3h86R5wVOsH
fpJhABx8CkgukoEAIJKhACR8ClgwksEAKHwKQECS4QAskwEAMJMhADSTYQA8k4EAQJOhAERAgQJ0
PSAAAFVKTf49YAAAOSkAADlrAAB8CVCufMtQrnznAhQ4AAABkPoACDygAAB8FjAwOGAAADilAdQ4
gAABfsazeDrgAABMxjGCSAAAAXwXsAB/H7PWQIABND0gAAA9YAAAf9nzeDppAAA9IAAAOqsAADqJ
AACBOgAIgPoAAH0rHnBVKgd+OSkAAXwHWK6ROgAIfABQMHAJAIBAggGYgRoACD0gB/9hKf//fQse
cFUKB358B1gufAZQMHwGSEBAgQEoVMZN/nwTMK5/dTCufQgCFJEaAAg8oAAAOGAAADiAAAE4pQHM
f2bbeEzGMYJIAAABLBgAAECBAIB/Pct4fxzDeIP6AAiBWgAAf+kecFfrB358CkgufB5YMH/D83hL
//jNLAMAE3wD2FB9OxhQIGMAHn1/AhR8YNgwQIEAmH/eTDA76wAgk/oACHx+AhQ4AwABcAkAAXwD
DnBAggAMfAAOcHxgANA3nP//kH0AADu9AARAgv+QOvcAAVcAEDp8F7AAfzkCFEGA/vCAAQBUOGAA
AYJhAByCgQAggqEAJHwIA6aCwQAoguEALIMBADCDIQA0g0EAOINhADyDgQBAg6EARIPBAEiD4QBM
OCEAUE6AACA7/wAUV96jPpP6AAg4fgALS///bHTA//85IAAAfMAzeEGCAAxUwIQ+OSAAEHAL/wBB
ggAMVADCPjkpAAh8FACufSkCFFUpCDw5Kf/hfWlAUHzGTDA5CwAgO2b//0v//qQ8oAAAOGAAADiA
AAE4pQHkO4AAAEzGMYJIAAABfBzAAECg/yQ5IAAAV4AQOjucAAF8HMAAfTkBLkGA//BL//8IdUD/
/zlgAAB9QFN4QYIADFVAhD45YAAQcAn/AEGCAAxUAMI+OWsACD0gAAA5KQAAfAkArn1rAhRVaQg8
OSn/4X1pOFB9SkwwOOsAIDjK//9L//1gAACsRAAAViIAACsRAAF3AAAAu4AAAH0AAABdwAAAPoAA
AB9AAAABjAAAAAEAAVANAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAGUAAAAAQABUA4AAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAYwAAAABAAFQDQAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AREBEAYSAREBAw4bDiUOEwsAAAIkAAMOCws+CwAAAyQAAwgLCz4LAAAEDwALC0kTAAAFJgBJEwAA
BhYAAw46CzsLSRMAAAcPAAsLAAAIJgAAAAkTAQETAw4LCzoLOwsAAAoNAAMOOgs7BUkTOAoAAAsW
AAMOOgs7CwAADA0AAw46CzsLSRM4CgAADQEBARNJEwAADiEASRMvCwAADw0AAwg6CzsLSRM4CgAA
EAQBARMDDgsLOgs7CwAAESgAAw4cCwAAEigAAw4cBgAAEygAAw4cDQAAFBMBARMDDgsLOgs7BQAA
FRYAAw46CzsFSRMAABYNAAMIOgs7BUkTOAoAABcVAQETJwxJEwAAGAUASRMAABkTAQETAw4LBToL
OwUAABoVAQETJwwAABsuAQETAw46CzsLJwwRARIBQAoAABwFAAMIOgs7C0kTAgoAAB0FAAMOOgs7
C0kTAgoAAB40AAMIOgs7C0kTAgoAAB8LAREBEgEAACALAQETVQYAACE0AAMIOgs7C0kTAAAiHQEx
ExEBEgEAACMFADETAgoAACQFADETAAAlLgEBEwMOOgs7CycMSRMgCwAAJgUAAwg6CzsLSRMAACcu
AQETAw46CzsLJwxJExEBEgFACgAAKDQAAw46CzsLSRMCCgAAKR0BARMxExEBEgEAACouAQETAw46
CzsFJwwRARIBQAoAACsFAAMOOgs7BUkTAgoAACwFAAMIOgs7BUkTAgoAAC00AAMIOgs7BUkTAgoA
AC40AAMOOgs7BUkTAgoAAC8LAVUGAAAwLgEBEwMOOgs7BScMSRMRARIBQAoAADE0ADETAAAyNAAx
EwIKAAAzLgEBEwMOOgs7CycMIAsAADQFAAMOOgs7C0kTAAA1LgEBEwMOOgs7BScMIAsAADYFAAMI
Ogs7BUkTAAA3NAADCDoLOwVJEwAAODQAAw46CzsLSRMAADkuAQETAw46CzsFJwxJEyALAAA6BQAD
DjoLOwVJEwAAOzQAAw46CzsFSRMAADwLAQAAPS4BARMxExEBEgFACgAAPgsBARMAAD8LAQETEQES
AQAAQDQAAw46CzsLSRM/DDwMAABBNAADDjoLOwVJEz8MPAwAAEI0AAMOOgs7BUkTPwwCCgAAQyEA
SRMvBQAAAAAAOnAAAgAAAAAEAQAAAAAAACuIAAAAAAAAFFMAABYfAAAHPwECAAAKfgQHAgAAG2IE
BQNpbnQABAUEBAAAADMCAAAGSggFAgAACn4EBwIAAAE9AgcFAAAAMwQEAAAAYAUAAABlAgAAFZcB
CAIAAAG3AQgCAAAExAQHAgAACZcBBgIAABsWAgUCAAAU9QgHBgAAETYLigAAACwGAAAL0guLAAAA
QAQEAAAAZQYAABHnB78AAAB6BgAAF6cHwAAAAIEGAAAUjQfCAAAAQAcEBAQAAADUCAkAAAJoAAAB
xZgJNwoAABd0CgEIAAAAMwIjAAoAAAePCgENAAAApQIjBAoAABr7CgEOAAAApQIjCAoAAAv0CgEP
AAAApQIjDAoAAALuCgEQAAAApQIjEAoAABnTCgERAAAApQIjFAoAAAyLCgESAAAApQIjGAoAABge
CgETAAAApQIjHAoAAAjACgEUAAAApQIjIAoAAAesCgEWAAAApQIjJAoAAAR7CgEXAAAApQIjKAoA
AA+GCgEYAAAApQIjLAoAABuiCgEaAAACrAIjMAoAAAVyCgEcAAACsgIjNAoAABqkCgEeAAAAMwIj
OAoAAAecCgEiAAAAMwIjPAoAABBsCgEkAAAAjwIjQAoAAAPuCgEoAAAATgIjRAoAABtBCgEpAAAA
egIjRgoAAAkwCgEqAAACuAIjRwoAAAvcCgEuAAACyAIjSAoAABoCCgE3AAAAmgIjUAoAAAWLCgE9
AAAAzAIjWAoAAAWSCgE+AAAAzAIjXAoAAA7CCgFAAAAAMwIjYAoAAAiOCgFCAAACzgIjZAAEBAAA
AMwLAAARggqsCQAAAqwAABHuDAqyDAAAGasKswAAAqwCIwAMAAAPMgq0AAACsgIjBAwAAAkRCrgA
AAAzAiMIAAQEAAACdQQEAAAA1Q0AAALIAAAAZQ4AAABHAAAEBAAAAm4NAAAC3gAAAGUOAAAARzMA
AgAADmoIBAYAAAekBjEAAABsBgAAG1AGMgAAAE4GAAAZ4QY0AAAAJQYAABLPBjsAAACICQAAAzoA
AAghCAghD251bQAIIgAAADMCIwAPZGVuAAgjAAAAMwIjBAAGAAAIIQgkAAADERAAAAbZAAAPsgQF
IBEAAAiAABEAAAuiAREAABJQAhEAAAwzAxEAAA6eBBEAABckBREAAANKBhEAAAQJBxEAABW1CBEA
AAgsCREAAAmqChEAABuHCxEAABhEDBEAAA5xDREAABU2DhEAABVJDxEAABVcEBEAABsIEREAABk9
EhEAABCHExEAABB4FBEAAAM8FREAAAvEFhEAAAC5FxEAAAICGBEAAAivGREAAAFwGhEAAAXgGxEA
AAFgHBEAABqBHREAAA1mHhEAAA7sHxEAAAT0IBEAABurIREAABObIhEAABvjIxEAAAZkJBEAAAZy
JREAAAQXJhEAABXRJxEAAAbXKBEAAAboKREAAAjtKhEAAA7bKxEAAAArLBEAAAKZLREAAAsmLhEA
ABG9LxEAAAEPMBEAAAeCMREAABbHMhEAAAHtMxEAABoKNBEAABH5NREAABhgNhEAABGuNxEAAA0q
OBEAAAzvOREAABO5OhEAABA9OxEAAAl0PBEAABZ4PREAABv9PhEAABS2PxEAABcJQBEAABZrQREA
AA9aQhEAAAMNQxEAAAiiRBEAABokRREAAATmRhEAAAXuRxEAAA+6SBEAABlLSRIAABL0AAEAABIA
AACmAAEAARIAAA7IAAEAAhIAAARbAAEAAxIAABAQAAEABBIAABb5AAEABRIAABl1AAEABhIAAAJE
AAEABxIAABqOAAEQABIAAA2tAAEQARIAAAQkAAEQAhIAAAMdAAEQAxIAAADHAAEQBBIAAA5BAAEQ
BRIAABOJAAEQBhIAABmYAAEQBxIAAAGlAAEQCBIAABUMAAEQCRIAAAwCAAEQChIAAA/ZAAEQCxIA
AA9IAAEQDBIAABdAAAEQDRIAAATWAAEgABIAAA4NAAEgARIAABfJAAEwABIAAAQ7AAEwARIAAAr2
AAFAABIAAAcnAAFAARIAAAviAAFAAhIAAAGKAAFAAxIAAAWZAAFQABIAAAWmAAFQARIAAAx+AAFQ
AhIAABQfAAFQAxIAABQMAAFQBBIAAAo5AAFQBRIAABDiAAFQBhIAABd7AAFQBxIAABBdAAFQCBIA
AAOpAAFQCRIAABTVAAFQChIAABYQAAFQCxIAABJ+AAFQDBIAABq4AAFQDRIAAA8LAAFQDhIAAA2H
AAFQDxIAAAKJAAFQEBIAAAJ5AAFQERIAABSVAAFQEhIAAAtEAAFgABIAABrPAAIAAAAQAAAG/gAA
EwcEBbITAAAKXH8RAAAU5AARAAANdgERAAAESwIAEAAAB5UAAA/NBAXLEQAAGlYAEQAAF2UBEQAA
FxYCEQAACUQDEQAAAVAEEQAADZUFEQAABbMGEQAAFR8HEQAAFoYIEQAAADsJEQAAG7kKEQAAFZwL
EQAACDwMEQAAGmYNEQAADFkOEQAACgYPEQAADBQQEQAAEj8REQAAFW8SEQAAAPcTEQAADzgUEQAA
DfgVEQAAFaoWABAAAAe6AAADhwQF5hEAABbVABEAABiTAREAAAUgAhEAAA5bAwAUAAAIBAAACfsQ
BQERCgAAC5YFARIAAAAzAiMACgAAFYUFARMAAAAzAiMECgAAEacFARQAAAAzAiMICgAAA/oFARUA
AAgEAiMMAAIAAAbRBAQVAAAJ+wUBFgAAB7oUAAAIYAAAGO8YBQGAFmlkAAUBhgAAADMCIwAKAAAG
XgUBjQAAADMCIwQKAAAcHwUBjgAAADMCIwgKAAAX6gUBlQAACGACIwwADQAACHYAAAC2DgAAAEcC
DgAAAEcBABUAABjvBQGWAAAIFxQAAApNAAAXn8gFAoAKAAAY+QUCgQAACk0CIwAKAAADoAUCgQAA
CmMCIxAKAAAOCAUCgQAACk0CIyAKAAAJOgUCgQAAADMCIzAKAAAXvwUCgQAAADMCIzQWcHRzAAUC
gQAAAMECIzgKAAAWpgUCgQAAADMCI0AKAAAAWQUCgQAAADMCI0QKAAAVjwUCgQAAADMCI0gWYWdl
AAUCgQAAADMCI0wKAAAIDwUCgQAAADMCI1AKAAASZAUCgQAACnMCI1QKAAATgQUCgQAAADMCI1gK
AAAYsAUCgQAACl0CI1wKAAAAIAUCgQAACnkCI2AKAAAI0QUCgQAACp8CI2gKAAAFRgUCgQAAAuUC
I2wKAAAYKwUCgQAAAMwCI3AKAAAAcAUCgQAACqUCI3gKAAACNAUCgQAAADMDI5gBCgAAHEcFAoEA
AAAzAyOcAQoAABEqBQKBAAAAMwMjoAEKAAAGBAUCgQAAADMDI6QBCgAADRoFAoEAAAAzAyOoAQoA
AA65BQKBAAAKtQMjrAEKAAAY/gUCgQAAADMDI7ABCgAACwgFAoEAAAAzAyO0AQoAABRmBQKBAAAK
uwMjuAEKAAAUAgUCgQAACsEDI7wBAA0AAApdAAAKXQ4AAABHAwAEBAAAAuUNAAAKcwAAADMOAAAA
RwMABAQAAACrDQAACokAAAqZDgAAAEcBAA0AAAqZAAAAtg4AAABHAQAEBAAACokEBAAAAvsNAAAK
tQAAAwYOAAAARwMABAQAAAh2BAQAAACBDQAACtEAAApzDgAAAEcBABUAABefBQKCAAAIghUAABKQ
BQKJAAAK6RQAAAsVAAAF/AgFAokKAAAIlwUCiwAAAFoCIwAKAAASIQUCjAAACyUCIwQAFwAACyUB
AAAAWhgAAADMAAQEAAALFRkAABUaAAAB3gLABQKVCgAAG1kFApoAABUaAiMACgAACcQFAqAAAAAz
AiMECgAAA9sFAqgAAAAzAiMICgAAFBkFAq8AAAAzAiMMCgAAEnEFArYAAAAzAiMQCgAAGeoFAr0A
AAAzAiMUCgAAAuQFAskAAADMAiMYCgAACtEFAsoAAAAzAiMcCgAAAjkFAtQAAAAzAiMgCgAABl4F
At0AAAAzAiMkCgAAHB8FAt0AAAAzAiMoCgAAEPsFAuYAAAAzAiMsCgAAAzQFAu0AAAb+AiMwCgAA
CWsFAvUAAAAzAiM0CgAABjoFAwUAABVWAiM4CgAADVoFAwgAAAAzAiM8CgAAEJYFAwkAAAAzAiNA
CgAAGuAFAxAAAAeVAiNECgAAEZwFAxMAAAAzAiNICgAAGFMFAxQAAAAzAiNMCgAABiEFAxUAAAAz
AiNQCgAAGHcFAx0AAAAzAiNUCgAAFfEFAyAAAAgEAiNYCgAACQsFAyEAAAgEAiNcCgAAG2sFAygA
AAAzAiNgCgAAAAAFAy8AAAAzAiNkCgAAAc4FAzYAAAAzAiNoCgAAGBEFAz4AAAAzAiNsCgAAAs0F
A0UAAAgEAiNwCgAAAX4FA0gAAAAzAiN0CgAAE6gFA0kAAAAzAiN4CgAABq4FA1AAAAAzAiN8CgAA
EngFA1IAABY7AyOAAQoAABAzBQNUAAAAzAMjhAEKAAAXjAUDVwAAADMDI4gBCgAACxUFA1kAAAAz
AyOMAQoAABE+BQNnAAAWXAMjkAEKAAANpQUDagAAADMDI5QBCgAAA5QFA2sAAAAzAyOYAQoAAAni
BQNsAAAAMwMjnAEKAAAFgAUDbQAAADMDI6ABCgAAGL0FA24AAAAzAyOkAQoAAAe6BQNvAAAAMwMj
qAEKAAACEwUDcAAAADMDI6wBCgAAA30FA3EAAAAzAyOwAQoAAADdBQN4AAAAMwMjtAEKAAAYKwUD
fwAAAMwDI7gBCgAAD+0FA4EAABZiAyO8AQoAAAq8BQOCAAAG2QMj3AEKAAAZNAUDgwAAA0UDI+AB
CgAAGVkFA4sAAAAlAyPkAQoAABmIBQOSAAAAMwMj6AEKAAAAkgUDqAAAADMDI+wBCgAABVwFA68A
AAAzAyPwAQoAABEUBQO2AAAAMwMj9AEKAAAR2AUDvwAACAQDI/gBCgAAFloFA8cAAAAzAyP8AQoA
ABe0BQPVAAAWjQMjgAIKAAAQnwUD3gAAFqQDI4QCCgAADEwFA+UAAAAzAyOIAgoAAAlSBQPnAAAA
MwMjjAIKAAAbKQUD6QAAADMDI5ACCgAABJsFA/IAAAAzAyOUAgoAAAhhBQP5AAAApQMjmAIKAAAT
MgUEAQAAAKUDI5wCCgAAC1cFBAkAAAgEAyOgAgoAABkSBQQLAAAIBAMjpAIKAAASBwUEDAAAADMD
I6gCCgAAErwFBBMAABaqAyOsAgoAABLYBQQUAAAAMwMjsAIKAAARSwUEGwAAAKUDI7QCCgAABhUF
BCIAAAAzAyO4AgoAABSBBQQpAAAAMwMjvAIKAAAOjwUEMAAAADMDI8ACCgAAAR0FBDEAAAgEAyPE
AgoAAAUvBQQ6AAAIBAMjyAIKAAAH9gUEQQAACAQDI8wCCgAABvkFBEgAAAgEAyPQAgoAAAE0BQRP
AAAAMwMj1AIKAAAGxAUEXQAACAQDI9gCCgAAB+AFBGQAAAgEAyPcAgoAAAmCBQRrAAAIBAMj4AIK
AAAKxwUEcgAACAQDI+QCCgAADqwFBHkAAAgEAyPoAgoAAAd7BQR9AAAAMwMj7AIKAAAIBQUEhAAA
ADMDI/ACCgAAEcwFBJcAAAAzAyP0AgoAAAleBQSdAAAAOgMj+AIKAAAYMgUEpAAAADMDI/wCCgAA
BRcFBLAAAAAlAyOAAwoAABQxBQTBAAAAMwMjhAMKAAAHFQUEyAAAADMDI4gDCgAAEisFBNMAAAM6
AyOMAwoAAA96BQTaAAAWhwMjlAMKAAARWQUE4QAAADMDI5gDCgAAAAUFBPcAAAAzAyOcAwoAAABw
BQUBAAAKpQMjoAMKAAAF2AUFCAAAADMDI8ADCgAAGusFBQ8AAAAzAyPEAwoAABN1BQUWAAAAMwMj
yAMKAAAXUwUFHAAAADMDI8wDCgAADTgFBSIAAAAzAyPQAwoAABm3BQUoAAAAMwMj1AMKAAAEkgUF
PgAAADMDI9gDCgAADcQFBUUAAAAzAyPcAwoAABZTBQVMAAAAMwMj4AMKAAAbfAUFUwAAADMDI+QD
CgAAFcQFBVoAAAAzAyPoAwoAABnBBQVhAAAAMwMj7AMKAAAaQwUFbAAAFtADI/ADCgAADGYFBXYA
AAAzAyP0AwoAABNZBQWGAAAAMwMj+AMKAAADYQUFkAAAADMDI/wDCgAADjAFBZYAAAAzAyOABAoA
AA76BQWeAAAAMwMjhAQKAAAYAgUFpgAAADMDI4gECgAADT8FBawAAAAzAyOMBAoAAAqWBQWyAAAA
