[FFmpeg-cvslog] avutil/pixfmt.h: typo

Diederick Niehorster git at videolan.org
Fri Jan 21 13:07:54 EET 2022


ffmpeg | branch: master | Diederick Niehorster <dcnieho at gmail.com> | Thu Jan 20 13:28:29 2022 +0100| [7247a6fed8de9c2162ed408682e095f0b7f19350] | committer: Andreas Rheinhardt

avutil/pixfmt.h: typo

Signed-off-by: Diederick Niehorster <dcnieho at gmail.com>
Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=7247a6fed8de9c2162ed408682e095f0b7f19350
---

 libavutil/pixfmt.h | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/libavutil/pixfmt.h b/libavutil/pixfmt.h
index 02e355eb4d..66913f606b 100644
--- a/libavutil/pixfmt.h
+++ b/libavutil/pixfmt.h
@@ -360,7 +360,7 @@ enum AVPixelFormat {
   AV_PIX_FMT_P410LE,   ///< interleaved chroma YUV 4:4:4, 30bpp, data in the high bits, little-endian
 
   AV_PIX_FMT_P216BE,   ///< interleaved chroma YUV 4:2:2, 32bpp, big-endian
-  AV_PIX_FMT_P216LE,   ///< interleaved chroma YUV 4:2:2, 32bpp, liddle-endian
+  AV_PIX_FMT_P216LE,   ///< interleaved chroma YUV 4:2:2, 32bpp, little-endian
 
   AV_PIX_FMT_P416BE,   ///< interleaved chroma YUV 4:4:4, 48bpp, big-endian
   AV_PIX_FMT_P416LE,   ///< interleaved chroma YUV 4:4:4, 48bpp, little-endianMore information about the ffmpeg-cvslog mailing list