[FFmpeg-cvslog] avformat/hlsenc: optimize help message default value.

Steven Liu git at videolan.org
Wed Jul 5 06:17:14 EEST 2017


ffmpeg | branch: master | Steven Liu <lq at chinaffmpeg.org> | Wed Jul 5 11:15:20 2017 +0800| [d01b8f8683df9d56d4f4d997de2f9c24050b96e3] | committer: Steven Liu

avformat/hlsenc: optimize help message default value.

show the hls_segment_type default always 0, show the flag name better

Signed-off-by: Steven Liu <lq at chinaffmpeg.org>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=d01b8f8683df9d56d4f4d997de2f9c24050b96e3
---

 libavformat/hlsenc.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/libavformat/hlsenc.c b/libavformat/hlsenc.c
index a49b594ad2..2fe07f0bf0 100644
--- a/libavformat/hlsenc.c
+++ b/libavformat/hlsenc.c
@@ -1711,9 +1711,9 @@ static const AVOption options[] = {
   {"hls_enc_key_url",  "url to access the key to decrypt the segments", OFFSET(key_url),   AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL},      0,    0,     E},
   {"hls_enc_iv",  "hex-coded 16 byte initialization vector", OFFSET(iv),   AV_OPT_TYPE_STRING, .flags = E},
   {"hls_subtitle_path",   "set path of hls subtitles", OFFSET(subtitle_filename), AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = NULL}, 0, 0,  E},
-  {"hls_segment_type",   "set hls segment files type", OFFSET(segment_type), AV_OPT_TYPE_FLAGS, {.i64 = 0 }, 0, UINT_MAX, E, "segment_type"},
-  {"fmp4",  "make segment file to fragment mp4 files in m3u8", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = SEGMENT_TYPE_FMP4 }, 0, UINT_MAX,  E, "segment_type"},
+  {"hls_segment_type",   "set hls segment files type", OFFSET(segment_type), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64 = SEGMENT_TYPE_MPEGTS }, 0, SEGMENT_TYPE_FMP4, E, "segment_type"},
   {"mpegts",  "make segment file to mpegts files in m3u8", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = SEGMENT_TYPE_MPEGTS }, 0, UINT_MAX,  E, "segment_type"},
+  {"fmp4",  "make segment file to fragment mp4 files in m3u8", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = SEGMENT_TYPE_FMP4 }, 0, UINT_MAX,  E, "segment_type"},
   {"hls_fmp4_init_filename", "set fragment mp4 file init filename", OFFSET(fmp4_init_filename),  AV_OPT_TYPE_STRING, {.str = "init.mp4"},      0,    0,     E},
   {"hls_flags",   "set flags affecting HLS playlist and media file generation", OFFSET(flags), AV_OPT_TYPE_FLAGS, {.i64 = 0 }, 0, UINT_MAX, E, "flags"},
   {"single_file",  "generate a single media file indexed with byte ranges", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64 = HLS_SINGLE_FILE }, 0, UINT_MAX,  E, "flags"},More information about the ffmpeg-cvslog mailing list