zAMjkAQKAAALYgUFwAAAADMDI5QECgAAHC8FBckAAAAzAyOYBAoAAAu2BQXQAAAAMwMjnAQKAAAU
wwUF1wAAADMDI6AECgAAFEEFBeEAAAAzAyOkBAoAAAkkBQXoAAAAMwMjqAQKAAAGtwUF8gAAFtYD
I6wECgAAG5UFBfkAABbWAyOwBAoAABBMBQYBAAAAJQMjtAQKAAAKpgUGCQAAADMDI7gECgAAE3wF
BhAAAAAzAyO8BAoAAAyrBQYXAAAAMwMjwAQKAAARXwUGHgAAFwkDI8QECgAAFpYFBiUAAAAzAyPI
BAoAAARuBQYwAAAWjQMjzAQKAAALcQUGNwAAADMDI9AECgAAEQQFBj4AAAAzAyPUBAoAABdeBQZF
AAAAMwMj2AQKAAACXgUGTAAAADMDI9wECgAAF/MFBlMAAAAzAyPgBAoAABjXBQZdAAAAMwMj5AQK
AAAb1gUGZQAAADMDI+gECgAACHgFBm8AABdOAyPsBAoAAACEBQZ3AAAAzAMj8AQKAAAQ1QUGgAAA
ADMDI/QECgAABqEFBocAAAAzAyP4BAoAAAhOBQaOAAAAMwMj/AQKAAAWuwUGlQAAADMDI4AFCgAA
AZwFBpwAAAAzAyOEBQoAAAUCBQajAAAAMwMjiAUKAAAFPgUGqgAAADMDI4wFCgAAA9UFBrIAAAAz
AyOQBQoAAAmjBQa6AAAAMwMjlAUKAAAarAUGwgAAADMDI5gFCgAAEhQFBsIAAAAzAyOcBQoAAAnN
BQbJAAAAMwMjoAUKAAAYxQUG0AAAADMDI6QFCgAADP0FBtcAAAAzAyOoBQoAABPHBQbeAAAAMwMj
rAUKAAATOwUG5gAACAQDI7AFCgAAGhwFBu0AAAAzAyO0BQoAABMRBQb0AAAAMwMjuAUABAQAAArd
GgAAFUUBGAAAFUUYAAAVSxgAAAA6GAAAADMYAAAAMxgAAAAzAAQEAAALKwQEAAAVUQUAAArRBAQA
ABUgFAAAFjsAAAj7OAUDUgoAAAYvBQcoAAAAWgIjAAoAAAI0BQcpAAAG2QIjBBZpZAAFByoAAANF
AiMICgAAE0oFBysAAAAzAiMMCgAACMwFBywAABgHAiMQCgAAEsgFBy0AABgsAiMUCgAAEY0FBy4A
ABgHAiMYCgAAA84FBzAAABhWAiMcCgAACNkFBzEAAAAzAiMgCgAACBkFBzIAABhcAiMkCgAACkYF
BzMAABY7AiMoCgAAHBkFBzQAABhzAiMsCgAAFfsFBzUAABh5AiMwCgAAHCYFBzYAABbFAiM0AAQE
AAAVXBoAABZcARgAABVFGAAAAMwYAAAAMxgAAAAzAAQEAAAWQQ0AABZyAAAAZQ4AAABHHwAXAAAW
hwEAAAAzGAAAFUUYAAAWhwAEBAAACtEEBAAAFnIaAAAWpAEYAAAVRRgAABaHAAQEAAAWkwQEAAAI
CxcAABbFAQAABv4YAAAVRRgAABbFAAQEAAAWywUAAAb+BAQAABawBAQAAALwGQAAFwkAABfZBAQF
Bh4KAAAN2QUHTQAAADMCIwAKAAAaxwUHUwAAGJACIwQABAQAABbcFwAAFzMBAAAAMxgAABVFGAAA
FzMYAAACaBgAAAA6GAAAADMABAQAABc5FwAAF04BAAAAMxgAABVFGAAAAMwABAQAABcPFQAAAd4F
BvUAAAsrCQAAF+UAABbwMAQ5CgAABi8FBv0AAABaAiMACgAAF68FBv8AAABaAiMECgAADekFBwEA
AAAzAiMICgAAAjQFBwMAAAAzAiMMFm1pbgAFBw0AAALeAiMQFm1heAAFBw8AAALeAiMYCgAACOYF
BxEAAALeAiMgCgAAAFIFBxcAAABaAiMoABUAABbwBQcZAAAXYBcAABgBAQAAADMYAAAYAQAEBAAA
F1QEBAAAF/EXAAAYLAEAAAAzGAAAGAEYAAAKXRgAAAAzGAAAAMwABAQAABgNFwAAGFYBAAAAMxgA
ABgBGAAAAMwYAAAAOhgAAApdGAAAADMABAQAABgyBAQAABhiBQAAF+UaAAAYcwEYAAAYAQAEBAAA
GGcEBAAAGH8FAAADOhUAAAj7BQc3AAAVXA0AABigAAAAJQ4AAABH/wAEBAAAGKYFAAAC5QkAABj+
AAAXMhQCKQwAAALcAi4AAAL7AiMADAAAD/gCLwAAADMCIwQPYnVmAAIwAAAKXQIjCAwAAA3wAjAA
AApdAiMMDAAAGk4CMAAACl0CIxAABgAAFzICMgAAGKsJAAAZTgAAGjUQAmQMAAAC/QJlAAAYoAIj
AAwAABRbAmUAABigAiMEDAAABlgCZwAAADMCIwgMAAAQJgJyAAAAMwIjDAAGAAAaNQJzAAAZCQkA
ABpwAAAbNGABMQwAABQZATIAAAAzAiMADAAAC40BMgAAADMCIwQMAAANDAEyAAAAMwIjCAwAAANY
ATQAAAAzAiMMDAAAHDoBNAAAADMCIxAMAAAMsAE1AAAC3gIjGAwAABCWATcAAAAzAiMgDAAACosB
NwAAADMCIyQMAAAJUgE3AAAAMwIjKAwAABGcATcAAAAzAiMsDAAAEygBOQAAADoCIzAMAAAbcAE6
AAAAOgIjNAwAABvIATsAABpwAiM4DAAABoABPgAAADoCI0AMAAACHgE/AAAAMwIjRAwAABUvAUAA
AAA6AiNIDAAADJkBQQAAADMCI0wMAAASmAFEAAAAOgIjUAwAAAJpAUUAABpwAiNUAA0AABqAAAAA
Og4AAABHAQAGAAAbNAFGAAAZWRsAABtGAAAT5QHhAQAAAAAAAACcAVEcawAB4AAAADoBbx0AAAx4
AeAAAAA6AVQdAAARfAHgAAAAMwFuHmkAAeIAAAAzAVMfAAAAHAAAAIQeagAB5gAAADMBVR5wAAHm
AAAAMwFcHngAAeYAAAAzAVYgAAAbKgAAAAAhdG1wAAHqAAAAMyIAABtGAAAAPAAAAEQjAAAbVwFZ
JAAAG2AAACIAABtGAAAAVAAAAFgjAAAbVwFQJAAAG2AAAAAlAAAbagAACbkBXgEAAAAzAiZhAAFd
AAAAMyZiAAFdAAAAMwAnAAAcXwAADx0B8gEAAAAzAAAAnAAAAUwBURxrAAHxAAAAOgFTHQAADHgB
8QAAADoBVB0AABF8AfEAAAAzAVUdAAAAcAHxAAAAMwFWIWkAAfMAAAAzHngAAfMAAAAzAVMoAAAZ
sQH2AAAAOgFXKAAAEuoB9wAAADoBWCkAABwCAAAbRgAAAKAAAACkIwAAG1cBWSQAABtgACAAABwm
AAAAICgAAAJWAfoAAAAzAVsoAAADcQH6AAAAMwFaACkAABxEAAAbRgAAAOwAAAD8IwAAG1cBUCQA
ABtgACIAABtGAAABAAAAARAjAAAbVwFbJAAAG2AAACoAAB3PAAAQvAEBFQEAAAFMAAAD6AFRKwAA
FS8BARMAAAA6AWorAAAT1gEBEwAAADMBZyxvdXQAAQEUAAAAOgFlKwAAAigBARQAAAAzAWgrAAAQ
lgEBFAAAADMBZisAABMoAQEUAAAAOgFvLWkAAQEWAAAAMwFaLgAADHgBARcAAAA6AWwfAAACGAAA
A4AuAAANVQEBHQAAADMBUC1rAAEBHQAAADMBVC1qAAEBHQAAADMBWS14eAABAR4AAALeApArLXh5
AAEBHgAAAt4CkCEuAAAPxwEBIAAAADoBVi4AABLqAQEgAAAAOgFVIAAAHXMAAAA4LgAAAEoBASQA
AALeApAtLgAAA3EBASQAAALeApAgAC8AAABYLgAAAEoBAUUAAAAzAVguAAADcQEBRQAAADMBVykA
AB2yAAAbRgAAA0QAAANIIwAAG1cBUCQAABtgACIAABtGAAADSAAAA0wjAAAbVwFaJAAAG2AAAAAA
MAAAIFoAAAAOAQFtAQAAADMAAAPoAAAL+AFRKwAADKUBAWwAABgBAWstcwABAW4AACBaAW8tcGIA
AQFvAAAY/gKRIC1pAAEBcAAAADMBbikAAB5BAAAgYAAABsAAAAbgIwAAIG0BbiQAACB2JAAAIIEA
KQAAHpMAACCTAAAG/AAABzwkAAAgoSMAACCsAVUxAAAgtiIAACDBAAAHCAAABzwkAAAgziMAACDX
AVkjAAAg4AFXMgAAIOsBWjIAACD2AVgAACkAAB7EAAAgwQAAB0gAAAdsJAAAIM4kAAAg1yMAACDg
AVcyAAAg6wFaMgAAIPYBWAApAAAe/AAAIMEAAAdsAAAHcCQAACDOIwAAINcBUCQAACDgIgAAIQIA
AAdsAAAHcCMAACEUAVkAADIAACDrAVoyAAAg9gFYKQAAHzsAACDBAAAH2AAACAAkAAAgziQAACDX
IwAAIOABVzIAACDrAVoyAAAg9gFYACkAAB9sAAAgwQAACAwAAAgwJAAAIM4kAAAg1yMAACDgAVAy
AAAg6wFaMgAAIPYBWAApAAAfnQAAIMEAAAgwAAAIWCQAACDOJAAAINcjAAAg4AFXMgAAIOsBWjIA
ACD2AVgAKQAAH+8AACCTAAAIWAAACJgkAAAgoSMAACCsAVUxAAAgtiIAACDBAAAIZAAACJgkAAAg
ziMAACDXAVkjAAAg4AFXMgAAIOsBWjIAACD2AVgAACkAACAGAAAhIQAACJgAAAjkJAAAIS4AKQAA
IB0AACE4AAAJCAAACSAkAAAhSQApAAAgPQAAIVMAAAm8AAAJ6CMAACFlAVsyAAAhbwFUACIAACFT
AAALgAAAC6wjAAAhZQFbMgAAIW8BVAAABAQAABqAMwAAII0AAAntAjUBAiZzAAI0AAAgjTQAAAL9
AjQAAApdNAAACzgCNAAAADMABAQAABj+NQAAIMEAABiiAwFVAQI2cGIAAwFVAAAgjTZpAAMBVQAA
ADM3ZQADAVYAAAAzADMAACECAAAYbgKgAQImcwACnwAAII0mbgACnwAAADM0AAAQIAKfAAAAJTgA
AALcAqEAAAAlOAAAD/gCogAAADMAOQAAISEAAAfCAQFcAQAAADMCOgAACosBAVsAAAAzADMAACE4
AAAA6AJPAQImcwACTgAAII0AJQAAIVMAABMZAkUBAAAAMwImcwACRAAAII0AOQAAIXoAABP6BAFD
AQAAADMCNnYABAFCAAAAJTduAAQBRAAAADMAMAAAIbwAAA4dAQHhAQAAADMAAAv4AAAMlAFRKwAA
DKUBAeAAABgBAVMtcwABAeIAACBaAW4taQABAeMAAAAzAW0AMAAAJWUAAA9nAQH1AQAAADMAAAyU
AAAWPAFRKwAADKUBAfMAABgBAVMsYnVmAAEB9AAACl0BVCsAAAMEAQH0AAAAMwFVKwAAGPkBAfQA
AADMAVYtcwABAfYAACBaAW4tcGIAAQH3AAAY/gKREC1pAAEB+AAAADMBVzdqAAEB+AAAADMtY2gA
AQH4AAAAMwFrLgAAFM8BAfgAAAAzAWcteAABAfgAAAAzAW87AAARUQEB+QAACrspAAAilQAAIGAA
AAysAAAMtCMAACBtAWkkAAAgdiQAACCBACkAACLnAAAgkwAADXwAAA28JAAAIKEjAAAgrAFVMQAA
ILYiAAAgwQAADYgAAA28JAAAIM4jAAAg1wFZIwAAIOABVzIAACDrAVoyAAAg9gFYAAApAAAjGAAA
JWUAAA7YAAAO3CQAACV2IwAAJYABayMAACWLAWwkAAAlljIAACWhAW8AKQAAI4QAACWrAAAPCAAA
D2AkAAAluSMAACXEAVkiAAAgkwAADxwAAA9gJAAAIKEkAAAgrDIAACC2AVQiAAAgwQAADywAAA9g
JAAAIM4jAAAg1wFZIwAAIOABWDIAACDrAVsyAAAg9gFaAAAAIAAAI5wAAABwLXN1bQABAjYAAAAz
AVoAIAAAJCkAAACILgAACQMBAkAAAALeApA9LgAAGH0BAkAAAALeApA+IAAAI9wAAACgLgAAEWcB
AkUAAALeApAgACIAACCTAAARZAAAEaAkAAAgoSQAACCsMQAAILYiAAAgwQAAEWwAABGgJAAAIM4j
AAAg1wFZIwAAIOABVzIAACDrAVoyAAAg9gFYAAAAKQAAJEcAACXPAAAR6AAAEewjAAAl4AFQJAAA
JekAKQAAJN4AACVlAAASJAAAEqQkAAAldiMAACWAAWokAAAliyQAACWWMgAAJaEBbCIAACWrAAAS
QAAAEpgkAAAluSMAACXEAVkiAAAgkwAAElQAABKYJAAAIKEkAAAgrDIAACC2AVQiAAAgwQAAEmQA
ABKYJAAAIM4jAAAg1wFZIwAAIOABWDIAACDrAVsyAAAg9gFaAAAAACkAACT1AAAhIQAAErQAABMA
JAAAIS4AKQAAJQwAACE4AAATLAAAEzAkAAAhSQApAAAlLAAAIVMAABQgAAAUTCMAACFlAVAyAAAh
bwFUACkAACVIAAAl8wAAFQAAABUIJAAAJgQkAAAmDQAiAAAhUwAAFewAABYYIwAAIWUBWzIAACFv
AVQAACUAACWrAAAH0gGlAQAAADMCJnBiAAGkAAAgjSZidWYAAaQAAAA6NAAAGvMBpAAAADM0AAAb
8QGkAAAAMyFpAAGmAAAAMwA1AAAlzwAAAqgDAXcBAjZwYgADAXcAACCNNmkAAwF3AAAAMwAlAAAl
8wAAFeoBUQEAAAAzAiZhAAFQAAAAMyZiAAFQAAAAMwAlAAAmFwAABjQBWQEAAAAzAiZhAAFYAAAA
MyZiAAFYAAAAMwAwAAApMQAAEqQBAnQBAAAAMwAAFjwAABsYAVErAAAMpQECcwAAGAEBbi1zAAEC
dQAAIFoBby1nYgABAnYAABlOApEgLWkAAQJ3AAAAMwFuKQAAJqAAACkxAAAWkAAAFqAkAAApPyQA
AClJIwAAKVUBWTIAAClhAVkvAAAAuDEAACluMQAAKXoAACkAACbRAAApjgAAFqAAABaoJAAAKZ8y
AAApqQFaMgAAKbQBWTIAACm/AVAxAAApygApAAAm+wAAKdYAABa8AAAWwCQAACnoIgAAKfMAABa8
AAAWwCQAACoEAAApAAAnVgAAKg4AABcgAAAXRCQAACogJAAAKioyAAAqNAFQMgAAKkABWTIAACpM
AVApAAAnQgAAKdYAABckAAAXLCQAACnoACIAACnzAAAXNAAAFzgkAAAqBAAAKQAAJ34AACpZAAAX
VAAAF2AkAAAqZyQAACpxMgAAKnsBWTEAACqHACkAACevAAAqDgAAF2AAABdkJAAAKiAkAAAqKjIA
ACo0AVAyAAAqQAFZMgAAKkwBUAApAAAn4AAAKY4AABdkAAAXbCQAACmfMgAAKakBWjIAACm0AVky
AAApvwFWMQAAKcoAKQAAJ/cAACnWAAAXbAAAF3AkAAAp6AApAAAoDgAAKfMAABd4AAAXfCQAACoE
ACkAACglAAAp1gAAF5AAABeUJAAAKegAKQAAKDwAACnzAAAXmAAAF5wkAAAqBAApAAAoXAAAIVMA
ABm8AAAZ9CMAACFlAVAyAAAhbwFbACkAACiNAAAqDgAAGjgAABo8JAAAKiAkAAAqKjIAACo0AVAy
AAAqQAFZMgAAKkwBUAApAAAopAAAKdYAABpEAAAaSCQAACnoACkAACi7AAAp8wAAGlwAABpgJAAA
KgQAKQAAKRQAACoOAAAacAAAGogkAAAqICQAACoqMQAAKjQyAAAqQAFZMgAAKkwBUCkAACkAAAAp
1gAAGnQAABp4JAAAKegAIgAAKfMAABqAAAAahCQAACoEAAAiAAAhUwAAGsQAABr8IwAAIWUBUDIA
ACFvAVsAADUAACmIAAAAdgIChAECNnMAAgKCAAApiDoAAAL9AgKDAAAYoDoAABp4AgKDAAAAMzsA
AAs4AgKFAAAAVTw7AAARkwICoQAAADM7AAAbIAICoQAAADMAAAQEAAAZTiUAACnWAAAQrgMsAQAA
ADMCJmdiAAMsAAApiCFidWYAAy0AAAAlIWxvZwADLgAAADM4AAARkwMwAAAAMzgAABsgAzAAAAAz
ADkAACnzAAAKbwIBaAEAAAAzAjZ2AAIBZwAAAM4AJQAAKg4AAAaFAowBAAAC+wImdgACjAAAAM4A
OQAAKlkAAAUOAgJCAQAAACUCNnMAAgJCAAApiDZuAAICQgAAADM3dG1wAAICQwAAADM7AAARkwIC
RAAAADM7AAAbIAICRAAAADMANQAAKpQAABeVAgJdAQI2cwACAl0AACmINm4AAgJdAAAAMzsAABGT
AgJfAAAAMzsAABsgAgJfAAAAMwAwAAAq1gAAE2IBAsMBAAAAMwAAGxgAABukAVErAAAMpQECwgAA
GAEBUy1zAAECxAAAIFoBbi1pAAECxQAAADMBbQAwAAAuLAAAFKMBAtcBAAAAMwAAG6QAACKsAVEr
AAAMpQEC1AAAGAEBUysAABj5AQLVAAAAzAFhKwAADMMBAtUAAAA6AWAsYnVmAAEC1gAACl0BVisA
AAMEAQLWAAAAMwFXLXMAAQLYAAAgWgFtLWdiAAEC2QAAGU4CkRAtaQABAtoAAAAzAWsuAAAUzwEC
2gAAADMBYi1jaAABAtoAAAAzAWYtagABAtoAAAAzAW87AAARUQEC2wAACrspAAAryAAAKTEAABwI
AAAcKCQAACk/JAAAKUkkAAApVTIAAClhAVAvAAAA0DEAACluMQAAKXoAACkAACvyAAAp1gAAHCwA
