[FFmpeg-cvslog] avcodec/ass: output missing fields in AVSubtitles and output files

Clément Bœsch git at videolan.org
Wed Oct 15 19:37:48 CEST 2014


ffmpeg | branch: master | Clément Bœsch <u at pkh.me> | Sat Oct 11 14:31:23 2014 +0200| [40b9f28641b696c6bb73ce49dc97c2ce2700cbdb] | committer: Clément Bœsch

avcodec/ass: output missing fields in AVSubtitles and output files

Fixes Ticket #3207

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=40b9f28641b696c6bb73ce49dc97c2ce2700cbdb
---

 libavcodec/ass.c        |  29 +++++++++--
 libavcodec/version.h      |  2 +-
 tests/ref/fate/sub-aqtitle   |  72 +++++++++++++-------------
 tests/ref/fate/sub-charenc   | 106 +++++++++++++++++++--------------------
 tests/ref/fate/sub-jacosub   |  28 +++++------
 tests/ref/fate/sub-microdvd   |  28 +++++------
 tests/ref/fate/sub-movtext   |  12 ++---
 tests/ref/fate/sub-mpl2     |  14 +++---
 tests/ref/fate/sub-mpsub    |  48 +++++++++---------
 tests/ref/fate/sub-mpsub-frames |  10 ++--
 tests/ref/fate/sub-pjs     |  12 ++---
 tests/ref/fate/sub-realtext   |  16 +++---
 tests/ref/fate/sub-sami     |  24 ++++-----
 tests/ref/fate/sub-srt     |  80 ++++++++++++++---------------
 tests/ref/fate/sub-subviewer  |  12 ++---
 tests/ref/fate/sub-subviewer1  |  26 +++++-----
 tests/ref/fate/sub-vplayer   |  12 ++---
 tests/ref/fate/sub-webvtt    |  36 ++++++-------
 18 files changed, 294 insertions(+), 273 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/ass.c b/libavcodec/ass.c
index ba0593c..ac1bfae 100644
--- a/libavcodec/ass.c
+++ b/libavcodec/ass.c
@@ -39,11 +39,32 @@ int ff_ass_subtitle_header(AVCodecContext *avctx,
       "PlayResY: 288\r\n"
       "\r\n"
       "[V4+ Styles]\r\n"
-       "Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding\r\n"
-       "Style: Default,%s,%d,&H%x,&H%x,&H%x,&H%x,%d,%d,%d,1,1,0,%d,10,10,10,0,0\r\n"
+
+       /* ASSv4 header */
+       "Format: Name, "
+       "Fontname, Fontsize, "
+       "PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, "
+       "Bold, Italic, Underline, StrikeOut, "
+       "ScaleX, ScaleY, "
+       "Spacing, Angle, "
+       "BorderStyle, Outline, Shadow, "
+       "Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, "
+       "Encoding\r\n"
+
+       "Style: "
+       "Default,"       /* Name */
+       "%s,%d,"        /* Font{name,size} */
+       "&H%x,&H%x,&H%x,&H%x," /* {Primary,Secondary,Outline,Back}Colour */
+       "%d,%d,%d,0,"     /* Bold, Italic, Underline, StrikeOut */
+       "100,100,"       /* Scale{X,Y} */
+       "0,0,"         /* Spacing, Angle */
+       "1,1,0,"        /* BorderStyle, Outline, Shadow */
+       "%d,10,10,10,"     /* Alignment, Margin[LRV] */
+       "0\r\n"        /* Encoding */
+
       "\r\n"
       "[Events]\r\n"
-       "Format: Layer, Start, End, Style, Text\r\n",
+       "Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text\r\n",
       font, font_size, color, color, back_color, back_color,
       -bold, -italic, -underline, alignment);
 
@@ -104,7 +125,7 @@ int ff_ass_bprint_dialog(AVBPrint *buf, const char *dialog,
     insert_ts(buf, ts_start);
     insert_ts(buf, duration == -1 ? -1 : ts_start + duration);
     if (raw != 2)
-      av_bprintf(buf, "Default,");
+      av_bprintf(buf, "Default,,0,0,0,,");
   }
 
   dlen = strcspn(dialog, "\n");
diff --git a/libavcodec/version.h b/libavcodec/version.h
index ab52d5c..1efe55c 100644
--- a/libavcodec/version.h
+++ b/libavcodec/version.h
@@ -29,7 +29,7 @@
 #include "libavutil/version.h"
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 56
-#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 7
+#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 8
 #define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 100
 
