[FFmpeg-cvslog] avformat/oggdec: Avoid duplicating buffer when adding side-data

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Thu May 28 13:15:06 EEST 2020


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com> | Sat May 23 13:06:04 2020 +0200| [c0f01eaf12479b5d0160e1a8d10a73744fac5ab2] | committer: Andreas Rheinhardt

avformat/oggdec: Avoid duplicating buffer when adding side-data

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=c0f01eaf12479b5d0160e1a8d10a73744fac5ab2
---

 libavformat/oggdec.c     | 12 +++++-------
 libavformat/oggparsevorbis.c | 2 +-
 2 files changed, 6 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavformat/oggdec.c b/libavformat/oggdec.c
index 1a3acbb55e..b4ba00df61 100644
--- a/libavformat/oggdec.c
+++ b/libavformat/oggdec.c
@@ -877,14 +877,12 @@ retry:
   }
 
   if (os->new_metadata) {
-    uint8_t *side_data = av_packet_new_side_data(pkt,
-                           AV_PKT_DATA_METADATA_UPDATE,
-                           os->new_metadata_size);
-    if(!side_data)
-      return AVERROR(ENOMEM);
+    ret = av_packet_add_side_data(pkt, AV_PKT_DATA_METADATA_UPDATE,
+                   os->new_metadata, os->new_metadata_size);
+    if (ret < 0)
+      return ret;
 
-    memcpy(side_data, os->new_metadata, os->new_metadata_size);
-    av_freep(&os->new_metadata);
+    os->new_metadata   = NULL;
     os->new_metadata_size = 0;
   }
 
diff --git a/libavformat/oggparsevorbis.c b/libavformat/oggparsevorbis.c
index 246ba8fe75..0e8c25c030 100644
--- a/libavformat/oggparsevorbis.c
+++ b/libavformat/oggparsevorbis.c
@@ -287,7 +287,7 @@ static int vorbis_update_metadata(AVFormatContext *s, int idx)
     os->new_metadata = av_packet_pack_dictionary(st->metadata, &os->new_metadata_size);
   /* Send an empty dictionary to indicate that metadata has been cleared. */
   } else {
-    os->new_metadata = av_malloc(1);
+    os->new_metadata = av_mallocz(1);
     os->new_metadata_size = 0;
   }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list