ABwwJAAAKegiAAAp8wAAHCwAABwwJAAAKgQAACkAACwjAAApjgAAHDgAABxoJAAAKZ8yAAApqQFa
MgAAKbQBWTIAACm/AVAxAAApygApAAAsqQAALiwAABxsAAAc8CMAAC49AWUkAAAuRyQAAC5SJAAA
Ll0yAAAuaAFrIgAALnIAABygAAAc3CQAAC6DMgAALo0BbjIAAC6YAVMyAAAuowFsMQAALq4pAAAs
lAAAKdYAABykAAAcrCQAACnoACIAACnzAAAcsAAAHLQkAAAqBAAAACkAAC0EAAApjgAAHTgAAB2E
JAAAKZ8yAAApqQFXMgAAKbQBWTIAACm/AVYxAAApyikAACzwAAAp8wAAHUAAAB1EJAAAKgQAIgAA
KdYAAB1QAAAdVCQAACnoAAAgAAAtnAAAAPAteAABAvQAAAAzAWwiAAAuLAAAHcQAAB5AJAAALj0j
AAAuRwFaJAAALlIkAAAuXTIAAC5oAWsiAAAucgAAHfQAAB4wJAAALoMyAAAujQFvMgAALpgBUzIA
AC6jAW4xAAAurikAAC2GAAAp1gAAHfgAAB4AJAAAKegAIgAAKfMAAB4EAAAeCCQAACoEAAAAACkA
AC26AAAl8wAAH5gAAB+kIwAAJgQBWyQAACYNACkAAC3RAAAuugAAIAQAACAIJAAALswAKQAALe8A
ACXzAAAgnAAAIKAjAAAmBAFZJAAAJg0AKQAALg8AACFTAAAhyAAAIgAjAAAhZQFQMgAAIW8BWwAi
AAAhUwAAIlgAACKQIwAAIWUBUDIAACFvAVsAACUAAC5yAAAIawHXAQAAADMCJmdiAAHWAAApiCZi
dWYAAdYAAAA6NAAAGvMB1gAAADM0AAAb8QHWAAAAMyFpAAHYAAAAMwAlAAAuugAACRYDfwEAAAAz
AiZnYgADfwAAKYghYnVmAAOAAAAAJSFsb2cAA4EAAAAzOAAAEZMDgwAAADM4AAAbIAODAAAAMwA5
AAAu1wAAEAECAZcBAAAAMwI2cwACAZcAACmIAD0AAC75AAAhUwAAIqwAACLwAVEjAAAhZQFTMgAA
IW8BWwA9AAAvMAAAIMEAACLwAAAjUAFRIwAAIM4BUyMAACDXAVQjAAAg4AFVMgAAIOsBWjIAACD2
AVsAJQAAMQkAAAK2AWMBAAAAMwImcGIAAWIAACCNJmJ1ZgABYgAAADo0AAAa8wFiAAAAMzQAABvx
AWIAAAAzIWoAAWQAAAAzOAAADoMBZAAAADM4AAAK6gFkAAAAMz4AAC/bJAAAIKEkAAAgrD4AAC+q
JAAALuoxAAAhbwAxAAAgtj4AAC/OJAAALwwkAAAvEyQAAC8aMQAAIOsxAAAg9gA8JAAALuoxAAAh
bwAAPCFpAAFwAAAAMzgAAAy9AXAAADEJOAAAEPIBcAAAADM4AAAGmQFwAAAAMyFzdWIAAXAAAAA6
PgAAMCEkAAAu6jEAACFvAD4AADBAJAAALwwkAAAvEyQAAC8aMQAAIOsxAAAg9gA8IWVzYwABjQAA
ADM+AAAwayQAAC8MJAAALxMkAAAvGjEAACDrMQAAIPYAPgAAMKskAAAgoSQAACCsMQAAILY+AAAw
niQAAC8MJAAALxMkAAAvGjEAACDrMQAAIPYAPCQAAC7qMQAAIW8AADwkAAAxJyQAADEyJAAAMTwk
AAAxRiQAADFSMQAAMV48JAAAMXckAAAxgiQAADGMJAAAMZYkAAAxojEAADGuPCQAAC8MJAAALxMk
AAAvGjEAACDrMQAAIPYAAAAAAAANAAAxGQAAADMOAAAARw8ANQAAMWkAABn0AwGrAQI2cGIAAwGr
AAAgjTZpAAMBqwAAADM2awADAasAAAAzOgAAAdgDAasAAAAzOgAABpEDAasAAAAzN3YAAwGsAAAA
MwA1AAAx8wAAHAsDAYgBAjZwYgADAYgAACCNNmkAAwGIAAAAMzZrAAMBiAAAADM6AAAB2AMBiAAA
ADM6AAAGkQMBiAAAADM3ZQADAYkAAAAzPgAAMdckAAAvDCQAAC8TJAAALxoxAAAg6zEAACD2ADwk
AAAvDCQAAC8TJAAALxoxAAAg6zEAACD2AAA9AAA0ggAALzAAACNQAAAoUAFRIwAAL0EBbSMAAC9L
AW4jAAAvVgFvIwAAL2EBVjIAAC9sAWcyAAAvdQFpMQAAL4ApAAAyawAAIJMAACNUAAAjZCQAACCh
JAAAIKwiAAAhUwAAI1QAACNkJAAALuoyAAAhbwFVAAAxAAAgtikAADKjAAAgwQAAI7gAACPsJAAA
LwwjAAAvEwFZIwAALxoBVzIAACDrAVoyAAAg9gFYACAAADMcAAABCDIAAC/cAW8yAAAv5QKREDIA
AC/wAW4yAAAv+wFYMQAAMAYpAAAy5wAAIVMAACRoAAAkbCMAAC7qAVkAMgAAIW8BWyIAACDBAAAl
VAAAJXwkAAAvDCMAAC8TAVskAAAvGjIAACDrAVoyAAAg9gFYAAA/AAA0ZQAAJgQAACfYMQAAMEEp
AAAzXwAAIMEAACYEAAAmICQAAC8MIwAALxMBZSQAAC8aMgAAIOsBWzIAACD2AVoAKQAAM68AACCT
AAAmQAAAJnQkAAAgoSQAACCsMQAAILYiAAAgwQAAJkgAACZ0JAAALwwjAAAvEwFYIwAALxoBVzIA
ACDrAVoyAAAg9gFZAAApAAA0SAAAMRkAACaMAAAm/CQAADEnIwAAMTIBWSQAADE8JAAAMUYkAAAx
UjIAADFeAVkpAAA0FAAAMWkAACaQAAAmmCQAADF3JAAAMYIkAAAxjCQAADGWJAAAMaIyAAAxrgFb
ACkAADQ5AAAgwQAAJrQAACa4JAAALwwjAAAvEwFaIwAALxoBVwAyAAAg6wFbMgAAIPYBWAAiAAAh
UwAAJ2gAACegIwAALuoBUDIAACFvAVQAACIAACFTAAAoGAAAKDwjAAAu6gFZMgAAIW8BVAAAJQAA
Ne4AAAO4Aa8BAAAAMwImZ2IAAa4AACmIJmJ1ZgABrgAAADo0AAAa8wGuAAAAMzQAABvxAa4AAAAz
IWoAAbAAAAAzOAAADoMBsAAAADM4AAAK6gGwAAAAMz4AADUaJAAAKZ8xAAApqTEAACm0MQAAKb8x
AAApyj4AADUNJAAAKeg8JAAAKgQAADwkAAAu6jEAACFvAAA8IWkAAbgAAAAzOAAAEPIBuAAAADMh
c3ViAAG4AAAAOj4AADVPJAAANgAxAAA2CjEAADYWADwhZXNjAAHCAAAAMz4AADWYJAAAKZ8xAAAp
qTEAACm0MQAAKb8xAAApyj4AADWLJAAAKeg8JAAAKgQAADwkAAAu6jEAACFvAAA8JAAANjUkAAA2
QCQAADZKJAAANlYxAAA2YjwkAAA2fiQAADaIJAAANpEkAAA2nDEAADanMQAANrIxAAA2vTEAADbI
PCQAACnoPCQAACoEAAAAAAAAADkAADYjAAAK4AICZQEAAAAlAjZzAAICZQAAKYg7AAAGWAICZwAA
ADM7AAAFeQICaAAAAuUAOQAANm0AAA+kAwENAQAAADMCNmdiAAMBDQAAKYg2awADAQ0AAAAzOgAA
AdgDAQ0AAAAzOgAABpEDAQ0AAAAzN3YAAwEOAAAAMwAlAAA28gAADCUDvwEAAAAzAiZnYgADvwAA
KYgmawADvwAAADM0AAAB2AO/AAAAMzQAAAaRA78AAAAzIWJ1ZgADwAAAACUhbG9nAAPBAAAAMzgA
ABGTA8MAAAAzOAAAGyADwwAAADM+AAA25SQAACnoPCQAACoEAAA8JAAALuoxAAAhbwAAPQAAOQMA
ADSCAAAoUAAAK4gBUSMAADSTAWojAAA0nQFuIwAANKgBbyMAADSzAVYyAAA0vgFnMgAANMcBaDIA
ADTSAWYpAAA3kQAAKY4AAChYAAAo5CQAACmfMgAAKakBWjIAACm0AVkyAAApvwFXMQAAKcopAAA3
fQAAKdYAACh4AAAogCQAACnoACIAACnzAAAokAAAKJwkAAAqBAAAIAAAOMYAAAEgMgAANRsBbDEA
ADUkMQAANS8pAAA30AAANe4AACk4AAApWCQAADYAMgAANgoBWTIAADYWAVAALwAAATgxAAA1UCkA
ADg1AAApjgAAKWAAACmYJAAAKZ8yAAApqQFWMgAAKbQBWTIAACm/AVgxAAApyikAADghAAAp1gAA
KWwAAClwJAAAKegAIgAAKfMAACl0AAApeCQAACoEAAAiAAA2IwAAKcQAACooJAAANjUkAAA2QCQA
ADZKJAAANlYyAAA2YgFQIgAANm0AACnEAAAqECQAADZ+JAAANogkAAA2kSQAADacMgAANqcBbjIA
ADayAVMyAAA2vQFvMQAANsgpAAA4rwAAKdYAACnIAAAp0CQAACnoACIAACnzAAAp1AAAKdgkAAAq
BAAAAAAAKQAAOOYAACFTAAAqqAAAKtgjAAAu6gFQMgAAIW8BWQAiAAAhUwAAKzQAACtsIwAALuoB
UDIAACFvAVsAAEAAABK2CZcAAAKyAQFAAAAEiwmYAAACsgEBDQAAOS0AABimDgAAAEf/AEEAABbk
BAFAAAA5OwEBBQAAOR0NAAA5UAAAGKYOAAAAR38AQQAABwkEAY4AADleAQEFAAA5QEIAABiFAQM3
AAAYhAEFAwAAAABCAAAKSwEDQgAAGIQBBQMAAAAAQgAAEW4BA08AABiEAQUDAAAAAA0AADmtAAAY
pkMAAABHAf8AQAAAGWMDHwAAOboBAQUAADmcQAAAGR4DIAAAOcwBAQUAADmcDQAAOeIAADniQwAA
AEcB/wAFAAAAq0AAAAXCAyEAADn0AQEFAAA50UAAABRwAyIAADoGAQEFAAA5HUAAAASmAyQAADoY
AQEFAAA5HUAAAAzNAyUAADoqAQEFAAA5HQ0AADo/AAA54g4AAABH/wBAAAAKFwMmAAA6TAEBBQAA
Oi8NAAA6YQAAADMOAAAARwgALgAAD5MBAVYAADpRBQMAAAAAAAAADbMAAgAAAP4EAfsOCgABAQEB
AAAAAS91c3IvaW5jbHVkZQAvdXNyL2luY2x1ZGUvc3lzAC91c3IvbGliL2djYy1saWIvcG93ZXJw
Yy11bmtub3duLWxpbnV4LWdudS8zLjIuMy9pbmNsdWRlAC91c3IvaW5jbHVkZS9iaXRzAABzb25p
Yy5jAAAAAGJpdHN0cmVhbS5oAAAAAGdvbG9tYi5oAAAAAGNvbW1vbi5oAAAAAGF2Y29kZWMuaAAA
AABzdGRpbnQuaAABAAB0eXBlcy5oAAIAAHJhdGlvbmFsLmgAAAAAc3RkaW8uaAADAABsaWJpby5o
AAEAAHR5cGVzLmgABAAAAAAFAgAAAAAD4AEBPBouIRsfKR8D9n45A4oBKwP2fh0DigEdA/Z+HTpU
HhwDjgEdGRkDDmMD7H4dA5oBHQPmfh0DmAErHgPnfh06OAOaAR07Gx8D5H4dHjgsOAOaASsDDytI
SSAzOxstGwhJHykfLf8eHxoeLhwfGR8eHnMbH0UfZRwaAxAdSvFIHjofJBoeGTE7A5l+KyxUHhwD
5QErA5t+HQPlAR0DWCsDODkDGghjMDRMGAMKHQN2HUgDCR0DHzkDyAAdA5x/t0ouHi0DCWMeHike
Hi+CWh4cHhweZFQefjwxGCIYHwhIHB4tHioeHy0bLR4qHiBXSSktGUA7Gx8bHzosKh4gLCoeBAID
gn0dA3kdGwMJHR4DeCsjBAEDgwMdBAID9nwdBAEDigMdLAQDA5R/OQMLHQQCA8B+KwMLHQN1HQMK
KwN2HQMPHSweHAMUHR4EAQP/AR0EAgPnfTkDdR0DCh0iLB4cAxQdBAEDoQEdBAID4H4dBAEDlwEd
AwkdNU06BAIDw34dIRgiLB4cAxQdHgQBA4QCKwQCA+J9KwN1HQMKHSIsHhwDFB0eBAEDhgIdBAID
4H05HCIsHhwDFB0eA2YdA3UdAwodIiweHAMUHR4EAwOQAR0DCx0EAgPAfisDCx0DdR0DCisDdh0D
Dx0sHhwDFB0eA45/HSwcLB9XHB4qHhweHwNvHQQBA4sDHQQCA4Z9HR4EAQP5Ah0EAgOHfR0EAQP5
Ah0EAgP1fCtfBAEDjwM5rB4qHh8gGh4EAgPifVUDdx0cHgMMHQN0HQMMHRwbIRsEBAOEASsgHhkh
Hh4fLB4fBAMDFh0EBANqHQQDAxY5BAID2H5HA3cdHB4DDB0DdB0DCx0bIRspA3cdOAMNHQN0HQML
HRshGykDdx0cHgMMHQN0HQMLHRshGykDdx0cHgMMHQN0HQMLHRshGwQBA6cBKwN6OUYeHD5GHhw4
HhwEAgPbfisDdx0cHgMMHQN0HQMLHRshGykDdx0cHgMMHQN0HQMMHRwbIRsEBAOEASsgHhkhHh4f
LB4fBAMDFh0EBANqHQQDAxY5BAEDIEceHykeHiggA9kAHVsYIBkhH0gqHhw8LCwsLC6DAwkrBAID
t3wdHwQBA74DHQQCA8l8HQQBA7cDHSAaBAIDyXwdBAEDuAMdBAIDyXwdBAEDtgMdBAIDwHwdBAED
wAMdICMDdx0DCR0Ddx0EAgPCfHEjA3kdBAEDyAMdLCoeKjw6SBweODwEAwPQfjkDCx0EAgPAfisD
Cx0DdR0DCisDdh0DDx0sHhwDFB0eBAEDwwIdAxNjZWQqHjg8VioeOEpIHB4qPGRGHjg9A/58HQOC
Ax0D+3xVLgQDA88BRzAeA2MrBAIDwH5HAwsdHCJkHgMTHR4EAQNjHQOJAzlmHB4cHi4cHlYcHiof
JiIYRAMNRzseHB4cLDuPGx9lHB4ZGwMKR7gqHrwsV7otSAQDA4Z+HQQCA8B+KwMLHQN1HQMKKwN2
HQMPHSweHAMUHR4EAQOZAx0vOzqOA+t7HQOVBB0D7HsdA5QEHQPsex04A5QEHVgDwHwrGiAaIAQD
A88BOTAeA2MrBAIDwH5HAwsdHCJkHgMTHR4EAQNjHQO6AzkEAgPxe0csHCwfVxweKh4cHh8Dbx0D
ER0Dbx0EAQOnBB0EAgPZeysEAQOnBDkEAgPZeysEAQOnBB0EAgPVex0EAQOrBB0EAgPVex0EAQOr
BCsEAgPNfJsDdh0DDR0DdB0DCx0bIRsEAwOkASsfGx8EAQOEAnEEAgPUfNMDdx0cHgMMHQN0HQMM
HRwbIRsEBAOEASsgHhkhHh4fLB4fBAMDFh0EBANqHQQDAxY5BAED8wFHBAID5XxHA3YdAw0dA3Qd
AwsdGyEbBAMDpAErHxsfBAEDpgGNVwPNfGMqA7IDOQMLf1ZiX1ZiBAIDq31jA3cdHB4DDB0DdB0D
DB0cGyEbBAQDhAErIB4ZIR4eHyweHwQDAxYdBAQDah0EAwMWOQQBA48CRzMDeDlMGSQDeB0DCx0D
eh0YMQN6HSMfBAIlAyAdA2MdAx0dBAMDkHsdBAID0wQrHhovA4R8HQP8Ax0EAwOrex0tHB8cHhwe
BAEDzgQrBAMDp3sdBAED2QQdIzM/HhwsBAIDqn8dA6R+HQPfATkDxnwdA7sDHQOgfh0D3gEdGQQB
A9oAHQQCA0M5Hx4DYh0EAwPwex0EAgO0AisD3wErA8Z8HQO7Ax0DoH4dA94BHRkEAwPuex0EAgO4
Ah0DpX4rA9sBHQQDA8x9HS0cHxweHB4cBAED7AQrBAMDins5BAED+gQdQwMJHQN3HdQgGS8nVhwe
Llk6HB5kVB5+PB8bHxsfO0kpLRlASUkpLRk/OxsgBAQDh32pHBohHh4fLB4fA3RHBAMD+30rGx8e
BAED1gRHZAQCA65/KwQBA8sAHQQCA9l9KwQBA6cCHQQCA9l9KwPfASsDxnwdA7sDHQOgfh0D3gEd
GR8DpH4dA98BKwPGfB0DuwMdA3odA6Z+KwPaAR0EAQPNAB0EAgOzfx0EAQPNACsDeDlIBAQDv30d
HBohHh4fLB4fA3RHBAMD+30rGyAEAQOEBTldA3kdHCEsLC1JGx8eGiAaQIQxA3odciIDeh29BAID
p38dAyAdA2MdHhoDHx0DZR0EAQPYACsEAgOsex0EAQPUBB0EAwPTeitJHB8cHhweA3UrBAEDqwEd
PAQDA6l/mwQCA+UBHQOlfjkD2wEdBAMDn34dBAID4QEdBAMDn34dHh4eHB4EAQPQACsEAwOlfx0E
AQPbACsDkAQrVhweRjwEAwPDekchBAID2QAdBAMDp38dBAIDtAIdA6V+KwPbAR0EAwPMfR0tHB8c
HhweHAN2KwQBA8YFHXUpHy0D33s5LgQDA6l/mwQCA+UBHQOlfjkD2wEdBAMDn34dBAID4QEdBAMD
n34dHh4eHB4EAQPQACsEAwOlfx0EAQPbACsaA6YEHVdXGx9vIBouGiMDeCslA3iNAwkdA3cdAwkd
A3cdAwwdVkYeYgNpYwMbVQMTcTpIHAO4eh0eKgPIBR09c2QaAwo5LQQCA+d8HQQBA5kDHQQCA+Z8
KwQBA50DOQN1CDkeOwNkK1cDx3odA7kFHQPHeh0eKgO6BSs2Awt/VmJfVmIEAwP3en86HyAaLB9I
BAED5AQrBAQDznxjHBohHh4fLB4fA3RHBAMD+30rGx8eA88AKzofIBosH0gEBAOyASscGiEeHh8s
Hh8DdEcEAwP7fSsbIAQEA4gCORkgHh4eHyweHyAaPAQCA9l+KxwDdh0DDx1kHgMUHRwDeTkDdh0D
DR0DdB0DCx0bIRsEAQOkfysEBAPsAR0EAQOUfh0EBAPsAR0EAQOUfh0gKAQEA+wBKwQBA5R+HQQD
