[FFmpeg-cvslog] lavd/fbdev_common: report error during probing fbdev device

Lukasz Marek git at videolan.org
Tue Oct 21 23:00:38 CEST 2014


ffmpeg | branch: master | Lukasz Marek <lukasz.m.luki2 at gmail.com> | Sat Oct 18 20:22:35 2014 +0200| [6aa1cfed0b2266bb2340644c9e617c69f436fa5c] | committer: Lukasz Marek

lavd/fbdev_common: report error during probing fbdev device

Signed-off-by: Lukasz Marek <lukasz.m.luki2 at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=6aa1cfed0b2266bb2340644c9e617c69f436fa5c
---

 libavdevice/fbdev_common.c |  7 ++++++-
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/libavdevice/fbdev_common.c b/libavdevice/fbdev_common.c
index 634780d..713e4fd 100644
--- a/libavdevice/fbdev_common.c
+++ b/libavdevice/fbdev_common.c
@@ -84,8 +84,13 @@ int ff_fbdev_get_device_list(AVDeviceInfoList *device_list)
   for (i = 0; i <= 31; i++) {
     snprintf(device_file, sizeof(device_file), "/dev/fb%d", i);
 
-    if ((fd = avpriv_open(device_file, O_RDWR)) < 0)
+    if ((fd = avpriv_open(device_file, O_RDWR)) < 0) {
+      int err = AVERROR(errno);
+      if (err != AVERROR(ENOENT))
+        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Could not open framebuffer device '%s': %s\n",
+            device_file, av_err2str(err));
       continue;
+    }
     if (ioctl(fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &varinfo) == -1)
       goto fail_device;
     if (ioctl(fd, FBIOGET_FSCREENINFO, &fixinfo) == -1)More information about the ffmpeg-cvslog mailing list