[FFmpeg-cvslog] avformat/au: Simplify writing string into AVBPrint

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Sat Jul 18 19:43:30 EEST 2020


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com> | Mon Jul 13 20:04:26 2020 +0200| [c2e17e8d8446abbd5dcfebab1e63024837677ca7] | committer: Andreas Rheinhardt

avformat/au: Simplify writing string into AVBPrint

by using av_bprintf() instead of several av_bprint_append().

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=c2e17e8d8446abbd5dcfebab1e63024837677ca7
---

 libavformat/au.c | 6 ++----
 1 file changed, 2 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/libavformat/au.c b/libavformat/au.c
index c4a32ff76c..a8906a9db7 100644
--- a/libavformat/au.c
+++ b/libavformat/au.c
@@ -262,13 +262,11 @@ static int au_get_annotations(AVFormatContext *s, char **buffer)
     if (t != NULL) {
       if (cnt++)
         av_bprint_chars(&bprint, '\n', 1);
-      av_bprint_append_data(&bprint, keys[i], strlen(keys[i]));
-      av_bprint_chars(&bprint, '=', 1);
-      av_bprint_append_data(&bprint, t->value, strlen(t->value));
+      av_bprintf(&bprint, "%s=%s", keys[i], t->value);
     }
   }
   /* pad with 0's */
-  av_bprint_append_data(&bprint, "\0\0\0\0\0\0\0\0", 8);
+  av_bprint_chars(&bprint, '\0', 8);
   return av_bprint_finalize(&bprint, buffer);
 }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list