A/0BRwQBA4N+HQQDA/0BmwQCA8B+HQMLHQN1HQMKKwN2HQMPHSweHAMUHR4EAQOmfx10KC53Gzcf
LRkhBAQDzwFHIBpZLB4fLB4fA3QrBAEDsX5VIDtkGiRIYi8sfiQEAgMiKwN1HQMKHSIsHhwDFB0e
BAEDqX8dAzRVBAIDGwgdA3cdHB4DDB0DdB0DCx0bIRsDbCscIiweAxMdBAEDTR0EAgM0KwQBA0wd
BAMDzwFVBAIDwH4rAwsrHCIsHhwDFB0eBAEDVh0EAwOQAmNKLANeKzocHgQCA51+OQN1HQMPHWQe
AxMdHgQBA1YdBAIDIkcDdh0DDR0DdB0DCx0bIRsEAwPSASsEAgOsfisDdx0cHgMMHQN0HQMMHRwb
IRsEBAOEASsgHichHh4fOh4fBAMDFh0EBANqHQQDAxYdBAID2H5HA3YdAw0dHBshGwQBA0YrHgN6
HQQCAz0rA3cdHB4DDB0DdB0DDB0cGyEbBAQDhAErICIDeB0lLB4fBAMDFisEAQPKfkcEAwOFfysE
AQP7ACsEAwOBf1UEAgO4Ah0EAQPHfh0EAgO5ASsEAQPHfisEAgNeHQQBAyIdBAIDuQErBAEDx34d
BAMDhX8dBAED+wAdBAMDhX9jHxwfHB4cHhwDdh0DEx0EAQP0AB0EAwP5fh0EAQOHAR1KGi4bHwQC
A7EDfx4sHxohGhkEAwPLeyshBAIDtAIrA6V+KwPbAR0EAwPMfR0sHh4cBAEDkAEreQQDA3VHBAID
pQEdA6V+OQPbAR0EAwPffh0tGx9WHx4DwwArHgQBA71/VQQDAz8dBAEDQSsDaB0DHlUEAwgbHB8E
BAP0ADkcGiEeHh8sHh8DdCsEAwP7fSsbHx4EAQP9ACtIHCw6HCwcBAQDigErHBohHh4fLB4fA3RH
BAMD+30rGx8eAgIAAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAkAAAAAAAAEMwAACAAAAAP+AAAAAAAABA5YiA
AAAAAEMwAACAAAAAQKAAAAAAAAA/4zMzMzMzMwAAAAAAAAAAQzAAAIAAAABAAAAAAAAAAEAIAAAA
AAAAP7AAAAAAAABDMAAAgAAAAECgAAAAAAAAVGhpcyBjb2RlYyBpcyB1bmRlciBkZXZlbG9wbWVu
dCwgZmlsZXMgZW5jb2RlZCB3aXRoIGl0IG1heSB3b250IGJlIGRlY29kZWFibGUgd2l0aCBmdXR1
cmUgdmVyc2lvbnMhIFVzZSBzdHJpY3Q9LTEgdG8gdXNlIGl0IGFueXdheS4KAAAAAE9ubHkgbW9u
byBhbmQgc3RlcmVvIHN0cmVhbXMgYXJlIHN1cHBvcnRlZCBieSBub3cKAABJbnZhbGlkIG51bWJl
ciBvZiB0YXBzCgBTb25pYzogZmxhZ3M6ICVkIGxzOiAlZCBkcjogJWQgdGFwczogJWQgYmxvY2s6
ICVkIGZyYW1lOiAlZCBkb3duc2FtcDogJWQKAAAATm8gbWFuZGF0b3J5IGhlYWRlcnMgcHJlc2Vu
dAoAAABTb25pY3YyIGNoYW5zOiAlZCBzYW1wcmF0ZTogJWQKAFVuc3VwcG9ydGVkIFNvbmljIHZl
cnNpb24sIHBsZWFzZSByZXBvcnQKAAAAc29uaWMAAABzb25pY2xzAGVudHJpZXM6ICVkIG51bV9w
YWNrZXRzOiAlZCBzdWJfZW50cmllczogJWQKAAAAAGs6ICVkCgAAcGFja2V0czogJWQKAAAAAHNp
bGVuY2UKAAAAAAAAAAz/////AQABfEEMAQAAAAAYAAAAAAAAAAAAAACcRA4gRJ8BTJ4CAAAAAAAA
EAAAAAAAAACcAAAAsEQOEAAAAABAAAAAAAAAAUwAAAKcRA6AAUidC0iaDkyfCUiVE0iWEkiXEUiY
EHCeCpsNmQ+UFJMVvwK+BL0GvAgRQX+cDAAAAAAAACQAAAAAAAAD6AAACBBEDnBYmwcRQX9kngSd
BZwGmgi/Ap8DAAAAAAAcAAAAAAAAC/gAAACcRA4gUJ0DngIRQX9QnwEAAAAAADAAAAAAAAAMlAAA
CahEDoABXJcPEUF/SJ4IUJkNSJ8HbJ0JnAqbC5oMmA6/Ar4EvQYAAAAgAAAAAAAAFjwAAATcRA5g
XJ4EnwMRQX9snQWcBpsHvwIAAAAcAAAAAAAAGxgAAACMRA4gUJ0DngIRQX9MnwEAAAAAADgAAAAA
AAAbpAAABwhEDmBQkBARQX9IkQ9Mkg6dA3ifAZ4CnASbBZoGmQeYCJcJlgqVC5QMkw0AAAAAABAA
AAAAAAAirAAAAERIDhAAAAAAEAAAAAAAACLwAAAAYEwOEAAAAAA0AAAAAAAAI1AAAAUARA6wAVCZ
B0yfAUydA0ieAnARQX+cBJsFmgaYCJcJlgqVC5QMkw0AAAAAADQAAAAAAAAoUAAAAzhEDlBUmgYR
QX9IngJQnwECQJ0DnASbBZkHmAiXCZYKlQuUDJMNAAAAAAAARwACAAAAAAAAOnQAADljc29uaWNf
ZW5jb2RlcgAAADl2c29uaWNfbHNfZW5jb2RlcgAAADmJc29uaWNfZGVjb2RlcgAAAAAAAAAAHAAC
AAAAAAQAAAAAAAAAAAAAACuIAAAAAAAAAAAAAAA8AAAARAAAAFAAAACAAAAASAAAAEwAAAAAAAAA
AAAAAOAAAADkAAAA6AAAARgAAAAAAAAAAAAAAmQAAAJoAAACgAAAAqAAAAJsAAACfAAAAAAAAAAA
AAADPAAAA3AAAAN0AAADeAAAAAAAAAAAAAAPnAAAD9QAAA/YAAAP3AAAAAAAAAAAAAAQCAAAEagA
ABPwAAAUgAAAAAAAAAAAAAAQUAAAEFQAABBYAAAQfAAAAAAAAAAAAAAWlAAAFpgAABacAAAWoAAA
AAAAAAAAAAAcDAAAHBAAABwcAAAcIAAAHCwAABwwAAAAAAAAAAAAAB2kAAAfRAAAIWwAACHIAAAA
AAAAAAAAACQ0AAAlfAAAJdgAACfoAAAAAAAAAAAAACk4AAAqOAAAKpQAACs0AAAAAAAAAAAAAClg
AAAqOAAAKpQAACr0AAAAAAAAAABxbWF4AGRlYnVnX212AHNvbmljX2VuY29kZV9pbml0AG1vdGlv
bl92YWwAQ09ERUNfSURfV1NfVlFBAFBJWF9GTVRfUkdCNTY1AHhfdmFsdWUAZGVmc3RyAGRpc3Bs
YXlfcGljdHVyZV9udW1iZXIAZXJyb3IAaW5pdF9nZXRfYml0cwB0aHJlYWRfb3BhcXVlAGx1bWFf
ZWxpbV90aHJlc2hvbGQAQ09ERUNfSURfUENNX1MxNkJFAENPREVDX0lEX1NWUTMAQ09ERUNfSURf
QURQQ01fSU1BX1dTAGZyYW1lX2JpdHMAZmx1c2hfcHV0X2JpdHMAUElYX0ZNVF9YVk1DX01QRUcy
X0lEQ1QAQ09ERUNfSURfOEJQUwByY19idWZmZXJfYWdncmVzc2l2aXR5AGRjdF9hbGdvAHNob3J0
IHVuc2lnbmVkIGludABQSVhfRk1UX1lVVjQyMlAAQ09ERUNfSURfSU5ERU8zAENPREVDX0lEX0NZ
VVYAcmNfc3RyYXRlZ3kAQ09ERUNfSURfU09MX0RQQ00Ac2tpcF90b3AAQ09ERUNfSURfQURQQ01f
WEEAdW5zaWduZWQgY2hhcgBfSU9fRklMRQBtYXhfcWRpZmYAbGltaXQAQVZDb2RlY0NvbnRleHQA
Q09ERUNfSURfVFJVRU1PVElPTjEAQ09ERUNfSURfRFZWSURFTwBza2lwX2NvdW50AHRhaWxfc2l6
ZQBvdXRfZW50cmllcwB0eXBlAGZyYW1lX3JhdGUAQ09ERUNfSURfUENNX0FMQVcAa192YWx1ZQBl
cnJvcl9yYXRlAHByZWRpY3Rvcl9zdGF0ZQBDT0RFQ19JRF9NUDNPTjQAQ09ERUNfSURfTVAzQURV
AENPREVDX0lEX01TUkxFAHNldF9zZV9nb2xvbWIAaW50bGlzdF93cml0ZV9sb3NzbGVzcwBiX3F1
YW50X2ZhY3RvcgBiaXRfYnVmAGV4dHJhZGF0YQBfSU9fd3JpdGVfYmFzZQBidWZmZXIAYnVmX3Np
emUAQ09ERUNfSURfUEdNWVVWAENPREVDX0lEX0FEUENNX0lNQV9ESzQAcGl4X2ZtdABDT0RFQ19J
RF9GTFYxAENPREVDX0lEX1JWMTAAbnVtX3RhcHMAZnJhbWVfcmF0ZV9iYXNlAHN0YXRlX3ZhbHVl
AG1pc2NfYml0cwBTYW1wbGVGb3JtYXQAaGVhZGVyX2JpdHMAbGluZXNpemUAQ09ERUNfSURfV01B
VjIAaW50bGlzdF9yZWFkX2xvc3NsZXNzAGRlY29kZQBsZXZlbABiaXRfcmF0ZV90b2xlcmFuY2UA
X2N1cl9jb2x1bW4AcXVhbGl0eV9mYWN0b3IAQ09ERUNfSURfUlYyMABDT0RFQ19JRF9ST1EAQ09E
RUNfSURfQURQQ01fSU1BX0RLMwBDT0RFQ19JRF9SQV8yODgAQ09ERUNfVFlQRV9EQVRBAENPREVD
X0lEX1BDTV9VMTZCRQByZWdldF9idWZmZXIAX0lPX2JhY2t1cF9iYXNlAHN0ZG91dABkaWFfc2l6
ZQBtcGVnX3F1YW50AGZmX2ludGVybGVhdmVkX2dvbG9tYl92bGNfbGVuAGxvbmcgdW5zaWduZWQg
aW50AENPREVDX0lEX0FNUl9OQgBDT0RFQ19JRF9SVjMwAENPREVDX0lEX0FTVjIAc2tpcF9ib3R0
b20AZ2V0X2JpdHMAZHNwX21hc2sAU0FNUExFX0ZNVF9GTFQAaV9xdWFudF9mYWN0b3IAcHJvZmls
ZQBtb3Rpb25fc3Vic2FtcGxlX2xvZzIAY2hyb21hX2VsaW1fdGhyZXNob2xkAF9jaGFpbgByZXN1
bHQAcF90ZXhfYml0cwBfX3BhZDEAX19wYWQyAENPREVDX0lEX01QMgBDT0RFQ19JRF9NUDMAUElY
X0ZNVF9SR0JBMzIAZmZfc2VfZ29sb21iX3ZsY19jb2RlAG1iX3FtaW4AQ09ERUNfSURfSDI2NABD
T0RFQ19JRF9SVjQwAEFWQ0xBU1MAaW50ZXJsYWNlZF9mcmFtZQByY19tYXhfcmF0ZQByZWFsX3Bp
Y3RfbnVtAG5hbWUAc2hpZnQAZHJhd19ob3Jpel9iYW5kAGxvbmcgbG9uZyBpbnQAaW5kZXgAd2lk
dGgAQ09ERUNfSURfQ0xKUgBDT0RFQ19JRF9NREVDAHRhaWwAdW5hbGlnbmVkMzIAZXNjX2xlbgBz
aWxlbmNlAG1iX3RocmVzaG9sZABodXJyeV91cABpbnRyYV9tYXRyaXgAbHVtaV9tYXNraW5nAGZs
b2F0AENPREVDX0lEX1hBTl9XQzMAQ09ERUNfSURfWEFOX1dDNAByY19pbml0aWFsX2NwbHgAZmZf
c3FydF90YWIAcHJlZGljdGlvbl9tZXRob2QAQ09ERUNfSURfSU5URVJQTEFZX0RQQ00AR05VIEMg
My4yLjMgMjAwMzA0MjIgKEdlbnRvbyBMaW51eCAxLjQgMy4yLjMtcjMsIHByb3BvbGljZSkAdW51
c2VkAENPREVDX0lEX1NNQwBfSU9fcmVhZF9wdHIAX2ZsYWdzMgB1aW50OF90AF9JT19zYXZlX2Jh
c2UAcF9jb3VudABjb2RlX3NhbXBsZXJhdGUAaW50bGlzdF93cml0ZQB0ZW1wb3JhbF9jcGx4X21h
c2tpbmcAaV9xdWFudF9vZmZzZXQAaWRjdF9hbGdvAHJlZmVyZW5jZQBvcHRpb25zAEFWUmF0aW9u
YWwAQ09ERUNfSURfTUpQRUdCAFBJWF9GTVRfTU9OT1dISVRFAGludHJhX2RjX3ByZWNpc2lvbgBz
dGF0c19vdXQAaW50bGlzdF9yZWFkAGV4ZWN1dGUAQ09ERUNfSURfTk9ORQBfdW51c2VkMgBjbGFz
c19uYW1lAENPREVDX0lEX1BBTQBDT0RFQ19JRF9IVUZGWVVWAF9JT19idWZfZW5kAGluaXQAbWJf
dHlwZQBjYXBhYmlsaXRpZXMAZGVmdmFsAENPREVDX0lEX1JQWkEAQVZDb2RlYwBlbmVyZ3kxAHFi
bHVyAF9wb3MAZ2V0X3NlX2dvbG9tYgBtYl9kZWNpc2lvbgBfc2hvcnRidWYAa2V5X2ZyYW1lAFBJ
WF9GTVRfQkdSMjQAYmxvY2tfYWxpZ24Ac2xpY2Vfb2Zmc2V0AHJhdGVfZW11AENPREVDX0lEX1ZJ
WEwAc3BhdGlhbF9jcGx4X21hc2tpbmcAc2lnbmVkIGNoYXIAbG93cmVzAENPREVDX0lEX0xKUEVH
AHNoaWZ0X2Rvd24AYml0X3JhdGUAZnJhbWVfc2tpcF90aHJlc2hvbGQAaV90ZXhfYml0cwBpbml0
X3B1dF9iaXRzAFJjT3ZlcnJpZGUAUElYX0ZNVF9ZVVZKNDIwUABmZl9pbnRlcmxlYXZlZF9zZV9n
b2xvbWJfdmxjX2NvZGUAQ09ERUNfSURfRFRTAG5leHQAc29uaWNfbHNfZW5jb2RlcgBDT0RFQ19U
WVBFX1VOS05PV04AdW5hbGlnbmVkMzJfYmUAdW5zaWduZWQgaW50AHNhbXBsZXJhdGUAaW50ZXJu
YWxfYnVmZmVyAHNjZW5lY2hhbmdlX3RocmVzaG9sZABjb2RlY190eXBlAHBfbWFza2luZwBleHRy
YWRhdGFfc2l6ZQBnZXRfYml0czEAbnVtX3BhY2tldHMAQ09ERUNfSURfUk9RX0RQQ00AYnVmZmVy
X2hpbnRzAHJ0cF9wYXlsb2FkX3NpemUAQ09ERUNfSURfTVNWSURFTzEAYnVmZmVyX3NpemUAQ09E
RUNfSURfT0dHVEhFT1JBAHJjX3FzcXVpc2gAZ2xvYmFsX3F1YWxpdHkAcmNfaW5pdGlhbF9idWZm
ZXJfb2NjdXBhbmN5AGxvc3NsZXNzAHN0YXJ0X2ZyYW1lAENPREVDX0lEX01QRUcxVklERU8AY29u
dGV4dF9tb2RlbABDT0RFQ19JRF9TVlExAF9fb2ZmNjRfdABfbG9jawBDT0RFQ19JRF9YQU5fRFBD
TQBfSU9fcmVhZF9iYXNlAENPREVDX0lEX0FEUENNX0VBAFBJWF9GTVRfWVVWSjQyMlAAZ2V0X3Vy
X2dvbG9tYgBDT0RFQ19JRF9NUEVHMlZJREVPX1hWTUMAaGFzX2JfZnJhbWVzAFBJWF9GTVRfUEFM
OABkdGdfYWN0aXZlX2Zvcm1hdABzdGF0ZQBDT0RFQ19JRF9BQUMAX0lPX3dyaXRlX2VuZAB3aW5k
b3dfc2l6ZQBhdmN0eABsbWF4AHF1YW50aXphdGlvbgBzdGF0cwBkYXRhX3NpemUAZmZfaW50ZXJs
ZWF2ZWRfdWVfZ29sb21iX3ZsY19jb2RlAENPREVDX0lEX1RTQ0MAZnJhbWVfc2tpcF9leHAAZGVj
b3JyZWxhdGlvbgB0b3BfZmllbGRfZmlyc3QAQ09ERUNfSURfU05PVwBtYl9jbXAAaW50ZXJuYWxf
YnVmZmVyX2NvdW50AHN0ZXAAc2FtcGxlX3JhdGUAQ09ERUNfSURfVEhFT1JBAENPREVDX1RZUEVf
QVVESU8AQ09ERUNfSURfRkxBQwBQSVhfRk1UX1lVVjQ0NFAAbXZfYml0cwBDT0RFQ19JRF9BRFBD
TV9JTUFfV0FWAGxhc3RfcHJlZGljdG9yX2NvdW50AHBhbGV0dGVfY2hhbmdlZABvZmZzZXQAYnVm
X3B0cgBQSVhfRk1UX1VZVlk0MTEAYmFzZQBDT0RFQ19JRF9BTVJfV0IAc29uaWNfZW5jb2RlX2Ns
b3NlAGludHJhX3F1YW50X2JpYXMAQ09ERUNfSURfQURQQ01fSU1BX1NNSlBFRwBTQU1QTEVfRk1U
X0RCTABkb3VibGUAQ09ERUNfSURfUkFXVklERU8Ac3ViX2VudHJpZXMAcmNfYnVmZmVyX3NpemUA
Q09ERUNfSURfSDI2MQBkYXJrX21hc2tpbmcAcGFuX3NjYW4AX21vZGUAQ09ERUNfSURfUENNX1Ux
NkxFAENPREVDX0lEX0NJTkVQQUsAQ09ERUNfSURfQVNWMQBpbnRlcl9xdWFudF9iaWFzAENPREVD
X0lEX1NPTklDX0xTAHByZWRpY3Rvcl9jYWxjX2Vycm9yAF9zYnVmAFBJWF9GTVRfVVlWWTQyMgBD
T0RFQ19JRF9BRFBDTV9DVABDT0RFQ19JRF9QR00Ac29uaWNfZW5jb2RlX2ZyYW1lAGNvZGVkX2Zy
YW1lAF9JT19zYXZlX2VuZABzYW1wbGVyYXRlX3RhYmxlAGdldF9zcl9nb2xvbWIAQ29kZWNJRABD
T0RFQ19JRF9WQzkAeF9wdHIAUGl4ZWxGb3JtYXQAQ09ERUNfSURfQURQQ01fRzcyNgBjb2RlY19u
YW1lAGJpdF9sZWZ0AGdldF9iaXRzX2NvdW50AENPREVDX0lEX1BDTV9TOAB2YWx1ZQBzaXplX2lu
X2JpdHMAcHJpdl9kYXRhAENPREVDX0lEX1FEUkFXAHN0cmVhbV9jb2RlY190YWcAQ09ERUNfSURf
