[FFmpeg-cvslog] avformat/mov: add support for AV1 streams

James Almer git at videolan.org
Fri Jul 20 18:58:20 EEST 2018


ffmpeg | branch: master | James Almer <jamrial at gmail.com> | Sat Jul 7 16:33:41 2018 -0300| [9ca7ad246d536a78245b0d12dab4590004ec775d] | committer: James Almer

avformat/mov: add support for AV1 streams

Signed-off-by: James Almer <jamrial at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=9ca7ad246d536a78245b0d12dab4590004ec775d
---

 libavformat/isom.c | 1 +
 libavformat/mov.c | 31 +++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 32 insertions(+)

diff --git a/libavformat/isom.c b/libavformat/isom.c
index 2792371c25..ce66d1bcd4 100644
--- a/libavformat/isom.c
+++ b/libavformat/isom.c
@@ -188,6 +188,7 @@ const AVCodecTag ff_codec_movvideo_tags[] = {
 
   { AV_CODEC_ID_VP8, MKTAG('v', 'p', '0', '8') }, /* VP8 */
   { AV_CODEC_ID_VP9, MKTAG('v', 'p', '0', '9') }, /* VP9 */
+  { AV_CODEC_ID_AV1, MKTAG('a', 'v', '0', '1') }, /* AV1 */
 
   { AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO, MKTAG('m', '1', 'v', ' ') },
   { AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO, MKTAG('m', '1', 'v', '1') }, /* Apple MPEG-1 Camcorder */
diff --git a/libavformat/mov.c b/libavformat/mov.c
index eda3fff6d5..870c603f0b 100644
--- a/libavformat/mov.c
+++ b/libavformat/mov.c
@@ -5185,6 +5185,36 @@ static int mov_read_tmcd(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
   return 0;
 }
 
+static int mov_read_av1c(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
+{
+  AVStream *st;
+  int ret, version;
+
+  if (c->fc->nb_streams < 1)
+    return 0;
+  st = c->fc->streams[c->fc->nb_streams - 1];
+
+  if (atom.size < 5) {
+    av_log(c->fc, AV_LOG_ERROR, "Empty AV1 Codec Configuration Box\n");
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
+  }
+
+  version = avio_r8(pb);
+  if (version != 0) {
+    av_log(c->fc, AV_LOG_WARNING, "Unknown AV1 Codec Configuration Box version %d\n", version);
+    return 0;
+  }
+  avio_skip(pb, 3); /* flags */
+
+  avio_skip(pb, 1); /* reserved, initial_presentation_delay_present, initial_presentation_delay_minus_one */
+
+  ret = ff_get_extradata(c->fc, st->codecpar, pb, atom.size - 5);
+  if (ret < 0)
+    return ret;
+
+  return 0;
+}
+
 static int mov_read_vpcc(MOVContext *c, AVIOContext *pb, MOVAtom atom)
 {
   AVStream *st;
@@ -6622,6 +6652,7 @@ static const MOVParseTableEntry mov_default_parse_table[] = {
 { MKTAG('A','A','L','P'), mov_read_avid },
 { MKTAG('A','R','E','S'), mov_read_ares },
 { MKTAG('a','v','s','s'), mov_read_avss },
+{ MKTAG('a','v','1','C'), mov_read_av1c },
 { MKTAG('c','h','p','l'), mov_read_chpl },
 { MKTAG('c','o','6','4'), mov_read_stco },
 { MKTAG('c','o','l','r'), mov_read_colr },More information about the ffmpeg-cvslog mailing list