 #define LIBAVCODEC_VERSION_INT AV_VERSION_INT(LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR, \
diff --git a/tests/ref/fate/sub-aqtitle b/tests/ref/fate/sub-aqtitle
index 16efca7..7c422c9 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-aqtitle
+++ b/tests/ref/fate/sub-aqtitle
@@ -4,41 +4,41 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:03:29.92,0:03:31.28,Default,Dougu?
-Dialogue: 0,0:03:33.36,0:03:35.76,Default,Zlato, jseš v pořádku?
-Dialogue: 0,0:03:37.72,0:03:39.12,Default,Měl jsi sny.
-Dialogue: 0,0:03:41.44,0:03:43.32,Default,Byly o Marsu?
-Dialogue: 0,0:03:48.92,0:03:50.52,Default,Je to lepší?
-Dialogue: 0,0:03:53.12,0:03:54.72,Default,Chudinko moje.
-Dialogue: 0,0:03:55.76,0:03:58.08,Default,Začíná to být\Nposedlost.
-Dialogue: 0,0:04:05.92,0:04:07.16,Default,Byla tam i ona?
-Dialogue: 0,0:04:09.12,0:04:10.48,Default,Kdo?
-Dialogue: 0,0:04:12.44,0:04:15.16,Default,Ta, o které jsi mi vyprávěl.\NTa bruneta.
-Dialogue: 0,0:04:16.32,0:04:17.52,Default,Lori.
-Dialogue: 0,0:04:20.32,0:04:23.16,Default,Nemůžu uvěřit\Nže žárlíš na sen.
-Dialogue: 0,0:04:23.84,0:04:26.60,Default,- Kdo je ona?\N- Nikdo.
-Dialogue: 0,0:04:26.60,0:04:28.80,Default,"Nikdo"? Jak se jmenuje?
-Dialogue: 0,0:04:28.80,0:04:30.24,Default,Nevím.
-Dialogue: 0,0:04:31.52,0:04:33.20,Default,- Pověz!\N- Nevím!
-Dialogue: 0,0:04:33.20,0:04:35.48,Default,Radši bys mi to měl říct!
-Dialogue: 0,0:04:35.48,0:04:39.16,Default,To není legrace Dougu.\NZdá se ti o ní každou noc.
-Dialogue: 0,0:04:39.16,0:04:41.84,Default,Ale vždy se ráno probudím.
-Dialogue: 0,0:04:41.84,0:04:43.28,Default,Nech mě být!
-Dialogue: 0,0:04:45.72,0:04:47.76,Default,No tak, zlato.
-Dialogue: 0,0:04:47.76,0:04:50.72,Default,Ty víš, že jsi dívkou\Nmých snů.
-Dialogue: 0,0:04:50.72,0:04:52.40,Default,Myslíš to vážně?
-Dialogue: 0,0:04:53.48,0:04:55.32,Default,To víš že ano.
-Dialogue: 0,0:05:04.40,0:05:07.20,Default,Dám ti něco\No čem budeš snít.
-Dialogue: 0,0:05:16.76,0:05:16.92,Default,Premiér se útoku ubránil\Na řekl, že zbraně založené na vesmírných...
-Dialogue: 0,0:05:16.92,0:05:20.36,Default,Premiér se útoku ubránil\Na řekl, že zbraně založené na vesmírných...
-Dialogue: 0,0:05:20.36,0:05:24.36,Default,jsou naše jediná obrana proti\Npočetní převaze z jižního bloku.
-Dialogue: 0,0:05:24.36,0:05:26.76,Default,A další násilí na Marsu...
-Dialogue: 0,0:05:26.76,1:44:16.00,Default,[...]
-Dialogue: 0,1:44:16.00,1:44:17.60,Default,Co se děje?
-Dialogue: 0,1:44:17.60,1:44:21.28,Default,Měl jsem jenom hroznou představu.\NCo když tohle je jenom sen?
-Dialogue: 0,1:44:22.76,1:44:25.68,Default,Tak mi dej ryhcle pusu\Nnež se probudíš.
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:03:29.92,0:03:31.28,Default,,0,0,0,,Dougu?