V01BVjEAX29sZF9vZmZzZXQAQ09ERUNfSURfSDI2M0kAQ09ERUNfSURfSDI2M1AAY2hhbm5lbHMA
cmVsZWFzZV9idWZmZXIAZ2V0X3VlX2dvbG9tYgBtb2RpZmllZF9sZXZpbnNvbl9kdXJiaW4AbWVf
dGhyZXNob2xkAENPREVDX0lEX1ZPUkJJUwBkb21pbmFudABnb3Bfc2l6ZQBpbnRlcl90aHJlc2hv
bGQAc3RyaWN0X3N0ZF9jb21wbGlhbmNlAHFzY2FsZV90eXBlAF9fb2ZmX3QAcnRwX2NhbGxiYWNr
AHJjX2VxAHNhbXBsZXMAZGVidWcAcGFsY3RybABzYW1wbGUAc29uaWNfZGVjb2RlcgBvcmRlcgBf
SU9fbG9ja190AGNsb3NlAHJlX2luZGV4AGZyYW1lX3NpemUAcXNjYWxlAENPREVDX0lEX1FUUkxF
AENPREVDX0lEX0lEQ0lOAHNsaWNlX2NvdW50AGJfcXVhbnRfb2Zmc2V0AGludDhfdABfSU9fbWFy
a2VyAENPREVDX0lEX01TWkgAcmNfcW1vZF9mcmVxAGNvZGVkX2hlaWdodABpdGVtX25hbWUAc2Ft
cGxlX2FzcGVjdF9yYXRpbwBQSVhfRk1UX1lVVko0NDRQAENPREVDX0lEX01QRUcyVklERU8AcXNj
YWxlX3RhYmxlAHN1Yl9pZABjb2RlYwBDT0RFQ19JRF9WTURBVURJTwBBVkNsYXNzAHByZWRpY3Rv
cl9rAHNvbmljX2RlY29kZV9pbml0AHN0ZGluAHJjX292ZXJyaWRlAGVuY29kZQB1aW50NjRfdABy
Y19vdmVycmlkZV9jb3VudABzdGF0ZV9wdHIAQ09ERUNfSURfUENNX1MxNkxFAENvZGVjVHlwZQBt
Yl9sbWF4AHB1dF9iaXRzX2NvdW50AHRhcF9xdWFudABzdGF0c19pbgBib3JkZXJfbWFza2luZwBw
cml2X2RhdGFfc2l6ZQBtZV9yYW5nZQBzb25pY19kZWNvZGVfY2xvc2UAbWVfY21wAGxtaW4AcXN0
cmlkZQBDT0RFQ19JRF9BRFBDTV9NUwBDT0RFQ19JRF80WE0AYl9mcmFtZV9zdHJhdGVneQBDT0RF
Q19JRF9VTFRJAGZyYW1lX3NraXBfY21wAHdpbmRvd19lbnRyaWVzAHByZWRpY3Rvcl9pbml0X3N0
YXRlAGF2X2xvZzIAcmVmX2luZGV4AENPREVDX0lEX0FDMwBmbGFncwBDT0RFQ19JRF9NUEVHNEFB
QwBiaXRzX3Blcl9zYW1wbGUAeHZtY19hY2NlbGVyYXRpb24Ac29uaWMuYwBidWZmZXJfZW5kAGRj
dF9jb2VmZgBmZl91ZV9nb2xvbWJfbGVuAHJjX21pbl9yYXRlAGludDY0X3QAQ09ERUNfSURfUURN
MgBzb25pY19kZWNvZGVfZnJhbWUAQ09ERUNfSURfUE5HAHNsaWNlX2ZsYWdzAHF1YW50AENPREVD
X0lEX01BQ0UzAENPREVDX1RZUEVfVklERU8AbG9uZyBsb25nIHVuc2lnbmVkIGludABDT0RFQ19J
RF9BRFBDTV9BRFgAUElYX0ZNVF9ZVVY0MTBQAHdpbmRvdwBDT0RFQ19JRF9NU01QRUc0VjEAQ09E
RUNfSURfTVNNUEVHNFYyAENPREVDX0lEX01TTVBFRzRWMwBQSVhfRk1UX1hWTUNfTVBFRzJfTUMA
ZW5kX2ZyYW1lAHF1YWxpdHkAY2hhcgBQSVhfRk1UX0dSQVk4AFBJWF9GTVRfTkIAQ09ERUNfSURf
TUpQRUcAcHJlX2RpYV9zaXplAENPREVDX0lEX0lOVEVSUExBWV9WSURFTwBkaXZpZGUAcWNvbXBy
ZXNzAHN1cHBvcnRlZF9mcmFtZXJhdGVzAENPREVDX0lEX01BQ0U2AC9ob21lL2FsZXgvc3R1ZmYv
Y29kZS9tZWRpYS9tcGxheWVyL21haW4vbGliYXZjb2RlYwBwcmVfbWUAZXJyb3JfcmVzaWxpZW5j
ZQBDT0RFQ19JRF9QQk0AQ09ERUNfSURfUVBFRwBQSVhfRk1UX1lVVjQxMVAAbm9pc2VfcmVkdWN0
aW9uAGNvZGVkX3BpY3R1cmVfbnVtYmVyAG5zc2Vfd2VpZ2h0AENPREVDX0lEX0ZMSUMAU0FNUExF
X0ZNVF9TMTYAZmZfbG9nMl90YWIAQVZPcHRpb24AQ09ERUNfSURfUENNX1U4AENPREVDX0lEX1BQ
TQBQSVhfRk1UX1JHQjI0AENPREVDX0lEX0gyNjMAUHV0Qml0Q29udGV4dABDT0RFQ19JRF9BRFBD
TV9TV0YAbWVfc3ViX2NtcABmbGFnczIAUElYX0ZNVF9ZVVY0MjIAX2ZsYWdzAENPREVDX0lEX0RW
QVVESU8AcnRwX21vZGUAc2tpcF9iaXRzAEFWRnJhbWUAaW50MTZfdABoZWxwAGdldF9idWZmZXIA
cGljdF90eXBlAENPREVDX0lEX1JBXzE0NABBVlBhbGV0dGVDb250cm9sAHBvc2l0aW9uAGFudGlh
bGlhc19hbGdvAGNvbG9yX3RhYmxlX2lkAG1heF9iX2ZyYW1lcwBfSU9fYnVmX2Jhc2UAb3BhcXVl
AGVycm9yX2NvbmNlYWxtZW50AENPREVDX0lEX01QRUc0AGZyYW1lX251bWJlcgBDT0RFQ19JRF9a
TElCAHB1dF9iaXRzAGRlbGF5AGVuZXJneTIAc29uaWNfZW5jb2RlcgBTQU1QTEVfRk1UX1MzMgBz
ZXRfdWVfZ29sb21iAG1ic2tpcF90YWJsZQBpX2NvdW50AGZyYW1lX3NraXBfZmFjdG9yAHF1YW50
aXplcl9ub2lzZV9zaGFwaW5nAEFWUGFuU2NhbgBkYXRhAHBhbGV0dGVfaGFzX2NoYW5nZWQAcmNf
cW1vZF9hbXAAZmZfdWVfZ29sb21iX3ZsY19jb2RlAGNvZGVjX2lkAENPREVDX0lEX1dNVjIAQ09E
RUNfSURfV01WMwBjb2RlY190YWcAZmZfZ29sb21iX3ZsY19sZW4AQ09ERUNfSURfUENNX01VTEFX
AHdvcmthcm91bmRfYnVncwBDT0RFQ19JRF9BRFBDTV80WE0AX25leHQAa19wdHIAaWxkY3RfY21w
AG1lX3N1YnBlbF9xdWFsaXR5AF9JT193cml0ZV9wdHIAdWludDMyX3QAbWVfbWV0aG9kAHNldF9z
cl9nb2xvbWIAX29mZnNldABDT0RFQ19JRF9WTURWSURFTwBtYl9sbWluAENPREVDX0lEX0ZGVkhV
RkYAR2V0Qml0Q29udGV4dABnZXRfZm9ybWF0AGJ1Zl9lbmQAUElYX0ZNVF9ZVVY0MjBQAFBJWF9G
TVRfTU9OT0JMQUNLAGJpdF9zaXplAENPREVDX0lEX1ZQMwBDT0RFQ19JRF9BRFBDTV9JTUFfUVQA
X2ZpbGVubwBjb2RlZF93aWR0aABDT0RFQ19JRF9TT05JQwBwYWxldHRlAENPREVDX0lEX01QRUcy
VFMAc2FtcGxlX2ZtdABtYl9xbWF4AGVudHJpZXMAX0lPX3JlYWRfZW5kAENPREVDX0lEX1dNVjEA
c2hvcnQgaW50AHJlX2NhY2hlAHBhcnNlX29ubHkAU29uaWNDb250ZXh0AF92dGFibGVfb2Zmc2V0
AHVpbnQxNl90AGF2X2NsYXNzAGxvbmcgaW50AHFtaW4AaW50X3NhbXBsZXMAbWVfcHJlX2NtcABD
T0RFQ19JRF9TUDVYAGludGVyX21hdHJpeABfbWFya2VycwBDT0RFQ19JRF9GRlYxAFBJWF9GTVRf
UkdCNTU1AGNvZGVkX3NhbXBsZXMAdGhyZWFkX2NvdW50AENPREVDX0lEX1ZDUjEAYmFzZV8yX3Bh
cnQAQ09ERUNfSURfWFZJRABzZXRfdXJfZ29sb21iAGZsdXNoAGhlaWdodABwaXhfZm10cwBjb2Rl
cl90eXBlAGRvd25zYW1wbGluZwByZXBlYXRfcGljdAAAR0NDOiAoR05VKSAzLjIuMyAyMDAzMDQy
MiAoR2VudG9vIExpbnV4IDEuNCAzLjIuMy1yMywgcHJvcG9saWNlKQAALnN5bXRhYgAuc3RydGFi
AC5zaHN0cnRhYgAucmVsYS50ZXh0AC5yZWxhLmRhdGEALmJzcwAuZGVidWdfYWJicmV2AC5yZWxh
LmRlYnVnX2luZm8ALnJlbGEuZGVidWdfbGluZQAucm9kYXRhLmNzdDgALnJvZGF0YS5zdHIxLjQA
LnJlbGEuZGVidWdfZnJhbWUALnJlbGEuZGVidWdfcHVibmFtZXMALnJlbGEuZGVidWdfYXJhbmdl
cwAuZGVidWdfcmFuZ2VzAC5kZWJ1Z19zdHIALmNvbW1lbnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAQAAAAYAAAAAAAAANAAAK4gAAAAAAAAAAAAAAAQA
AAAAAAAAGwAAAAQAAAAAAAAAAAAApKQAAAkAAAAAFwAAAAEAAAAEAAAADAAAACsAAAABAAAAAwAA
AAAAACu8AAAAzAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAmAAAABAAAAAAAAAAAAACtpAAAAJAAAAAXAAAA
AwAAAAQAAAAMAAAAMQAAAAgAAAADAAAAAAAALIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAADYAAAAB
AAAAAAAAAAAAACyIAAADXgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABJAAAAAQAAAAAAAAAAAAAv5gAAOnQA
AAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAARAAAAAQAAAAAAAAAAAAArjQAACnoAAAAFwAAAAcAAAAEAAAADAAA
AFoAAAABAAAAAAAAAAAAAGpaAAANtwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABVAAAABAAAAAAAAAAAAADY
HAAAAAwAAAAXAAAACQAAAAQAAAAMAAAAZgAAAAEAAAASAAAAAAAAeBgAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAI
AAAACAAAAHMAAAABAAAAMgAAAAAAAHiQAAAB8AAAAAAAAAAAAAAABAAAAAEAAACHAAAAAQAAAAAA
AAAAAAB6gAAAAhgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAggAAAAQAAAAAAAAAAAAA2CgAAAE4AAAAFwAA
AA0AAAAEAAAADAAAAJkAAAABAAAAAAAAAAAAAHyYAAAASwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAACUAAAA
BAAAAAAAAAAAAADZYAAAAAwAAAAXAAAADwAAAAQAAAAMAAAArgAAAAEAAAAAAAAAAAAAfOMAAAAg
AAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAKkAAAAEAAAAAAAAAAAAANlsAAAAGAAAABcAAAARAAAABAAAAAwA
AAC9AAAAAQAAAAAAAAAAAAB9AwAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAywAAAAEAAAAwAAAAAAAA
flMAABxTAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAANYAAAABAAAAAAAAAAAAAJqmAAAAQgAAAAAAAAAAAAAA
AQAAAAAAAAARAAAAAwAAAAAAAAAAAACa6AAAAN8AAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAIAAAAA
AAAAAAAAn7AAAAMAAAAAGAAAAB4AAAAEAAAAEAAAAAkAAAADAAAAAAAAAAAAAKKwAAAB8gAAAAAA
AAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAABAD/8QAAAAAAAAAAAAAAAAMA
AAEAAAAAAAAAAAAAAAADAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAwAABQAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAYAAAAAAAAA
AAAAAAADAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAwAACQAAAAkAAAAAAAAAnAIAAAEAAAAeAAAAnAAAALACAAAB
AAAAAAAAAAAAAAAAAwAACwAAADMAAAFMAAACnAIAAAEAAABMAAAAAAAAACQBAAADAAAAAAAAAAAA
AAAAAwAADAAAAF0AAAPoAAAIEAIAAAEAAABvAAAi8AAAAGACAAABAAAAeAAAC/gAAACcAgAAAQAA
AIsAAAyUAAAJqAIAAAEAAACeAAAirAAAAEQCAAABAAAApgAAI1AAAAUAAgAAAQAAAL0AABY8AAAE
3AIAAAEAAADPAAAbGAAAAIwCAAABAAAA4gAAG6QAAAcIAgAAAQAAAPUAAChQAAADOAIAAAEAAAAA
AAAAAAAAAAADAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAwAADwAAAAAAAAAAAAAAAAMAABEAAAAAAAAAAAAAAAAD
AAATAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAMAABUAAAELAAAAAAAAAAAQAAAAAAABFgAA
AAAAAAAAEAAAAAAAAR0AAAAAAAAAABAAAAAAAAEjAAAAAAAAAAAQAAAAAAABKwAAAAAAAAAAEAAA
AAAAATIAAAAAAAAAABAAAAAAAAE3AAAAAAAAAAAQAAAAAAABSAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAVwAAAAA
AAAAABAAAAAAAAFoAAAAAAAAAAAQAAAAAAABcQAAAAAAAAAAEAAAAAAAAXgAAAAAAAAAABAAAAAA
AAGKAAAAAAAAAAAQAAAAAAABoAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAbYAAAAAAAAAABAAAAAAAAHFAAAAJAAA
ADgRAAADAAAB0wAAAFwAAAA4EQAAAwAAAeQAAACUAAAAOBEAAAMAc29uaWMuYwBwcmVkaWN0b3Jf
aW5pdF9zdGF0ZQBwcmVkaWN0b3JfY2FsY19lcnJvcgBtb2RpZmllZF9sZXZpbnNvbl9kdXJiaW4A
c2FtcGxlcmF0ZV90YWJsZQBzb25pY19lbmNvZGVfaW5pdABwdXRfYml0cwBzb25pY19lbmNvZGVf
Y2xvc2UAc29uaWNfZW5jb2RlX2ZyYW1lAGF2X2xvZzIAaW50bGlzdF93cml0ZV9sb3NzbGVzcwBz
b25pY19kZWNvZGVfaW5pdABzb25pY19kZWNvZGVfY2xvc2UAc29uaWNfZGVjb2RlX2ZyYW1lAGlu
dGxpc3RfcmVhZF9sb3NzbGVzcwBhdl9tYWxsb2N6AG1lbWNweQBmbG9vcgBhdl9mcmVlAGF2X2xv
ZwBzcXJ0AGZmX3VlX2dvbG9tYl9sZW4AYXZjb2RlY19hbGxvY19mcmFtZQBmZl9sb2cyX3RhYgBh
dl9mcmVlcABtZW1zZXQAZmZfZ29sb21iX3ZsY19sZW4AZmZfdWVfZ29sb21iX3ZsY19jb2RlAGZm
X3NlX2dvbG9tYl92bGNfY29kZQBhbGlnbl9nZXRfYml0cwBzb25pY19lbmNvZGVyAHNvbmljX2xz
X2VuY29kZXIAc29uaWNfZGVjb2RlcgAAAAAAAbwAAB4KAAAAAAAAAdAAAB8KAAAAAAAAAeIAAAoG
AAAAAAAAAe4AAAoEAAAAAAAAAfYAAAoGAAAACAAAAfoAAAoEAAAACAAAAgIAAAoGAAAAEAAAAgYA
AAoEAAAAEAAAAg4AAAoGAAAAGAAAAhIAAAoEAAAAGAAAAh4AAAoGAAAAAAAAAioAAAoEAAAAAAAA
AloAAAoGAAAAEAAAAl4AAAoEAAAAEAAAAuQAACAKAAAAAAAAA5AAACEKAAAAAAAAA/IAAA0GAAAA
AAAAA/oAAA0EAAAAAAAABDQAACIKAAAAAAAABHIAAA0GAAAAiAAABHoAAA0EAAAAiAAABOoAAA0G
AAAAvAAABPYAAA0EAAAAvAAABQQAAB4KAAAAAAAABRoAAAoGAAAAKAAABSIAAAoEAAAAKAAABUwA
ACMKAAAAAAAABZIAAAoGAAAAKAAABZoAAAoEAAAAKAAABaIAAAoGAAAAMAAABaYAAAoEAAAAMAAA
BbIAAAoGAAAAIAAABb4AAAoEAAAAIAAABegAAB4KAAAAAAAABhAAAB4KAAAAAAAABkQAAB4KAAAA
AAAABnAAAB4KAAAAAAAABpQAAB4KAAAAAAAABqwAAB4KAAAAAAAABwoAACQGAAAAAAAABxYAACQE
