[FFmpeg-cvslog] avformat/argo_cvg: name unk{1,2} fields correctly

Zane van Iperen git at videolan.org
Sun Jul 24 12:27:06 EEST 2022


ffmpeg | branch: master | Zane van Iperen <zane at zanevaniperen.com> | Thu Jul 21 00:36:44 2022 +1000| [4dfa8341e0c7fed3f7ebc8f4129ec9df153b6e41] | committer: Zane van Iperen

avformat/argo_cvg: name unk{1,2} fields correctly

Reviewed-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>
Signed-off-by: Zane van Iperen <zane at zanevaniperen.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=4dfa8341e0c7fed3f7ebc8f4129ec9df153b6e41
---

 libavformat/argo_cvg.c | 31 +++++++++++++++----------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/libavformat/argo_cvg.c b/libavformat/argo_cvg.c
index f32487023a..be78091f0c 100644
--- a/libavformat/argo_cvg.c
+++ b/libavformat/argo_cvg.c
@@ -40,9 +40,9 @@
 #define ARGO_CVG_SAMPLES_PER_BLOCK 28
 
 typedef struct ArgoCVGHeader {
-  uint32_t size; /*< File size -8 (this + trailing checksum) */
-  uint32_t unk1; /*< Unknown. Always seems to be 0 or 1. */
-  uint32_t unk2; /*< Unknown. Always seems to be 0 or 1. */
+  uint32_t size;  /*< File size -8 (this + trailing checksum) */
+  uint32_t loop;  /*< Loop flag. */
+  uint32_t reverb; /*< Reverb flag. */
 } ArgoCVGHeader;
 
 typedef struct ArgoCVGOverride {
@@ -91,17 +91,17 @@ static int argo_cvg_probe(const AVProbeData *p)
   if (p->buf_size < ARGO_CVG_HEADER_SIZE)
     return 0;
 
-  cvg.size = AV_RL32(p->buf + 0);
-  cvg.unk1 = AV_RL32(p->buf + 4);
-  cvg.unk2 = AV_RL32(p->buf + 8);
+  cvg.size  = AV_RL32(p->buf + 0);
+  cvg.loop  = AV_RL32(p->buf + 4);
+  cvg.reverb = AV_RL32(p->buf + 8);
 
   if (cvg.size < 8)
     return 0;
 
-  if (cvg.unk1 != 0 && cvg.unk1 != 1)
+  if (cvg.loop != 0 && cvg.loop != 1)
     return 0;
 
-  if (cvg.unk2 != 0 && cvg.unk2 != 1)
+  if (cvg.reverb != 0 && cvg.reverb != 1)
     return 0;
 
   return AVPROBE_SCORE_MAX / 4 + 1;
@@ -150,15 +150,14 @@ static int argo_cvg_read_header(AVFormatContext *s)
   else if (ret != ARGO_CVG_HEADER_SIZE)
     return AVERROR(EIO);
 
-  ctx->header.size = AV_RL32(buf + 0);
-  ctx->header.unk1 = AV_RL32(buf + 4);
-  ctx->header.unk2 = AV_RL32(buf + 8);
+  ctx->header.size  = AV_RL32(buf + 0);
+  ctx->header.loop  = AV_RL32(buf + 4);
+  ctx->header.reverb = AV_RL32(buf + 8);
 
   if (ctx->header.size < 8)
     return AVERROR_INVALIDDATA;
 
   av_log(s, AV_LOG_TRACE, "size    = %u\n", ctx->header.size);
-  av_log(s, AV_LOG_TRACE, "unk    = %u, %u\n", ctx->header.unk1, ctx->header.unk2);
 
   if ((ret = argo_cvg_read_checksum(s->pb, &ctx->header, &ctx->checksum)) < 0)
     return ret;
@@ -172,10 +171,10 @@ static int argo_cvg_read_header(AVFormatContext *s)
 
   for (size_t i = 0; i < FF_ARRAY_ELEMS(overrides); i++) {
     const ArgoCVGOverride *ovr = overrides + i;
-    if (ovr->header.size != ctx->header.size ||
-      ovr->header.unk1 != ctx->header.unk1 ||
-      ovr->header.unk2 != ctx->header.unk2 ||
-      ovr->checksum  != ctx->checksum  ||
+    if (ovr->header.size  != ctx->header.size ||
+      ovr->header.loop  != ctx->header.loop ||
+      ovr->header.reverb != ctx->header.reverb ||
+      ovr->checksum   != ctx->checksum  ||
       av_strcasecmp(filename, ovr->name) != 0)
       continue;
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list