+Dialogue: 0,0:03:33.36,0:03:35.76,Default,,0,0,0,,Zlato, jseš v pořádku?
+Dialogue: 0,0:03:37.72,0:03:39.12,Default,,0,0,0,,Měl jsi sny.
+Dialogue: 0,0:03:41.44,0:03:43.32,Default,,0,0,0,,Byly o Marsu?
+Dialogue: 0,0:03:48.92,0:03:50.52,Default,,0,0,0,,Je to lepší?
+Dialogue: 0,0:03:53.12,0:03:54.72,Default,,0,0,0,,Chudinko moje.
+Dialogue: 0,0:03:55.76,0:03:58.08,Default,,0,0,0,,Začíná to být\Nposedlost.
+Dialogue: 0,0:04:05.92,0:04:07.16,Default,,0,0,0,,Byla tam i ona?
+Dialogue: 0,0:04:09.12,0:04:10.48,Default,,0,0,0,,Kdo?
+Dialogue: 0,0:04:12.44,0:04:15.16,Default,,0,0,0,,Ta, o které jsi mi vyprávěl.\NTa bruneta.
+Dialogue: 0,0:04:16.32,0:04:17.52,Default,,0,0,0,,Lori.
+Dialogue: 0,0:04:20.32,0:04:23.16,Default,,0,0,0,,Nemůžu uvěřit\Nže žárlíš na sen.
+Dialogue: 0,0:04:23.84,0:04:26.60,Default,,0,0,0,,- Kdo je ona?\N- Nikdo.
+Dialogue: 0,0:04:26.60,0:04:28.80,Default,,0,0,0,,"Nikdo"? Jak se jmenuje?
+Dialogue: 0,0:04:28.80,0:04:30.24,Default,,0,0,0,,Nevím.
+Dialogue: 0,0:04:31.52,0:04:33.20,Default,,0,0,0,,- Pověz!\N- Nevím!
+Dialogue: 0,0:04:33.20,0:04:35.48,Default,,0,0,0,,Radši bys mi to měl říct!
+Dialogue: 0,0:04:35.48,0:04:39.16,Default,,0,0,0,,To není legrace Dougu.\NZdá se ti o ní každou noc.
+Dialogue: 0,0:04:39.16,0:04:41.84,Default,,0,0,0,,Ale vždy se ráno probudím.
+Dialogue: 0,0:04:41.84,0:04:43.28,Default,,0,0,0,,Nech mě být!
+Dialogue: 0,0:04:45.72,0:04:47.76,Default,,0,0,0,,No tak, zlato.
+Dialogue: 0,0:04:47.76,0:04:50.72,Default,,0,0,0,,Ty víš, že jsi dívkou\Nmých snů.
+Dialogue: 0,0:04:50.72,0:04:52.40,Default,,0,0,0,,Myslíš to vážně?
+Dialogue: 0,0:04:53.48,0:04:55.32,Default,,0,0,0,,To víš že ano.
+Dialogue: 0,0:05:04.40,0:05:07.20,Default,,0,0,0,,Dám ti něco\No čem budeš snít.
+Dialogue: 0,0:05:16.76,0:05:16.92,Default,,0,0,0,,Premiér se útoku ubránil\Na řekl, že zbraně založené na vesmírných...
+Dialogue: 0,0:05:16.92,0:05:20.36,Default,,0,0,0,,Premiér se útoku ubránil\Na řekl, že zbraně založené na vesmírných...
+Dialogue: 0,0:05:20.36,0:05:24.36,Default,,0,0,0,,jsou naše jediná obrana proti\Npočetní převaze z jižního bloku.
+Dialogue: 0,0:05:24.36,0:05:26.76,Default,,0,0,0,,A další násilí na Marsu...
+Dialogue: 0,0:05:26.76,1:44:16.00,Default,,0,0,0,,[...]
+Dialogue: 0,1:44:16.00,1:44:17.60,Default,,0,0,0,,Co se děje?
+Dialogue: 0,1:44:17.60,1:44:21.28,Default,,0,0,0,,Měl jsem jenom hroznou představu.\NCo když tohle je jenom sen?
+Dialogue: 0,1:44:22.76,1:44:25.68,Default,,0,0,0,,Tak mi dej ryhcle pusu\Nnež se probudíš.
diff --git a/tests/ref/fate/sub-charenc b/tests/ref/fate/sub-charenc
index 2e993ce..199653a 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-charenc