AAAAAAAACGYAACQGAAAAAAAACHIAACQEAAAAAAAACO4AAA0GAAAA1AAACQIAAA0EAAAA1AAACVQA
ACIKAAAAAAAACVgAACUKAAAAAAAACeoAACYGAAAAAAAACfIAACYEAAAAAAAAC64AACYGAAAAAAAA
C7YAACYEAAAAAAAADBwAACcKAAAAAAAADDwAACEKAAAAAAAADFAAACEKAAAAAAAADFgAACEKAAAA
AAAADGAAACEKAAAAAAAADGgAACEKAAAAAAAADHAAACEKAAAAAAAADYoAACQGAAAAAAAADZYAACQE
AAAAAAAADegAACgKAAAAAAAADwIAACQGAAAAAAAADwYAACQEAAAAAAAAEAoAAAoGAAAAQAAAEBIA
AAoEAAAAQAAAEDoAAAoGAAAASAAAEEYAAAoEAAAASAAAEJoAAAoGAAAASAAAEKIAAAoEAAAASAAA
ELwAACMKAAAAAAAAEMIAAAoGAAAAUAAAEMYAAAoEAAAAUAAAENAAACMKAAAAAAAAEQYAAAoGAAAA
WAAAEQ4AAAoEAAAAWAAAERoAAAoGAAAAOAAAESIAAAoEAAAAOAAAESYAAAoGAAAAYAAAESoAAAoE
AAAAYAAAEW4AACQGAAAAAAAAEXoAACQEAAAAAAAAEjoAACQGAAAAAAAAEj4AACQEAAAAAAAAFE4A
ACYGAAAAAAAAFFYAACYEAAAAAAAAFhoAACYGAAAAAAAAFiIAACYEAAAAAAAAFkYAAA0GAAABIAAA
Fk4AAA0EAAABIAAAFs4AACkGAAAAAAAAFtYAACoGAAAAAAAAFtoAACkEAAAAAAAAFt4AACoEAAAA
AAAAF6oAACkGAAAAAAAAF7IAACoGAAAAAAAAF7YAACkEAAAAAAAAF7oAACoEAAAAAAAAF94AAA0G
AAAA1AAAF+YAAA0EAAAA1AAAGAoAAAoGAAAAaAAAGBIAAAoEAAAAaAAAGB4AAAoGAAAAcAAAGCIA
AAoEAAAAcAAAGHgAACIKAAAAAAAAGIQAAB4KAAAAAAAAGJoAAAoGAAAAaAAAGKIAAAoEAAAAaAAA
GMwAACMKAAAAAAAAGPQAAB4KAAAAAAAAGRgAAB4KAAAAAAAAGVgAAB4KAAAAAAAAGYQAAB4KAAAA
AAAAGeYAACYGAAAAAAAAGeoAACYEAAAAAAAAGhoAAA0GAAAAiAAAGiYAAA0EAAAAiAAAGiwAACIK
AAAAAAAAGj4AAA0GAAABQAAAGkoAAA0EAAABQAAAGooAAAwGAAAAAAAAGo4AAAwEAAAAAAAAGqgA
ACIKAAAAAAAAGrIAAA0GAAABYAAAGr4AAA0EAAABYAAAGu4AACYGAAAAAAAAGvIAACYEAAAAAAAA
GzwAACEKAAAAAAAAG0QAACEKAAAAAAAAG0wAACEKAAAAAAAAG2gAACEKAAAAAAAAG3QAACEKAAAA
AAAAHEoAACkGAAAAAAAAHFIAACoGAAAAAAAAHFYAACkEAAAAAAAAHFoAACoEAAAAAAAAHIYAACkG
AAAAAAAAHIoAACsGAAAAAAAAHJIAACkEAAAAAAAAHJYAACsEAAAAAAAAHWIAACkGAAAAAAAAHWoA
ACoGAAAAAAAAHW4AACkEAAAAAAAAHXIAACoEAAAAAAAAHdoAACkGAAAAAAAAHd4AACsGAAAAAAAA
HeYAACkEAAAAAAAAHeoAACsEAAAAAAAAH/wAACwKAAAAAAAAIfIAACYGAAAAAAAAIfYAACYEAAAA
AAAAIoIAACYGAAAAAAAAIoYAACYEAAAAAAAAItYAACYGAAAAAAAAIt4AACYEAAAAAAAAI1YAACYG
AAAAAAAAI14AACYEAAAAAAAAI7oAACQGAAAAAAAAI8YAACQEAAAAAAAAI+4AAA0GAAABnAAAI/oA
AA0EAAABnAAAJBQAACIKAAAAAAAAJBoAACQGAAAAAAAAJB4AACYGAAAAAAAAJCIAACQEAAAAAAAA
JCYAACYEAAAAAAAAJEwAACgKAAAAAAAAJF4AACYGAAAAAAAAJGYAACYEAAAAAAAAJiIAAA0GAAAB
zAAAJi4AAA0EAAABzAAAJjwAACIKAAAAAAAAKMYAACkGAAAAAAAAKM4AACoGAAAAAAAAKNIAACkE
AAAAAAAAKNYAACoEAAAAAAAAKO4AAA0GAAAB1AAAKPoAAA0EAAAB1AAAKQwAACIKAAAAAAAAKR4A
ACkGAAAAAAAAKSIAACoGAAAAAAAAKSoAACkEAAAAAAAAKS4AACYGAAAAAAAAKTIAACoEAAAAAAAA
KTYAACYEAAAAAAAAKZoAAA0GAAABzAAAKaYAAA0EAAABzAAAKbAAACIKAAAAAAAAKvYAAA0GAAAB
5AAAKwIAAA0EAAAB5AAAKwwAACIKAAAAAAAAK14AACYGAAAAAAAAK2IAACYEAAAAAAAAACQAAA0B
AAABjAAAADQAAA4BAAAAAAAAADgAABEBAAAAAAAAADwAABABAAAAAAAAAFwAAA0BAAABlAAAAGwA
AA4BAAAAAAAAAHAAABEBAAAAAAAAAHQAABABAAAAAAAAAJQAAA0BAAABjAAAAKQAABQBAAAAAAAA
AKwAABUBAAAAAAAAALAAABYBAAAAAAAAAAYAAAUBAAAAAAAAAAwAAAcBAAAAAAAAABAAAAIBAAAr
iAAAABQAAAIBAAAAAAAAABgAABwBAAAUUwAAABwAABwBAAAWHwAAACAAABwBAAAHPwAAACYAABwB
AAAKfgAAAC0AABwBAAAbYgAAAEEAABwBAAAGSgAAAEgAABwBAAAKfgAAAE8AABwBAAABPQAAAGYA
ABwBAAAVlwAAAG0AABwBAAABtwAAAHQAABwBAAAExAAAAHsAABwBAAAJlwAAAIIAABwBAAAbFgAA
AIkAABwBAAAU9QAAAJAAABwBAAARNgAAAJsAABwBAAAL0gAAAKwAABwBAAAR5wAAALcAABwBAAAX
pwAAAMIAABwBAAAUjQAAANoAABwBAAABxQAAAOIAABwBAAAXdAAAAPEAABwBAAAHjwAAAQAAABwB
AAAa+wAAAQ8AABwBAAAL9AAAAR4AABwBAAAC7gAAAS0AABwBAAAZ0wAAATwAABwBAAAMiwAAAUsA
ABwBAAAYHgAAAVoAABwBAAAIwAAAAWkAABwBAAAHrAAAAXgAABwBAAAEewAAAYcAABwBAAAPhgAA
AZYAABwBAAAbogAAAaUAABwBAAAFcgAAAbQAABwBAAAapAAAAcMAABwBAAAHnAAAAdIAABwBAAAQ
bAAAAeEAABwBAAAD7gAAAfAAABwBAAAbQQAAAf8AABwBAAAJMAAAAg4AABwBAAAL3AAAAh0AABwB
AAAaAgAAAiwAABwBAAAFiwAAAjsAABwBAAAFkgAAAkoAABwBAAAOwgAAAlkAABwBAAAIjgAAAm8A
ABwBAAARggAAAnoAABwBAAAR7gAAAoIAABwBAAAZqwAAApAAABwBAAAPMgAAAp4AABwBAAAJEQAA
At8AABwBAAAOagAAAuYAABwBAAAHpAAAAvEAABwBAAAbUAAAAvwAABwBAAAZ4QAAAwcAABwBAAAS
zwAAAxYAABwBAAAIIQAAAzsAABwBAAAIIQAAA0oAABwBAAAPsgAAA1IAABwBAAAIgAAAA1gAABwB
AAALogAAA14AABwBAAASUAAAA2QAABwBAAAMMwAAA2oAABwBAAAOngAAA3AAABwBAAAXJAAAA3YA
ABwBAAADSgAAA3wAABwBAAAECQAAA4IAABwBAAAVtQAAA4gAABwBAAAILAAAA44AABwBAAAJqgAA
A5QAABwBAAAbhwAAA5oAABwBAAAYRAAAA6AAABwBAAAOcQAAA6YAABwBAAAVNgAAA6wAABwBAAAV
SQAAA7IAABwBAAAVXAAAA7gAABwBAAAbCAAAA74AABwBAAAZPQAAA8QAABwBAAAQhwAAA8oAABwB
AAAQeAAAA9AAABwBAAADPAAAA9YAABwBAAALxAAAA9wAABwBAAAAuQAAA+IAABwBAAACAgAAA+gA
ABwBAAAIrwAAA+4AABwBAAABcAAAA/QAABwBAAAF4AAAA/oAABwBAAABYAAABAAAABwBAAAagQAA
BAYAABwBAAANZgAABAwAABwBAAAO7AAABBIAABwBAAAE9AAABBgAABwBAAAbqwAABB4AABwBAAAT
mwAABCQAABwBAAAb4wAABCoAABwBAAAGZAAABDAAABwBAAAGcgAABDYAABwBAAAEFwAABDwAABwB
AAAV0QAABEIAABwBAAAG1wAABEgAABwBAAAG6AAABE4AABwBAAAI7QAABFQAABwBAAAO2wAABFoA
ABwBAAAAKwAABGAAABwBAAACmQAABGYAABwBAAALJgAABGwAABwBAAARvQAABHIAABwBAAABDwAA
BHgAABwBAAAHggAABH4AABwBAAAWxwAABIQAABwBAAAB7QAABIoAABwBAAAaCgAABJAAABwBAAAR
+QAABJYAABwBAAAYYAAABJwAABwBAAARrgAABKIAABwBAAANKgAABKgAABwBAAAM7wAABK4AABwB
AAATuQAABLQAABwBAAAQPQAABLoAABwBAAAJdAAABMAAABwBAAAWeAAABMYAABwBAAAb/QAABMwA
ABwBAAAUtgAABNIAABwBAAAXCQAABNgAABwBAAAWawAABN4AABwBAAAPWgAABOQAABwBAAADDQAA
BOoAABwBAAAIogAABPAAABwBAAAaJAAABPYAABwBAAAE5gAABPwAABwBAAAF7gAABQIAABwBAAAP
ugAABQgAABwBAAAZSwAABQ4AABwBAAAS9AAABRcAABwBAAAApgAABSAAABwBAAAOyAAABSkAABwB
AAAEWwAABTIAABwBAAAQEAAABTsAABwBAAAW+QAABUQAABwBAAAZdQAABU0AABwBAAACRAAABVYA
ABwBAAAajgAABV8AABwBAAANrQAABWgAABwBAAAEJAAABXEAABwBAAADHQAABXoAABwBAAAAxwAA
BYMAABwBAAAOQQAABYwAABwBAAATiQAABZUAABwBAAAZmAAABZ4AABwBAAABpQAABacAABwBAAAV
DAAABbAAABwBAAAMAgAABbkAABwBAAAP2QAABcIAABwBAAAPSAAABcsAABwBAAAXQAAABdQAABwB
AAAE1gAABd0AABwBAAAODQAABeYAABwBAAAXyQAABe8AABwBAAAEOwAABfgAABwBAAAK9gAABgEA
ABwBAAAHJwAABgoAABwBAAAL4gAABhMAABwBAAABigAABhwAABwBAAAFmQAABiUAABwBAAAFpgAA
Bi4AABwBAAAMfgAABjcAABwBAAAUHwAABkAAABwBAAAUDAAABkkAABwBAAAKOQAABlIAABwBAAAQ
4gAABlsAABwBAAAXewAABmQAABwBAAAQXQAABm0AABwBAAADqQAABnYAABwBAAAU1QAABn8AABwB
AAAWEAAABogAABwBAAASfgAABpEAABwBAAAauAAABpoAABwBAAAPCwAABqMAABwBAAANhwAABqwA
ABwBAAACiQAABrUAABwBAAACeQAABr4AABwBAAAUlQAABscAABwBAAALRAAABtAAABwBAAAazwAA
Bt4AABwBAAATBwAABuYAABwBAAAKXAAABuwAABwBAAAU5AAABvIAABwBAAANdgAABvgAABwBAAAE
SwAABwMAABwBAAAPzQAABwsAABwBAAAaVgAABxEAABwBAAAXZQAABxcAABwBAAAXFgAABx0AABwB
AAAJRAAAByMAABwBAAABUAAABykAABwBAAANlQAABy8AABwBAAAFswAABzUAABwBAAAVHwAABzsA
ABwBAAAWhgAAB0EAABwBAAAAOwAAB0cAABwBAAAbuQAAB00AABwBAAAVnAAAB1MAABwBAAAIPAAA
B1kAABwBAAAaZgAAB18AABwBAAAMWQAAB2UAABwBAAAKBgAAB2sAABwBAAAMFAAAB3EAABwBAAAS
PwAAB3cAABwBAAAVbwAAB30AABwBAAAA9wAAB4MAABwBAAAPOAAAB4kAABwBAAAN+AAAB48AABwB
AAAVqgAAB5oAABwBAAADhwAAB6IAABwBAAAW1QAAB6gAABwBAAAYkwAAB64AABwBAAAFIAAAB7QA
ABwBAAAOWwAAB78AABwBAAAJ+wAAB8gAABwBAAALlgAAB9cAABwBAAAVhQAAB+YAABwBAAARpwAA
B/UAABwBAAAD+gAACAUAABwBAAAG0QAACAwAABwBAAAJ+wAACBwAABwBAAAY7wAACDMAABwBAAAG
XgAACEIAABwBAAAcHwAACFEAABwBAAAX6gAACHcAABwBAAAY7wAACIcAABwBAAAXnwAACJAAABwB
AAAY+QAACJ8AABwBAAADoAAACK4AABwBAAAOCAAACL0AABwBAAAJOgAACMwAABwBAAAXvwAACOoA
ABwBAAAWpgAACPkAABwBAAAAWQAACQgAABwBAAAVjwAACSYAABwBAAAIDwAACTUAABwBAAASZAAA
CUQAABwBAAATgQAACVMAABwBAAAYsAAACWIAABwBAAAAIAAACXEAABwBAAAI0QAACYAAABwBAAAF
RgAACY8AABwBAAAYKwAACZ4AABwBAAAAcAAACa0AABwBAAACNAAACb0AABwBAAAcRwAACc0AABwB
AAARKgAACd0AABwBAAAGBAAACe0AABwBAAANGgAACf0AABwBAAAOuQAACg0AABwBAAAY/gAACh0A
ABwBAAALCAAACi0AABwBAAAUZgAACj0AABwBAAAUAgAACtIAABwBAAAXnwAACt4AABwBAAASkAAA
Cu4AABwBAAAF/AAACvcAABwBAAAIlwAACwYAABwBAAASIQAACzAAABwBAAAB3gAACzoAABwBAAAb
WQAAC0kAABwBAAAJxAAAC1gAABwBAAAD2wAAC2cAABwBAAAUGQAAC3YAABwBAAAScQAAC4UAABwB
AAAZ6gAAC5QAABwBAAAC5AAAC6MAABwBAAAK0QAAC7IAABwBAAACOQAAC8EAABwBAAAGXgAAC9AA
ABwBAAAcHwAAC98AABwBAAAQ+wAAC+4AABwBAAADNAAAC/0AABwBAAAJawAADAwAABwBAAAGOgAA
DBsAABwBAAANWgAADCoAABwBAAAQlgAADDkAABwBAAAa4AAADEgAABwBAAARnAAADFcAABwBAAAY
UwAADGYAABwBAAAGIQAADHUAABwBAAAYdwAADIQAABwBAAAV8QAADJMAABwBAAAJCwAADKIAABwB
AAAbawAADLEAABwBAAAAAAAADMAAABwBAAABzgAADM8AABwBAAAYEQAADN4AABwBAAACzQAADO0A
ABwBAAABfgAADPwAABwBAAATqAAADQsAABwBAAAGrgAADRoAABwBAAASeAAADSoAABwBAAAQMwAA
DToAABwBAAAXjAAADUoAABwBAAALFQAADVoAABwBAAARPgAADWoAABwBAAANpQAADXoAABwBAAAD
lAAADYoAABwBAAAJ4gAADZoAABwBAAAFgAAADaoAABwBAAAYvQAADboAABwBAAAHugAADcoAABwB
AAACEwAADdoAABwBAAADfQAADeoAABwBAAAA3QAADfoAABwBAAAYKwAADgoAABwBAAAP7QAADhoA
ABwBAAAKvAAADioAABwBAAAZNAAADjoAABwBAAAZWQAADkoAABwBAAAZiAAADloAABwBAAAAkgAA
DmoAABwBAAAFXAAADnoAABwBAAARFAAADooAABwBAAAR2AAADpoAABwBAAAWWgAADqoAABwBAAAX
tAAADroAABwBAAAQnwAADsoAABwBAAAMTAAADtoAABwBAAAJUgAADuoAABwBAAAbKQAADvoAABwB
AAAEmwAADwoAABwBAAAIYQAADxoAABwBAAATMgAADyoAABwBAAALVwAADzoAABwBAAAZEgAAD0oA
ABwBAAASBwAAD1oAABwBAAASvAAAD2oAABwBAAAS2AAAD3oAABwBAAARSwAAD4oAABwBAAAGFQAA
D5oAABwBAAAUgQAAD6oAABwBAAAOjwAAD7oAABwBAAABHQAAD8oAABwBAAAFLwAAD9oAABwBAAAH
9gAAD+oAABwBAAAG+QAAD/oAABwBAAABNAAAEAoAABwBAAAGxAAAEBoAABwBAAAH4AAAECoAABwB
AAAJggAAEDoAABwBAAAKxwAAEEoAABwBAAAOrAAAEFoAABwBAAAHewAAEGoAABwBAAAIBQAAEHoA
ABwBAAARzAAAEIoAABwBAAAJXgAAEJoAABwBAAAYMgAAEKoAABwBAAAFFwAAELoAABwBAAAUMQAA
EMoAABwBAAAHFQAAENoAABwBAAASKwAAEOoAABwBAAAPegAAEPoAABwBAAARWQAAEQoAABwBAAAA
BQAAERoAABwBAAAAcAAAESoAABwBAAAF2AAAEToAABwBAAAa6wAAEUoAABwBAAATdQAAEVoAABwB
AAAXUwAAEWoAABwBAAANOAAAEXoAABwBAAAZtwAAEYoAABwBAAAEkgAAEZoAABwBAAANxAAAEaoA
ABwBAAAWUwAAEboAABwBAAAbfAAAEcoAABwBAAAVxAAAEdoAABwBAAAZwQAAEeoAABwBAAAaQwAA
