[FFmpeg-cvslog] avcodec/adpcm: Don't include disabled AVCodecs

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Thu Jul 22 09:52:42 EEST 2021


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com> | Tue Jun 8 03:25:43 2021 +0200| [0a67ca63e43b53e41e01b52f7da02b9bdbc62f13] | committer: Andreas Rheinhardt

avcodec/adpcm: Don't include disabled AVCodecs

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=0a67ca63e43b53e41e01b52f7da02b9bdbc62f13
---

 libavcodec/adpcm.c | 104 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 56 insertions(+), 48 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/adpcm.c b/libavcodec/adpcm.c
index 886fce9209..527d1a341d 100644
--- a/libavcodec/adpcm.c
+++ b/libavcodec/adpcm.c
@@ -2148,7 +2148,8 @@ static const enum AVSampleFormat sample_fmts_both[] = { AV_SAMPLE_FMT_S16,
                             AV_SAMPLE_FMT_S16P,
                             AV_SAMPLE_FMT_NONE };
 
-#define ADPCM_DECODER(id_, sample_fmts_, name_, long_name_) \
+#define ADPCM_DECODER_0(id_, sample_fmts_, name_, long_name_)
+#define ADPCM_DECODER_1(id_, sample_fmts_, name_, long_name_) \
 const AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {         \
   .name      = #name_,                \
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL(long_name_),   \
@@ -2161,52 +2162,59 @@ const AVCodec ff_ ## name_ ## _decoder = {         \
   .capabilities  = AV_CODEC_CAP_DR1,           \
   .sample_fmts  = sample_fmts_,             \
   .caps_internal = FF_CODEC_CAP_INIT_THREADSAFE,     \
-}
+};
+#define ADPCM_DECODER_2(enabled, codec_id, name, sample_fmts, long_name) \
+  ADPCM_DECODER_ ## enabled(codec_id, name, sample_fmts, long_name)
+#define ADPCM_DECODER_3(config, codec_id, name, sample_fmts, long_name) \
+  ADPCM_DECODER_2(config, codec_id, name, sample_fmts, long_name)
+#define ADPCM_DECODER(codec, name, sample_fmts, long_name) \
+  ADPCM_DECODER_3(CONFIG_ ## codec ## _DECODER, AV_CODEC_ID_ ## codec, \
+          name, sample_fmts, long_name)
 