+++ b/tests/ref/fate/sub-charenc
@@ -4,58 +4,58 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:32.95,0:00:38.25,Default,КОЛУМБИА ПИКЧЪРС - АЗИЯ\NСОНИ ПИКЧЪРС и Е.Е. Co.\Nпредставят
-Dialogue: 0,0:00:52.76,0:00:58.60,Default,Т И Г Ъ Р  И  Д Р А К О Н
-Dialogue: 0,0:01:22.17,0:01:24.05,Default,Учителят Ли е тук.
-Dialogue: 0,0:01:45.48,0:01:47.32,Default,Шу Лиен!
-Dialogue: 0,0:01:54.53,0:01:57.24,Default,Ли Му Бай е тук.
-Dialogue: 0,0:02:05.83,0:02:09.00,Default,- Как вървят нещата?\N- Добре. Моля, влезте!
-Dialogue: 0,0:02:23.48,0:02:26.52,Default,Му Бай...\NМина много време.
-Dialogue: 0,0:02:26.73,0:02:28.11,Default,Така е.
-Dialogue: 0,0:02:28.57,0:02:31.41,Default,- Как върви бизнесът?\N- Добре.
-Dialogue: 0,0:02:31.61,0:02:33.90,Default,- А ти как си?\N- Добре.
-Dialogue: 0,0:02:40.16,0:02:42.79,Default,Монахът Дзенг каза,\Nче си в планината Удан.
-Dialogue: 0,0:02:43.04,0:02:46.54,Default,Каза, че практикуваш\Nдълбока медитация.
-Dialogue: 0,0:02:48.84,0:02:50.68,Default,Сигурно в планината\Nе много спокойно.
-Dialogue: 0,0:02:51.25,0:02:53.46,Default,Завиждам ти.
-Dialogue: 0,0:02:53.67,0:02:58.34,Default,Имам толкова много работа,\Nпочти не ми остава\Nвреме за почивка.
-Dialogue: 0,0:03:00.26,0:03:03.89,Default,Оставих обучението рано.
-Dialogue: 0,0:03:05.69,0:03:11.28,Default,Защо? Ти си боец на Удан.\NОбучението е всичко.
-Dialogue: 0,0:03:11.90,0:03:14.86,Default,По време на медитация…
-Dialogue: 0,0:03:15.07,0:03:18.49,Default,стигнах до място,\Nкъдето имаше дълбока тишина...
-Dialogue: 0,0:03:19.87,0:03:22.79,Default,бях обграден от светлина...
-Dialogue: 0,0:03:23.41,0:03:28.08,Default,времето и пространството изчезнаха.
-Dialogue: 0,0:03:28.71,0:03:34.09,Default,Достигнах до състояние, за което\Nучителят не ми беше казвал.
-Dialogue: 0,0:03:37.05,0:03:39.14,Default,Постигнал си просветление?
-Dialogue: 0,0:03:39.34,0:03:41.22,Default,Не.
-Dialogue: 0,0:03:41.72,0:03:45.81,Default,Не почувствах блаженството\Nна просветлението.
-Dialogue: 0,0:03:46.02,0:03:52.86,Default,Вместо това... ме обгърна\Nбезкрайна мъка.
-Dialogue: 0,0:03:53.40,0:03:56.57,Default,Не можах да издържа.
-Dialogue: 0,0:03:57.49,0:03:59.74,Default,Прекъснах медитацията си.
-Dialogue: 0,0:03:59.95,0:04:02.24,Default,Не можах да продължа.
-Dialogue: 0,0:04:03.20,0:04:07.79,Default,Нещо...\Nме дърпаше назад.
-Dialogue: 0,0:04:09.62,0:04:10.91,Default,Какво беше?
-Dialogue: 0,0:04:15.46,0:04:18.00,Default,Нещо, от което не\Nмога да се освободя.
-Dialogue: 0,0:04:23.39,0:04:24.68,Default,Скоро ли ще тръгваш?
-Dialogue: 0,0:04:26.77,0:04:30.27,Default,Подготвяме охрана\Nза една доставка...
-Dialogue: 0,0:04:30.48,0:04:31.94,Default,за Пекин.