EfoAABwBAAAMZgAAEgoAABwBAAATWQAAEhoAABwBAAADYQAAEioAABwBAAAOMAAAEjoAABwBAAAO
+gAAEkoAABwBAAAYAgAAEloAABwBAAANPwAAEmoAABwBAAAKlgAAEnoAABwBAAALYgAAEooAABwB
AAAcLwAAEpoAABwBAAALtgAAEqoAABwBAAAUwwAAEroAABwBAAAUQQAAEsoAABwBAAAJJAAAEtoA
ABwBAAAGtwAAEuoAABwBAAAblQAAEvoAABwBAAAQTAAAEwoAABwBAAAKpgAAExoAABwBAAATfAAA
EyoAABwBAAAMqwAAEzoAABwBAAARXwAAE0oAABwBAAAWlgAAE1oAABwBAAAEbgAAE2oAABwBAAAL
cQAAE3oAABwBAAARBAAAE4oAABwBAAAXXgAAE5oAABwBAAACXgAAE6oAABwBAAAX8wAAE7oAABwB
AAAY1wAAE8oAABwBAAAb1gAAE9oAABwBAAAIeAAAE+oAABwBAAAAhAAAE/oAABwBAAAQ1QAAFAoA
ABwBAAAGoQAAFBoAABwBAAAITgAAFCoAABwBAAAWuwAAFDoAABwBAAABnAAAFEoAABwBAAAFAgAA
FFoAABwBAAAFPgAAFGoAABwBAAAD1QAAFHoAABwBAAAJowAAFIoAABwBAAAarAAAFJoAABwBAAAS
FAAAFKoAABwBAAAJzQAAFLoAABwBAAAYxQAAFMoAABwBAAAM/QAAFNoAABwBAAATxwAAFOoAABwB
AAATOwAAFPoAABwBAAAaHAAAFQoAABwBAAATEQAAFWEAABwBAAAI+wAAFWoAABwBAAAGLwAAFXkA
ABwBAAACNAAAFZYAABwBAAATSgAAFaUAABwBAAAIzAAAFbQAABwBAAASyAAAFcMAABwBAAARjQAA
FdIAABwBAAADzgAAFeEAABwBAAAI2QAAFfAAABwBAAAIGQAAFf8AABwBAAAKRgAAFg4AABwBAAAc
GQAAFh0AABwBAAAV+wAAFiwAABwBAAAcJgAAFuEAABwBAAAX2QAAFusAABwBAAAN2QAAFvoAABwB
AAAaxwAAF1UAABwBAAAB3gAAF2UAABwBAAAW8AAAF20AABwBAAAGLwAAF3wAABwBAAAXrwAAF4sA
ABwBAAAN6QAAF5oAABwBAAACNAAAF8cAABwBAAAI5gAAF9YAABwBAAAAUgAAF+YAABwBAAAW8AAA
GIUAABwBAAAI+wAAGLAAABwBAAAXMgAAGLgAABwBAAAC3AAAGMYAABwBAAAP+AAAGOIAABwBAAAN
8AAAGPAAABwBAAAaTgAAGP8AABwBAAAXMgAAGQ4AABwBAAAaNQAAGRYAABwBAAAC/QAAGSQAABwB
AAAUWwAAGTIAABwBAAAGWAAAGUAAABwBAAAQJgAAGU8AABwBAAAaNQAAGV4AABwBAAAbNAAAGWYA
ABwBAAAUGQAAGXQAABwBAAALjQAAGYIAABwBAAANDAAAGZAAABwBAAADWAAAGZ4AABwBAAAcOgAA
GawAABwBAAAMsAAAGboAABwBAAAQlgAAGcgAABwBAAAKiwAAGdYAABwBAAAJUgAAGeQAABwBAAAR
nAAAGfIAABwBAAATKAAAGgAAABwBAAAbcAAAGg4AABwBAAAbyAAAGhwAABwBAAAGgAAAGioAABwB
AAACHgAAGjgAABwBAAAVLwAAGkYAABwBAAAMmQAAGlQAABwBAAASmAAAGmIAABwBAAACaQAAGoEA
ABwBAAAbNAAAGpAAABwBAAAT5QAAGpcAAAIBAAAAAAAAGpsAAAIBAAAAnAAAGq0AABwBAAAMeAAA
GroAABwBAAARfAAAGtIAAAIBAAAAHAAAGtYAAAIBAAAAhAAAGwAAABsBAAAAAAAAGxQAAAIBAAAA
PAAAGxgAAAIBAAAARAAAGy8AAAIBAAAAVAAAGzMAAAIBAAAAWAAAG0sAABwBAAAJuQAAG28AABwB
AAAPHQAAG3oAAAIBAAAAnAAAG34AAAIBAAABTAAAG5AAABwBAAAMeAAAG50AABwBAAARfAAAG6oA
ABwBAAAAcAAAG8sAABwBAAAZsQAAG9gAABwBAAAS6gAAG+0AAAIBAAAAoAAAG/EAAAIBAAAApAAA
HAcAABsBAAAAIAAAHAwAABwBAAACVgAAHBkAABwBAAADcQAAHC8AAAIBAAAA7AAAHDMAAAIBAAAA
/AAAHEkAAAIBAAABAAAAHE0AAAIBAAABEAAAHGQAABwBAAAQvAAAHGwAAAIBAAABTAAAHHAAAAIB
AAAD6AAAHHcAABwBAAAVLwAAHIUAABwBAAAT1gAAHKEAABwBAAACKAAAHK8AABwBAAAQlgAAHL0A
ABwBAAATKAAAHNcAABwBAAAMeAAAHOUAAAIBAAACGAAAHOkAAAIBAAADgAAAHO4AABwBAAANVQAA
HTAAABwBAAAPxwAAHT4AABwBAAAS6gAAHVAAABsBAAAAOAAAHVUAABwBAAAASgAAHWQAABwBAAAD
cQAAHXQAABsBAAAAWAAAHXkAABwBAAAASgAAHYcAABwBAAADcQAAHZ0AAAIBAAADRAAAHaEAAAIB
AAADSAAAHbcAAAIBAAADSAAAHbsAAAIBAAADTAAAHdQAABwBAAAADgAAHeAAAAIBAAAD6AAAHeQA
AAIBAAAL+AAAHesAABwBAAAMpQAAHicAAAIBAAAGwAAAHisAAAIBAAAG4AAAHkoAAAIBAAAG/AAA
Hk4AAAIBAAAHPAAAHmgAAAIBAAAHCAAAHmwAAAIBAAAHPAAAHpwAAAIBAAAHSAAAHqAAAAIBAAAH
bAAAHs0AAAIBAAAHbAAAHtEAAAIBAAAHcAAAHusAAAIBAAAHbAAAHu8AAAIBAAAHcAAAHxMAAAIB
AAAH2AAAHxcAAAIBAAAIAAAAH0QAAAIBAAAIDAAAH0gAAAIBAAAIMAAAH3UAAAIBAAAIMAAAH3kA
AAIBAAAIWAAAH6YAAAIBAAAIWAAAH6oAAAIBAAAImAAAH8QAAAIBAAAIZAAAH8gAAAIBAAAImAAA
H/gAAAIBAAAImAAAH/wAAAIBAAAI5AAAIA8AAAIBAAAJCAAAIBMAAAIBAAAJIAAAICYAAAIBAAAJ
vAAAICoAAAIBAAAJ6AAAIEIAAAIBAAALgAAAIEYAAAIBAAALrAAAIGUAABwBAAAJ7QAAIHcAABwB
AAAC/QAAIIIAABwBAAALOAAAIJgAABwBAAAYogAAIMYAABwBAAAYbgAAIOEAABwBAAAQIAAAIOwA
ABwBAAAC3AAAIPcAABwBAAAP+AAAIQcAABwBAAAHwgAAIRUAABwBAAAKiwAAISYAABwBAAAA6AAA
IT0AABwBAAATGQAAIVgAABwBAAAT+gAAIX8AABwBAAAOHQAAIYsAAAIBAAAL+AAAIY8AAAIBAAAM
lAAAIZYAABwBAAAMpQAAIcEAABwBAAAPZwAAIc0AAAIBAAAMlAAAIdEAAAIBAAAWPAAAIdgAABwB
AAAMpQAAIfQAABwBAAADBAAAIgIAABwBAAAY+QAAIk0AABwBAAAUzwAAImcAABwBAAARUQAAInsA
AAIBAAAMrAAAIn8AAAIBAAAMtAAAIp4AAAIBAAANfAAAIqIAAAIBAAANvAAAIrwAAAIBAAANiAAA
IsAAAAIBAAANvAAAIvAAAAIBAAAO2AAAIvQAAAIBAAAO3AAAIyEAAAIBAAAPCAAAIyUAAAIBAAAP
YAAAIzoAAAIBAAAPHAAAIz4AAAIBAAAPYAAAI1gAAAIBAAAPLAAAI1wAAAIBAAAPYAAAI4kAABsB
AAAAcAAAI6EAABsBAAAAiAAAI6YAABwBAAAJAwAAI7UAABwBAAAYfQAAI8gAABsBAAAAoAAAI80A
ABwBAAARZwAAI+EAAAIBAAARZAAAI+UAAAIBAAARoAAAI/0AAAIBAAARbAAAJAEAAAIBAAARoAAA
JDIAAAIBAAAR6AAAJDYAAAIBAAAR7AAAJFAAAAIBAAASJAAAJFQAAAIBAAASpAAAJHoAAAIBAAAS
QAAAJH4AAAIBAAASmAAAJJMAAAIBAAASVAAAJJcAAAIBAAASmAAAJLEAAAIBAAASZAAAJLUAAAIB
AAASmAAAJOcAAAIBAAAStAAAJOsAAAIBAAATAAAAJP4AAAIBAAATLAAAJQIAAAIBAAATMAAAJRUA
AAIBAAAUIAAAJRkAAAIBAAAUTAAAJTUAAAIBAAAVAAAAJTkAAAIBAAAVCAAAJU0AAAIBAAAV7AAA
JVEAAAIBAAAWGAAAJWoAABwBAAAH0gAAJYwAABwBAAAa8wAAJZcAABwBAAAb8QAAJbAAABwBAAAC
qAAAJdQAABwBAAAV6gAAJfgAABwBAAAGNAAAJhwAABwBAAASpAAAJigAAAIBAAAWPAAAJiwAAAIB
AAAbGAAAJjMAABwBAAAMpQAAJm8AAAIBAAAWkAAAJnMAAAIBAAAWoAAAJpAAABsBAAAAuAAAJqkA
AAIBAAAWoAAAJq0AAAIBAAAWqAAAJtoAAAIBAAAWvAAAJt4AAAIBAAAWwAAAJuwAAAIBAAAWvAAA
JvAAAAIBAAAWwAAAJwQAAAIBAAAXIAAAJwgAAAIBAAAXRAAAJzQAAAIBAAAXJAAAJzgAAAIBAAAX
LAAAJ0cAAAIBAAAXNAAAJ0sAAAIBAAAXOAAAJ18AAAIBAAAXVAAAJ2MAAAIBAAAXYAAAJ4cAAAIB
AAAXYAAAJ4sAAAIBAAAXZAAAJ7gAAAIBAAAXZAAAJ7wAAAIBAAAXbAAAJ+kAAAIBAAAXbAAAJ+0A
AAIBAAAXcAAAKAAAAAIBAAAXeAAAKAQAAAIBAAAXfAAAKBcAAAIBAAAXkAAAKBsAAAIBAAAXlAAA
KC4AAAIBAAAXmAAAKDIAAAIBAAAXnAAAKEUAAAIBAAAZvAAAKEkAAAIBAAAZ9AAAKGUAAAIBAAAa
OAAAKGkAAAIBAAAaPAAAKJYAAAIBAAAaRAAAKJoAAAIBAAAaSAAAKK0AAAIBAAAaXAAAKLEAAAIB
AAAaYAAAKMQAAAIBAAAacAAAKMgAAAIBAAAaiAAAKPIAAAIBAAAadAAAKPYAAAIBAAAaeAAAKQUA
AAIBAAAagAAAKQkAAAIBAAAahAAAKRkAAAIBAAAaxAAAKR0AAAIBAAAa/AAAKTYAABwBAAAAdgAA
KUoAABwBAAAC/QAAKVYAABwBAAAaeAAAKWIAABwBAAALOAAAKW8AABwBAAARkwAAKXsAABwBAAAb
IAAAKZMAABwBAAAQrgAAKcAAABwBAAARkwAAKcsAABwBAAAbIAAAKdsAABwBAAAKbwAAKfgAABwB
AAAGhQAAKhMAABwBAAAFDgAAKkEAABwBAAARkwAAKk0AABwBAAAbIAAAKl4AABwBAAAXlQAAKnwA
ABwBAAARkwAAKogAABwBAAAbIAAAKpkAABwBAAATYgAAKqUAAAIBAAAbGAAAKqkAAAIBAAAbpAAA
KrAAABwBAAAMpQAAKtsAABwBAAAUowAAKucAAAIBAAAbpAAAKusAAAIBAAAirAAAKvIAABwBAAAM
pQAAKwAAABwBAAAY+QAAKw4AABwBAAAMwwAAKyoAABwBAAADBAAAK14AABwBAAAUzwAAK4UAABwB
AAARUQAAK5kAAAIBAAAcCAAAK50AAAIBAAAcKAAAK7gAABsBAAAA0AAAK9EAAAIBAAAcLAAAK9UA
AAIBAAAcMAAAK+MAAAIBAAAcLAAAK+cAAAIBAAAcMAAAK/sAAAIBAAAcOAAAK/8AAAIBAAAcaAAA
LCwAAAIBAAAcbAAALDAAAAIBAAAc8AAALFYAAAIBAAAcoAAALFoAAAIBAAAc3AAALIYAAAIBAAAc
pAAALIoAAAIBAAAcrAAALJkAAAIBAAAcsAAALJ0AAAIBAAActAAALLIAAAIBAAAdOAAALLYAAAIB
AAAdhAAALOIAAAIBAAAdQAAALOYAAAIBAAAdRAAALPUAAAIBAAAdUAAALPkAAAIBAAAdVAAALQkA
ABsBAAAA8AAALR4AAAIBAAAdxAAALSIAAAIBAAAeQAAALUgAAAIBAAAd9AAALUwAAAIBAAAeMAAA
LXgAAAIBAAAd+AAALXwAAAIBAAAeAAAALYsAAAIBAAAeBAAALY8AAAIBAAAeCAAALaUAAAIBAAAf
mAAALakAAAIBAAAfpAAALcMAAAIBAAAgBAAALccAAAIBAAAgCAAALdoAAAIBAAAgnAAALd4AAAIB
AAAgoAAALfgAAAIBAAAhyAAALfwAAAIBAAAiAAAALhQAAAIBAAAiWAAALhgAAAIBAAAikAAALjEA
ABwBAAAIawAALlMAABwBAAAa8wAALl4AABwBAAAb8QAALncAABwBAAAJFgAALqQAABwBAAARkwAA
Lq8AABwBAAAbIAAALr8AABwBAAAQAQAALuAAAAIBAAAirAAALuQAAAIBAAAi8AAALwIAAAIBAAAi
8AAALwYAAAIBAAAjUAAALzUAABwBAAACtgAAL1cAABwBAAAa8wAAL2IAABwBAAAb8QAAL3YAABwB
AAAOgwAAL4EAABwBAAAK6gAAL+YAABwBAAAMvQAAL/EAABwBAAAQ8gAAL/wAABwBAAAGmQAAMR4A
ABwBAAAZ9AAAMUcAABwBAAAB2AAAMVMAABwBAAAGkQAAMW4AABwBAAAcCwAAMZcAABwBAAAB2AAA
MaMAABwBAAAGkQAAMfwAAAIBAAAjUAAAMgAAAAIBAAAoUAAAMj4AAAIBAAAjVAAAMkIAAAIBAAAj
ZAAAMlUAAAIBAAAjVAAAMlkAAAIBAAAjZAAAMnkAAAIBAAAjuAAAMn0AAAIBAAAj7AAAMqgAABsB
AAABCAAAMtcAAAIBAAAkaAAAMtsAAAIBAAAkbAAAMvMAAAIBAAAlVAAAMvcAAAIBAAAlfAAAMyEA
AAIBAAAmBAAAMyUAAAIBAAAn2AAAMzcAAAIBAAAmBAAAMzsAAAIBAAAmIAAAM2gAAAIBAAAmQAAA
M2wAAAIBAAAmdAAAM4QAAAIBAAAmSAAAM4gAAAIBAAAmdAAAM7gAAAIBAAAmjAAAM7wAAAIBAAAm
/AAAM+sAAAIBAAAmkAAAM+8AAAIBAAAmmAAANB0AAAIBAAAmtAAANCEAAAIBAAAmuAAANE0AAAIB
AAAnaAAANFEAAAIBAAAnoAAANGoAAAIBAAAoGAAANG4AAAIBAAAoPAAANIcAABwBAAADuAAANKkA
ABwBAAAa8wAANLQAABwBAAAb8QAANMgAABwBAAAOgwAANNMAABwBAAAK6gAANSUAABwBAAAQ8gAA
NfMAABwBAAAK4AAANgsAABwBAAAGWAAANhcAABwBAAAFeQAANigAABwBAAAPpAAANksAABwBAAAB
2AAANlcAABwBAAAGkQAANnIAABwBAAAMJQAANpIAABwBAAAB2AAANp0AABwBAAAGkQAANr4AABwB
AAARkwAANskAABwBAAAbIAAANvsAAAIBAAAoUAAANv8AAAIBAAAriAAANz8AAAIBAAAoWAAAN0MA
AAIBAAAo5AAAN28AAAIBAAAoeAAAN3MAAAIBAAAogAAAN4IAAAIBAAAokAAAN4YAAAIBAAAonAAA
N5YAABsBAAABIAAAN7QAAAIBAAApOAAAN7gAAAIBAAApWAAAN9EAABsBAAABOAAAN+MAAAIBAAAp
YAAAN+cAAAIBAAApmAAAOBMAAAIBAAApbAAAOBcAAAIBAAApcAAAOCYAAAIBAAApdAAAOCoAAAIB
AAApeAAAODoAAAIBAAApxAAAOD4AAAIBAAAqKAAAOGIAAAIBAAApxAAAOGYAAAIBAAAqEAAAOKEA
AAIBAAApyAAAOKUAAAIBAAAp0AAAOLQAAAIBAAAp1AAAOLgAAAIBAAAp2AAAOM8AAAIBAAAqqAAA
ONMAAAIBAAAq2AAAOOsAAAIBAAArNAAAOO8AAAIBAAArbAAAOQQAABwBAAAStgAAOREAABwBAAAE
iwAAOS4AABwBAAAW5AAAOVEAABwBAAAHCQAAOWQAABwBAAAYhQAAOXIAAC0BAAAAAAAAOXcAABwB
AAAKSwAAOYUAAC4BAAAAAAAAOYoAABwBAAARbgAAOZgAAC8BAAAAAAAAOa4AABwBAAAZYwAAOcAA
ABwBAAAZHgAAOegAABwBAAAFwgAAOfoAABwBAAAUcAAAOgwAABwBAAAEpgAAOh4AABwBAAAMzQAA
OkAAABwBAAAKFwAAOmIAABwBAAAPkwAAOm8AAAwBAAAAAAAAAQsAAAIBAAAAAAAAABQAABgBAAAA
AAAAABgAAAIBAAAAAAAAADAAABgBAAAAAAAAADQAAAIBAAAAnAAAAEQAABgBAAAAAAAAAEgAAAIB
AAABTAAAAIgAABgBAAAAAAAAAIwAAAIBAAAD6AAAALAAABgBAAAAAAAAALQAAAIBAAAL+AAAANAA
ABgBAAAAAAAAANQAAAIBAAAMlAAAAQQAABgBAAAAAAAAAQgAAAIBAAAWPAAAASgAABgBAAAAAAAA
ASwAAAIBAAAbGAAAAUgAABgBAAAAAAAAAUwAAAIBAAAbpAAAAYQAABgBAAAAAAAAAYgAAAIBAAAi
rAAAAZgAABgBAAAAAAAAAZwAAAIBAAAi8AAAAawAABgBAAAAAAAAAbAAAAIBAAAjUAAAAeQAABgB
AAAAAAAAAegAAAIBAAAoUAAAAAYAAAYBAAAAAAAAAAYAAAYBAAAAAAAAABAAAAIBAAAAAA==

