[FFmpeg-cvslog] avformat/smoothstreaming: Add deinit function

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Sun Jun 28 00:29:39 EEST 2020


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com> | Fri Dec 20 19:57:34 2019 +0100| [3129897c0504424285a984d58e64d959a78f3c2a] | committer: Andreas Rheinhardt

avformat/smoothstreaming: Add deinit function

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=3129897c0504424285a984d58e64d959a78f3c2a
---

 libavformat/smoothstreamingenc.c | 43 +++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/libavformat/smoothstreamingenc.c b/libavformat/smoothstreamingenc.c
index 6599687681..ba5cc27ca0 100644
--- a/libavformat/smoothstreamingenc.c
+++ b/libavformat/smoothstreamingenc.c
@@ -286,21 +286,18 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
   ff_const59 AVOutputFormat *oformat;
 
   if (mkdir(s->url, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
-    ret = AVERROR(errno);
     av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
-    goto fail;
+    return AVERROR(errno);
   }
 
   oformat = av_guess_format("ismv", NULL, NULL);
   if (!oformat) {
-    ret = AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
-    goto fail;
+    return AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
   }
 
   c->streams = av_mallocz_array(s->nb_streams, sizeof(*c->streams));
   if (!c->streams) {
-    ret = AVERROR(ENOMEM);
-    goto fail;
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
 
   for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {
@@ -318,24 +315,21 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
     }
 
     if (mkdir(os->dirname, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
-      ret = AVERROR(errno);
       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
-      goto fail;
+      return AVERROR(errno);
     }
 
     os->ctx = ctx = avformat_alloc_context();
     if (!ctx) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      goto fail;
+      return AVERROR(ENOMEM);
     }
     if ((ret = ff_copy_whiteblacklists(ctx, s)) < 0)
-      goto fail;
+      return ret;
     ctx->oformat = oformat;
     ctx->interrupt_callback = s->interrupt_callback;
 
     if (!(st = avformat_new_stream(ctx, NULL))) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      goto fail;
+      return AVERROR(ENOMEM);
     }
     avcodec_parameters_copy(st->codecpar, s->streams[i]->codecpar);
     st->sample_aspect_ratio = s->streams[i]->sample_aspect_ratio;
@@ -343,8 +337,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
 
     ctx->pb = avio_alloc_context(os->iobuf, sizeof(os->iobuf), AVIO_FLAG_WRITE, os, NULL, ism_write, ism_seek);
     if (!ctx->pb) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      goto fail;
+      return AVERROR(ENOMEM);
     }
 
     av_dict_set_int(&opts, "ism_lookahead", c->lookahead_count, 0);
@@ -352,7 +345,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
     ret = avformat_write_header(ctx, &opts);
     av_dict_free(&opts);
     if (ret < 0) {
-       goto fail;
+       return ret;
     }
     avio_flush(ctx->pb);
     s->streams[i]->time_base = st->time_base;
@@ -365,8 +358,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
         os->fourcc = "WVC1";
       } else {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported video codec\n");
-        ret = AVERROR(EINVAL);
-        goto fail;
+        return AVERROR(EINVAL);
       }
     } else {
       c->has_audio = 1;
@@ -379,8 +371,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
         os->audio_tag = 0x0162;
       } else {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported audio codec\n");
-        ret = AVERROR(EINVAL);
-        goto fail;
+        return AVERROR(EINVAL);
       }
       os->packet_size = st->codecpar->block_align ? st->codecpar->block_align : 4;
     }
@@ -389,15 +380,13 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
 
   if (!c->has_video && c->min_frag_duration <= 0) {
     av_log(s, AV_LOG_WARNING, "no video stream and no min frag duration set\n");
-    ret = AVERROR(EINVAL);
-    goto fail;
+    return AVERROR(EINVAL);
   }
   ret = write_manifest(s, 0);
+  if (ret < 0)
+    return ret;
 
-fail:
-  if (ret)
-    ism_free(s);
-  return ret;
+  return 0;
 }
 
 static int parse_fragment(AVFormatContext *s, const char *filename, int64_t *start_ts, int64_t *duration, int64_t *moof_size, int64_t size)
@@ -626,7 +615,6 @@ static int ism_write_trailer(AVFormatContext *s)
     rmdir(s->url);
   }
 
-  ism_free(s);
   return 0;
 }
 
@@ -659,5 +647,6 @@ AVOutputFormat ff_smoothstreaming_muxer = {
   .write_header  = ism_write_header,
   .write_packet  = ism_write_packet,
   .write_trailer = ism_write_trailer,
+  .deinit     = ism_free,
   .priv_class   = &ism_class,
 };More information about the ffmpeg-cvslog mailing list