[FFmpeg-cvslog] avformat/ffmdec: Forward error code from ffm_read_header()

Michael Niedermayer git at videolan.org
Sat Dec 3 20:47:44 EET 2016


ffmpeg | branch: master | Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc> | Sat Dec 3 18:29:35 2016 +0100| [fdf588d7cf68b5f4ff27de5b53508f0ff67c5a2e] | committer: Michael Niedermayer

avformat/ffmdec: Forward error code from ffm_read_header()

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michael at niedermayer.cc>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=fdf588d7cf68b5f4ff27de5b53508f0ff67c5a2e
---

 libavformat/ffmdec.c | 23 ++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 18 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/libavformat/ffmdec.c b/libavformat/ffmdec.c
index 30ad455..c5917a1 100644
--- a/libavformat/ffmdec.c
+++ b/libavformat/ffmdec.c
@@ -402,6 +402,7 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
       if (!av_pix_fmt_desc_get(codecpar->format)) {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Invalid pix fmt id: %d\n", codecpar->format);
         codecpar->format = AV_PIX_FMT_NONE;
+        ret = AVERROR_INVALIDDATA;
         goto fail;
       }
       avio_r8(pb);  // qmin
@@ -545,11 +546,15 @@ static int ffm_read_header(AVFormatContext *s)
   tag = avio_rl32(pb);
   if (tag == MKTAG('F', 'F', 'M', '2'))
     return ffm2_read_header(s);
-  if (tag != MKTAG('F', 'F', 'M', '1'))
+  if (tag != MKTAG('F', 'F', 'M', '1')) {
+    ret = AVERROR_INVALIDDATA;
     goto fail;
+  }
   ffm->packet_size = avio_rb32(pb);
-  if (ffm->packet_size != FFM_PACKET_SIZE)
+  if (ffm->packet_size != FFM_PACKET_SIZE) {
+    ret = AVERROR_INVALIDDATA;
     goto fail;
+  }
   ffm->write_index = avio_rb64(pb);
   /* get also filesize */
   if (pb->seekable) {
@@ -569,8 +574,10 @@ static int ffm_read_header(AVFormatContext *s)
     int flags;
 
     st = avformat_new_stream(s, NULL);
-    if (!st)
+    if (!st) {
+      ret = AVERROR(ENOMEM);
       goto fail;
+    }
 
     avpriv_set_pts_info(st, 64, 1, 1000000);
 
@@ -581,6 +588,7 @@ static int ffm_read_header(AVFormatContext *s)
     if (!codec_desc) {
       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Invalid codec id: %d\n", codecpar->codec_id);
       codecpar->codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
+      ret = AVERROR_INVALIDDATA;
       goto fail;
     }
     codecpar->codec_type = avio_r8(pb); /* codec_type */
@@ -589,11 +597,13 @@ static int ffm_read_header(AVFormatContext *s)
          codec_desc->type, codecpar->codec_type);
       codecpar->codec_id = AV_CODEC_ID_NONE;
       codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_UNKNOWN;
+      ret = AVERROR_INVALIDDATA;
       goto fail;
     }
     codecpar->bit_rate = avio_rb32(pb);
     if (codecpar->bit_rate < 0) {
       av_log(s, AV_LOG_WARNING, "Invalid bit rate %"PRId64"\n", codecpar->bit_rate);
+      ret = AVERROR_INVALIDDATA;
       goto fail;
     }
     flags = avio_rb32(pb);
@@ -611,13 +621,14 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
       avio_rb32(pb); // time_base.den
       codecpar->width = avio_rb16(pb);
       codecpar->height = avio_rb16(pb);
-      if (av_image_check_size(codecpar->width, codecpar->height, 0, s) < 0)
+      if ((ret = av_image_check_size(codecpar->width, codecpar->height, 0, s)) < 0)
         goto fail;
       avio_rb16(pb); // gop_size
       codecpar->format = avio_rb32(pb);
       if (!av_pix_fmt_desc_get(codecpar->format)) {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Invalid pix fmt id: %d\n", codecpar->format);
         codecpar->format = AV_PIX_FMT_NONE;
+        ret = AVERROR_INVALIDDATA;
         goto fail;
       }
       avio_r8(pb);  // qmin
@@ -668,12 +679,14 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
       VALIDATE_PARAMETER(frame_size, "frame size",     codecpar->frame_size < 0)
       break;
     default:
+      ret = AVERROR_INVALIDDATA;
       goto fail;
     }
     if (flags & AV_CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER) {
       int size = avio_rb32(pb);
       if (size < 0 || size >= FF_MAX_EXTRADATA_SIZE) {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Invalid extradata size %d\n", size);
+        ret = AVERROR_INVALIDDATA;
         goto fail;
       }
       codecpar->extradata = av_mallocz(size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
@@ -699,7 +712,7 @@ FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS
   return 0;
 fail:
   avcodec_free_context(&dummy_codec);
-  return -1;
+  return ret;
 }
 
 /* return < 0 if eof */More information about the ffmpeg-cvslog mailing list