--Multipart=_Mon__11_Apr_2005_18_16_29_+0200_a=8vbgEGYo6RgPGP
Content-Type: text/x-csrc;
 name="vorbis.c"
Content-Disposition: attachment;
 filename="vorbis.c"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

/*
 * Vorbis decoder
 * Copyright (c) 2003 Alex Beregszaszi
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 * Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this library; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
 */

/**
 * @file vorbis.c
 * Vorbis decoder
 * @author Alex Beregszaszi
 */
 
#include "avcodec.h"

#define OGG_BITSTREAM

#ifdef OGG_BITSTREAM
#undef init_get_bits
#undef get_bits
#undef skip_bits
#undef get_bits_long
#undef get_bits1
#define init_get_bits(gb, buf, buf_size) oggpack_readinit(gb, buf, buf_size)
#define get_bits(gb, n) oggpack_read(gb, n)
#define skip_bits(gb, n) oggpack_read(gb, n)
#define get_bits_long(gb, n) oggpack_read(gb, n)
#define get_bits1(gb) oggpack_read(gb, 1)
#else
#include "bitstream.h"
#include "dsputil.h"
#endif

typedef struct {
  long endbyte;
  int endbit;
  unsigned char *buffer;
  unsigned char *ptr;
  long storage;
} oggpack_buffer;

typedef struct vorbis_codebook {
  int dimension, entries, ordered;
  uint8_t *length_table;
  
  int lookup_type, val_bits, seq_p, lookup_entries;
  float min_val, delta_val;
  uint8_t *multiplicands;
} vorbis_codebook;

typedef struct vorbis_floor {
  int partitions;
  int partition_class_list[32];
  int class_dimensions[8];
  int class_subclasses[4];
  int class_masterbooks[256];
  int subclass_books[16][4];
  int multiplier, rangebits;
  int x_list[256];
} vorbis_floor;

typedef struct vorbis_residue {
} vorbis_residue;

typedef struct vorbis_mapping {
  int submaps;
  int coupling_steps;
  int magnitude[256];
  int angle[256];
  int mux[256]; // fix
  int submap_floor[16];
  int submap_residue[16];
} vorbis_mapping;

typedef struct vorbis_mode {
  int blockflag;
  int windowtype;
  int transformtype;
  int mapping;
} vorbis_mode;

typedef struct VorbisContext {
#ifdef OGG_BITSTREAM
  oggpack_buffer gb;
#else
  GetBitContext gb;
  DSPContext dsp;
#endif
  int channels, samplerate;
  int blocksize[2];

  int codebook_count;
  vorbis_codebook codebooks[256];
  
  int floor_count;
  int floor_types[64];
  vorbis_floor floors[64];

  int residue_count;
  int residue_types[64];
  vorbis_residue residues[64];
  
  int mapping_count;
  vorbis_mapping mappings[64];
  
  int mode_count;
  vorbis_mode modes[64];
} VorbisContext;

#ifdef OGG_BITSTREAM
static void oggpack_readinit(oggpack_buffer *b, unsigned char *buf, int bytes)
{
  memset(b, 0, sizeof(*b));
  b->buffer = b->ptr = buf;
  b->storage = bytes;
}

static unsigned long oggpack_mask[] =
{0x00000000, 0x00000001, 0x00000003, 0x00000007, 0x00000007,
 0x0000001f, 0x0000003f, 0x0000007f, 0x000000ff, 0x000001ff,
 0x000003ff, 0x000007ff, 0x00000fff, 0x00001fff, 0x00003fff,
 0x00007fff, 0x0000ffff, 0x0001ffff, 0x0003ffff, 0x0007ffff,
 0x000fffff, 0x001fffff, 0x003fffff, 0x007fffff, 0x00ffffff,
 0x001fffff, 0x03ffffff, 0x07ffffff, 0x0fffffff, 0x1fffffff,
 0x3fffffff, 0x7fffffff, 0xffffffff };

static long oggpack_read(oggpack_buffer *b, int bits)
{
  unsigned long ret, m = oggpack_mask[bits];
  
  bits += b->endbit;
  
  if (b->endbyte+4 >= b->storage)
  {
	ret = -1UL;
//	if (b->endbyte*8+bits > b->storage*8) goto overflow;
	if (b->endbyte+(bits-1)/8 >= b->storage) goto overflow;
  }
  
  ret = b->ptr[0] >> b->endbit;
  if (bits > 8)
  {
	ret |= b->ptr[1] << (8 - b->endbit);
	if (bits > 16)
	{
	  ret |= b->ptr[2] << (16 - b->endbit);
	  if (bits > 24)
	  {
		ret |= b->ptr[3] << (24 - b->endbit);
		if (bits > 32 && b->endbit)
		  ret |= b->ptr[4] << (32 - b->endbit);
	  }
	}
  }
  
  ret &= m;

overflow:
  b->ptr += bits/8;
  b->endbyte += bits/8;
  b->endbit = bits&7;
  return ret;
}
#endif

static int vorbis_decode_init(AVCodecContext * avctx)
{
  VorbisContext *s = avctx->priv_data;
#ifndef OGG_BITSTREAM
  dsputil_init(&s->dsp, avctx);
#endif
  return 0;
}

static int ilog(int x)
{
  int ret = 0;

  while (x)
  {
	ret++;
	x >>= 1;
  }
  return ret;
}

static float vorbisfloat(int x)
{
  int mantissa, sign, exp;
  
  mantissa = x & 0x1fffff;
  sign = x & 0x80000000;
  exp = (x & 0x7fe00000) >> 21;
  if (sign)
	mantissa = -mantissa;
  return mantissa * (1 << (exp - 788));
}

static int lookup1_values(int ent, int dim)
{
  return floor(pow((float)ent, 1.f/dim));
}

static int decode_comment_header(AVCodecContext *avctx)
{
  VorbisContext *s = avctx->priv_data;
  int tmp, nb_comments, i;

  tmp = get_bits_long(&s->gb, 32);
  while (tmp--)
	skip_bits(&s->gb, 8);

  nb_comments = get_bits_long(&s->gb, 32);
  for (i = 0; i < nb_comments; i++)
  {
	tmp = get_bits_long(&s->gb, 32);
	while (tmp--)
	  skip_bits(&s->gb, 8);
  }
}

static int decode_codebook_header(AVCodecContext *avctx, vorbis_codebook *codebook, int cb_num)
{
  VorbisContext *s = avctx->priv_data;
  int i, j;
  
  if ((i = get_bits_long(&s->gb, 24)) != 0x564342)
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"warning! bad codebook sync code! (%x)\n", i);
  codebook->dimension = get_bits(&s->gb, 16);
  codebook->entries = get_bits_long(&s->gb, 24);
  codebook->ordered = get_bits1(&s->gb);
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"codebook[%d]: dim: %d n: %d o: %d\n", cb_num,
	codebook->dimension, codebook->entries,
	codebook->ordered);

  codebook->length_table = av_malloc(codebook->entries);
  if (codebook->ordered)
  {
	int current_entry = 0, current_length = get_bits(&s->gb, 5) + 1;
  
	do {
	  int number = get_bits(&s->gb, ilog(codebook->entries - current_entry));

	  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"fixed len between: %d - %d: %d\n",
	    i, number, current_length);
	
	  for (i = current_entry; i < current_entry + number - 1; i++)
		codebook->length_table[i] = current_length;

	  current_entry += number;
	  current_length++;
	  
	  if (current_entry > codebook->entries)
	  {
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"Error condition: current_entry > codebook->entries\n");
		return -1;
	  }
	} while (current_entry < codebook->entries);
  }
  else
  {
    int sparse = get_bits1(&s->gb);
		
    for (i = 0; i < codebook->entries; i++)
    {
      if (sparse)
      {
  	    if (get_bits1(&s->gb))
  	  	  codebook->length_table[i] = get_bits(&s->gb, 5) + 1;
		else
		  codebook->length_table[i] = -1; // UNUSED
	  }
	  else
		codebook->length_table[i] = get_bits(&s->gb, 5) + 1;
	}
  }

  /* vector lookup table */
  codebook->lookup_type = get_bits(&s->gb, 4);
  if (codebook->lookup_type > 2)
  {
    av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"invalid lookup type\n");
    return -1;
  }

  if (codebook->lookup_type)
  {
  	codebook->min_val = vorbisfloat(get_bits_long(&s->gb, 32));
	codebook->delta_val = vorbisfloat(get_bits_long(&s->gb, 32));
	codebook->val_bits = get_bits(&s->gb, 4) + 1;
	codebook->seq_p = get_bits1(&s->gb);
	if (codebook->lookup_type == 1)
	{
	  codebook->lookup_entries = lookup1_values(codebook->entries, codebook->dimension);
	}
	else
	  codebook->lookup_entries = codebook->dimension * codebook->entries;

	codebook->multiplicands = av_malloc(codebook->lookup_entries*sizeof(codebook->multiplicands)/**(codebook->val_bits+1)/8*/);
	for (i = 0; i < codebook->lookup_entries; i++)
	  codebook->multiplicands[i] = get_bits(&s->gb, codebook->val_bits);
	
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"lookup: type: %d ent: %d min: %f delta: %f bits: %d seq: %d\n",
	  codebook->lookup_type, codebook->lookup_entries,
	  codebook->min_val, codebook->delta_val,
	  codebook->val_bits, codebook->seq_p);
  }
  
  return 1;
}

static int decode_floor1_header(AVCodecContext *avctx, vorbis_floor *floor, int ent_num)
{
  VorbisContext *s = avctx->priv_data;
  int i, j, values;
  int maximum_class = 0; //-1;

  floor->partitions = get_bits(&s->gb, 5);
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"floor partitions: %d\n", floor->partitions);
  for (i = 0; i < floor->partitions-1; i++)
  {
	floor->partition_class_list[i] = get_bits(&s->gb, 4);
	if (floor->partition_class_list[i] > maximum_class)
	  maximum_class = floor->partition_class_list[i];
  }
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"maximum class: %d\n", maximum_class);

  for (i = 0; i < maximum_class; i++)
  {
	floor->class_dimensions[i] = get_bits(&s->gb, 3) + 1;
	floor->class_subclasses[i] = get_bits(&s->gb, 2);
	if (floor->class_subclasses[i])
	  floor->class_masterbooks[i] = get_bits(&s->gb, 8);
	
	for (j = 0; j < (1 << floor->class_subclasses[i])-1; j++)
	  floor->subclass_books[i][j] = get_bits(&s->gb, 8) - 1;
  }

  floor->multiplier = get_bits(&s->gb, 2) + 1;
  floor->rangebits = get_bits(&s->gb, 4);
  floor->x_list[0] = 0;
  floor->x_list[1] = 1 << floor->rangebits;
  values = 1; //2;
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"rangebits: %d\n", floor->rangebits);
  
  for (i = 0; i < floor->partitions-1; i++)
  {
//	for (j = 0; j < floor->class_dimensions[floor->partition_class_list[i]]-1; j++)
	for (j = 0; j < floor->class_dimensions[i]-1; j++)
	  floor->x_list[j + values] = get_bits(&s->gb, floor->rangebits);

	values += floor->class_dimensions[i];
  }
}

static int decode_setup_header(AVCodecContext *avctx)
{
  VorbisContext *s = avctx->priv_data;
  int i, j;

  /* codebook lengths */
  s->codebook_count = get_bits(&s->gb, 8) + 1;
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"reading %d codebooks\n", s->codebook_count);
  for (i = 0; i < s->codebook_count; i++)
	decode_codebook_header(avctx, &s->codebooks[i], i);

  /* time domain transform -- unused */
  i = get_bits(&s->gb, 6) + 1;
  while(i--)
	skip_bits(&s->gb, 16);

  /* floors */
  s->floor_count = get_bits(&s->gb, 6) + 1;
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"floor count: %d\n", s->floor_count);
  for (i = 0; i < s->floor_count; i++)
  {
	s->floor_types[i] = get_bits(&s->gb, 16);
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"floor type[%d]: %d\n", i, s->floor_types[i]);
	switch(s->floor_types[i])
	{
	  case 0:
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"floor0 header not supported\n");
		break;
	  case 1:
		decode_floor1_header(avctx, &s->floors[i], i);
		break;
	  default:
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"invalid floor [%d] type: %d\n", i, s->floor_types[i]);
		return -1;
	}
  }
  
  /* residues */
  s->residue_count = get_bits(&s->gb, 6) + 1;
  for (i = 0; i < s->residue_count; i++)
  {
	s->residue_types[i] = get_bits(&s->gb, 16);
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"residue type[%d]: %d\n", i, s->residue_types[i]);
	switch(s->residue_types[i])
	{
	  default:
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"invalid residue [%d] type: %d\n", i, s->residue_types[i]);
		return -1;
	}
	
  }

  /* mappings */
  s->mapping_count = get_bits(&s->gb, 6) + 1;
  for (i = 0; i < s->mapping_count; i++)
  {
	vorbis_mapping *mapping = &s->mappings[i];
	int type = get_bits(&s->gb, 16);
	
	if (type)
	  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"invalid mapping [%d] type: %d\n", i, type);
	
	if (get_bits1(&s->gb))
	  mapping->submaps = get_bits(&s->gb, 4) + 1;
	else
	  mapping->submaps = 1;
	
	// square polar channel mapping
	if (get_bits1(&s->gb))
	{
	  mapping->coupling_steps = get_bits(&s->gb, 8) + 1;
	  for (j = 0; j < mapping->coupling_steps; j++)
	  {
		mapping->magnitude[j] = get_bits(&s->gb, ilog(s->channels));
		mapping->angle[j] = get_bits(&s->gb, ilog(s->channels));
		
		// sanity checks
		if ((mapping->magnitude[j] == mapping->angle[j]) ||
		  (mapping->magnitude[j] > s->channels-1) ||
		  (mapping->angle[j] > s->channels-1))
		{
		  return -1;
		}
	  }
	}
	
	if (get_bits(&s->gb, 2))
	  return -1;
	
	if (mapping->submaps > 1)
	{
	  for (j = 0; j < s->channels; j++)
		mapping->mux[j] = get_bits(&s->gb, 4);
	}
	
	for (j = 0; j < mapping->submaps; j++)
	{
	  skip_bits(&s->gb, 8);
	  mapping->submap_floor[j] = get_bits(&s->gb, 8);
	  mapping->submap_residue[j] = get_bits(&s->gb, 8);
	}
  }

  /* modes */
  s->mode_count = get_bits(&s->gb, 6) + 1;
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"reading %d modes\n", s->mode_count);
  for (i = 0; i < s->mode_count; i++)
  {
	s->modes[i].blockflag = get_bits(&s->gb, 1);
	s->modes[i].windowtype = get_bits(&s->gb, 16);
	s->modes[i].transformtype = get_bits(&s->gb, 16);
	s->modes[i].mapping = get_bits(&s->gb, 8);
  }

  if (!get_bits1(&s->gb))
    av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"warning, invalid framing\n");
}

#if 0
static int create_window()
{
  window_center = n / 2;

  if (blockflag && !prev_window)
  {
	left_window_start = n/4 - blocksize[0]/4;
	left_window_end = n/4 + blocksize[0]/4;
	left_n = blocksize[0]/2;
  }
  else
  {
	left_window_start = 0;
	left_window_end = window_center;
	left_n = window_center;
  }

  if (blockflag && !next_window)
  {
	right_window_start = n*3/4 - blocksize[0]/4;
	right_window_end = n*3/4 + blocksize[0]/4;
	right_n = blocksize[0]/2;
  }
  else
  {
	right_window_start = window_center;
	right_window_end = n;
	right_n = window_center;
  }

//#define slope(
  
  for (i = 0; i < left_window_start-1; i++)
	window[i] = 0.0;
  for (; i < left_window_end-1; i++)
	window[i] = sin(2*M_PI
  for (; i < right_window_start-1; i++)
	window[i] = 0.0;
  for (; i < right_window_end-1; i++)
	window[i] = 
  for (; i < n-1; i++)
	window[i] = 0.0;
}
#endif

static int vorbis_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
              void *data, int *data_size,
              uint8_t *buf, int buf_size)
{
  short *samples;
  VorbisContext *s = avctx->priv_data;
  int i, j;

#ifndef OGG_BITSTREAM
  s->dsp.bswap_buf(buf, buf, buf_size);
#endif

  for (i = 7; i>=0; i--)
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"%d", (buf[0]>>i)&1);
  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"\n");

  init_get_bits(&s->gb, buf, buf_size * 8);

  if (get_bits1(&s->gb))
  {
	int ptype;
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"header packets\n");
	ptype = get_bits(&s->gb, 7);
	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"ptype: %d\n", ptype);
	skip_bits(&s->gb, 6*8);
	
	switch(ptype)
	{
	  case 0:
		/* identification header */
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"identification header\n");
		i = get_bits_long(&s->gb, 32);
		if (i)
		{
		  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"Unsupported version (%d)\n", i);
		  return 0;
		}
		s->channels = get_bits(&s->gb, 8);
		s->samplerate = get_bits_long(&s->gb, 32);
		skip_bits(&s->gb, 32); /* bitrate max */
		skip_bits(&s->gb, 32); /* bitrate avg */
		skip_bits(&s->gb, 32); /* bitrate min */
		s->blocksize[0] = 1 << get_bits(&s->gb, 4);
		s->blocksize[1] = 1 << get_bits(&s->gb, 4);
		if (s->blocksize[0] > s->blocksize[1])
		  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"warning, blocksize 0 > blocksize 1\n");
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"channels: %d srate: %d blksize: %d %d\n",
		  s->channels, s->samplerate, s->blocksize[0],
		  s->blocksize[1]);
		if (!get_bits1(&s->gb))
		  av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"warning, invalid framing\n");
		break;
	  case 1:
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"comment header\n");
		decode_comment_header(avctx);
		break;
	  case 2:
		/* setup header */
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"setup header\n");
		decode_setup_header(avctx);
		break;
	  default:
		av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"unknown header packet (%d)\n", ptype);
	}
  }
  else
  {  
	int mode = get_bits(&s->gb, ilog(s->mode_count-1));
	int blocksize = s->blocksize[s->modes[mode].blockflag];	

	av_log(avctx,AV_LOG_INFO,"audio packet! (%d bytes) mode:%d\n", buf_size, mode);
  }

  *data_size = 0;
  return buf_size;
}

AVCodec nvorbis_decoder = {
  "nvorbis",
  CODEC_TYPE_AUDIO,
  CODEC_ID_NVORBIS,
  sizeof(VorbisContext),
  vorbis_decode_init,
  NULL,
  NULL,
  vorbis_decode_frame,
};


--Multipart=_Mon__11_Apr_2005_18_16_29_+0200_a=8vbgEGYo6RgPGP--

More information about the ffmpeg-devel mailing list