 /* Note: Do not forget to add new entries to the Makefile as well. */
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_4XM,     sample_fmts_s16p, adpcm_4xm,     "ADPCM 4X Movie");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_AFC,     sample_fmts_s16p, adpcm_afc,     "ADPCM Nintendo Gamecube AFC");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_AGM,     sample_fmts_s16, adpcm_agm,     "ADPCM AmuseGraphics Movie");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_AICA,    sample_fmts_s16p, adpcm_aica,    "ADPCM Yamaha AICA");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_ARGO,    sample_fmts_s16p, adpcm_argo,    "ADPCM Argonaut Games");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_CT,     sample_fmts_s16, adpcm_ct,     "ADPCM Creative Technology");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_DTK,     sample_fmts_s16p, adpcm_dtk,     "ADPCM Nintendo Gamecube DTK");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA,     sample_fmts_s16, adpcm_ea,     "ADPCM Electronic Arts");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_MAXIS_XA, sample_fmts_s16, adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R1,    sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r1,    "ADPCM Electronic Arts R1");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R2,    sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r2,    "ADPCM Electronic Arts R2");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_R3,    sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r3,    "ADPCM Electronic Arts R3");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_EA_XAS,   sample_fmts_s16p, adpcm_ea_xas,   "ADPCM Electronic Arts XAS");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ACORN,  sample_fmts_s16, adpcm_ima_acorn,  "ADPCM IMA Acorn Replay");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_AMV,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_amv,   "ADPCM IMA AMV");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APC,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_apc,   "ADPCM IMA CRYO APC");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_APM,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_apm,   "ADPCM IMA Ubisoft APM");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_CUNNING, sample_fmts_s16p, adpcm_ima_cunning, "ADPCM IMA Cunning Developments");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DAT4,  sample_fmts_s16, adpcm_ima_dat4,  "ADPCM IMA Eurocom DAT4");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK3,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_dk3,   "ADPCM IMA Duck DK3");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_DK4,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_dk4,   "ADPCM IMA Duck DK4");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_EACS, sample_fmts_s16, adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_EA_SEAD, sample_fmts_s16, adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ISS,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_iss,   "ADPCM IMA Funcom ISS");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_MOFLEX, sample_fmts_s16p, adpcm_ima_moflex, "ADPCM IMA MobiClip MOFLEX");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_MTF,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_mtf,   "ADPCM IMA Capcom's MT Framework");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_OKI,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_oki,   "ADPCM IMA Dialogic OKI");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_QT,   sample_fmts_s16p, adpcm_ima_qt,   "ADPCM IMA QuickTime");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_RAD,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_rad,   "ADPCM IMA Radical");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SSI,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_ssi,   "ADPCM IMA Simon & Schuster Interactive");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_SMJPEG, sample_fmts_s16, adpcm_ima_smjpeg, "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_ALP,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_alp,   "ADPCM IMA High Voltage Software ALP");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WAV,   sample_fmts_s16p, adpcm_ima_wav,   "ADPCM IMA WAV");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_IMA_WS,   sample_fmts_both, adpcm_ima_ws,   "ADPCM IMA Westwood");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_MS,     sample_fmts_both, adpcm_ms,     "ADPCM Microsoft");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_MTAF,    sample_fmts_s16p, adpcm_mtaf,    "ADPCM MTAF");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_PSX,     sample_fmts_s16p, adpcm_psx,     "ADPCM Playstation");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2,   sample_fmts_s16, adpcm_sbpro_2,   "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3,   sample_fmts_s16, adpcm_sbpro_3,   "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4,   sample_fmts_s16, adpcm_sbpro_4,   "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF,     sample_fmts_s16, adpcm_swf,     "ADPCM Shockwave Flash");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP_LE,   sample_fmts_s16p, adpcm_thp_le,   "ADPCM Nintendo THP (little-endian)");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_THP,     sample_fmts_s16p, adpcm_thp,     "ADPCM Nintendo THP");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_XA,     sample_fmts_s16p, adpcm_xa,     "ADPCM CDROM XA");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_YAMAHA,   sample_fmts_s16, adpcm_yamaha,   "ADPCM Yamaha");
-ADPCM_DECODER(AV_CODEC_ID_ADPCM_ZORK,    sample_fmts_s16, adpcm_zork,    "ADPCM Zork");
+ADPCM_DECODER(ADPCM_4XM,     sample_fmts_s16p, adpcm_4xm,     "ADPCM 4X Movie")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_AFC,     sample_fmts_s16p, adpcm_afc,     "ADPCM Nintendo Gamecube AFC")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_AGM,     sample_fmts_s16, adpcm_agm,     "ADPCM AmuseGraphics Movie")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_AICA,    sample_fmts_s16p, adpcm_aica,    "ADPCM Yamaha AICA")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_ARGO,    sample_fmts_s16p, adpcm_argo,    "ADPCM Argonaut Games")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_CT,     sample_fmts_s16, adpcm_ct,     "ADPCM Creative Technology")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_DTK,     sample_fmts_s16p, adpcm_dtk,     "ADPCM Nintendo Gamecube DTK")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_EA,     sample_fmts_s16, adpcm_ea,     "ADPCM Electronic Arts")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_EA_MAXIS_XA, sample_fmts_s16, adpcm_ea_maxis_xa, "ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_EA_R1,    sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r1,    "ADPCM Electronic Arts R1")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_EA_R2,    sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r2,    "ADPCM Electronic Arts R2")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_EA_R3,    sample_fmts_s16p, adpcm_ea_r3,    "ADPCM Electronic Arts R3")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_EA_XAS,   sample_fmts_s16p, adpcm_ea_xas,   "ADPCM Electronic Arts XAS")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_ACORN,  sample_fmts_s16, adpcm_ima_acorn,  "ADPCM IMA Acorn Replay")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_AMV,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_amv,   "ADPCM IMA AMV")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_APC,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_apc,   "ADPCM IMA CRYO APC")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_APM,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_apm,   "ADPCM IMA Ubisoft APM")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_CUNNING, sample_fmts_s16p, adpcm_ima_cunning, "ADPCM IMA Cunning Developments")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_DAT4,  sample_fmts_s16, adpcm_ima_dat4,  "ADPCM IMA Eurocom DAT4")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_DK3,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_dk3,   "ADPCM IMA Duck DK3")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_DK4,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_dk4,   "ADPCM IMA Duck DK4")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_EA_EACS, sample_fmts_s16, adpcm_ima_ea_eacs, "ADPCM IMA Electronic Arts EACS")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_EA_SEAD, sample_fmts_s16, adpcm_ima_ea_sead, "ADPCM IMA Electronic Arts SEAD")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_ISS,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_iss,   "ADPCM IMA Funcom ISS")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_MOFLEX, sample_fmts_s16p, adpcm_ima_moflex, "ADPCM IMA MobiClip MOFLEX")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_MTF,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_mtf,   "ADPCM IMA Capcom's MT Framework")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_OKI,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_oki,   "ADPCM IMA Dialogic OKI")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_QT,   sample_fmts_s16p, adpcm_ima_qt,   "ADPCM IMA QuickTime")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_RAD,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_rad,   "ADPCM IMA Radical")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_SSI,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_ssi,   "ADPCM IMA Simon & Schuster Interactive")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_SMJPEG, sample_fmts_s16, adpcm_ima_smjpeg, "ADPCM IMA Loki SDL MJPEG")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_ALP,   sample_fmts_s16, adpcm_ima_alp,   "ADPCM IMA High Voltage Software ALP")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_WAV,   sample_fmts_s16p, adpcm_ima_wav,   "ADPCM IMA WAV")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_IMA_WS,   sample_fmts_both, adpcm_ima_ws,   "ADPCM IMA Westwood")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_MS,     sample_fmts_both, adpcm_ms,     "ADPCM Microsoft")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_MTAF,    sample_fmts_s16p, adpcm_mtaf,    "ADPCM MTAF")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_PSX,     sample_fmts_s16p, adpcm_psx,     "ADPCM Playstation")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_SBPRO_2,   sample_fmts_s16, adpcm_sbpro_2,   "ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_SBPRO_3,   sample_fmts_s16, adpcm_sbpro_3,   "ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_SBPRO_4,   sample_fmts_s16, adpcm_sbpro_4,   "ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_SWF,     sample_fmts_s16, adpcm_swf,     "ADPCM Shockwave Flash")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_THP_LE,   sample_fmts_s16p, adpcm_thp_le,   "ADPCM Nintendo THP (little-endian)")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_THP,     sample_fmts_s16p, adpcm_thp,     "ADPCM Nintendo THP")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_XA,     sample_fmts_s16p, adpcm_xa,     "ADPCM CDROM XA")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_YAMAHA,   sample_fmts_s16, adpcm_yamaha,   "ADPCM Yamaha")
+ADPCM_DECODER(ADPCM_ZORK,    sample_fmts_s16, adpcm_zork,    "ADPCM Zork")More information about the ffmpeg-cvslog mailing list