-Dialogue: 0,0:04:32.56,0:04:34.10,Default,Мога ли да те помоля...
-Dialogue: 0,0:04:35.07,0:04:38.82,Default,да занесеш нещо на господин Те.
-Dialogue: 0,0:04:44.28,0:04:48.12,Default,Зеленият меч на Съдбата!?\NДаваш го на господин Те!?
-Dialogue: 0,0:04:48.37,0:04:52.67,Default,Да. Той винаги е бил\Nнашият най-голям покровител.
-Dialogue: 0,0:04:52.88,0:04:56.55,Default,Не разбирам.\NКак можеш да се разделиш с него?
-Dialogue: 0,0:04:56.76,0:04:59.93,Default,Той винаги е бил с теб.
-Dialogue: 0,0:05:01.18,0:05:05.52,Default,Твърде много хора са\Nзагинали от това острие.
-Dialogue: 0,0:05:09.68,0:05:14.52,Default,Чисто е единствено защото\Nкръвта се отмива лесно.
-Dialogue: 0,0:05:15.40,0:05:20.61,Default,Ти го използваш справедливо.\NДостоен си за него.
-Dialogue: 0,0:05:23.66,0:05:27.37,Default,Дойде време\Nда го оставя.
-Dialogue: 0,0:05:27.58,0:05:31.21,Default,Е, какво ще правиш\Nот сега нататък?
-Dialogue: 0,0:05:34.71,0:05:37.50,Default,Ела с мен в Пекин.
-Dialogue: 0,0:05:37.71,0:05:41.42,Default,Лично ще дадеш меча\Nна господин Те.
-Dialogue: 0,0:05:41.68,0:05:44.89,Default,Ще бъде както преди.
-Dialogue: 0,0:05:47.01,0:05:51.68,Default,Първо трябва да отида\Nна гроба на учителя си.
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:32.95,0:00:38.25,Default,,0,0,0,,КОЛУМБИА ПИКЧЪРС - АЗИЯ\NСОНИ ПИКЧЪРС и Е.Е. Co.\Nпредставят
+Dialogue: 0,0:00:52.76,0:00:58.60,Default,,0,0,0,,Т И Г Ъ Р  И  Д Р А К О Н
+Dialogue: 0,0:01:22.17,0:01:24.05,Default,,0,0,0,,Учителят Ли е тук.
+Dialogue: 0,0:01:45.48,0:01:47.32,Default,,0,0,0,,Шу Лиен!
+Dialogue: 0,0:01:54.53,0:01:57.24,Default,,0,0,0,,Ли Му Бай е тук.
+Dialogue: 0,0:02:05.83,0:02:09.00,Default,,0,0,0,,- Как вървят нещата?\N- Добре. Моля, влезте!
+Dialogue: 0,0:02:23.48,0:02:26.52,Default,,0,0,0,,Му Бай...\NМина много време.
+Dialogue: 0,0:02:26.73,0:02:28.11,Default,,0,0,0,,Така е.
+Dialogue: 0,0:02:28.57,0:02:31.41,Default,,0,0,0,,- Как върви бизнесът?\N- Добре.
+Dialogue: 0,0:02:31.61,0:02:33.90,Default,,0,0,0,,- А ти как си?\N- Добре.
+Dialogue: 0,0:02:40.16,0:02:42.79,Default,,0,0,0,,Монахът Дзенг каза,\Nче си в планината Удан.
+Dialogue: 0,0:02:43.04,0:02:46.54,Default,,0,0,0,,Каза, че практикуваш\Nдълбока медитация.
+Dialogue: 0,0:02:48.84,0:02:50.68,Default,,0,0,0,,Сигурно в планината\Nе много спокойно.
+Dialogue: 0,0:02:51.25,0:02:53.46,Default,,0,0,0,,Завиждам ти.
+Dialogue: 0,0:02:53.67,0:02:58.34,Default,,0,0,0,,Имам толкова много работа,\Nпочти не ми остава\Nвреме за почивка.
+Dialogue: 0,0:03:00.26,0:03:03.89,Default,,0,0,0,,Оставих обучението рано.
+Dialogue: 0,0:03:05.69,0:03:11.28,Default,,0,0,0,,Защо? Ти си боец на Удан.\NОбучението е всичко.
+Dialogue: 0,0:03:11.90,0:03:14.86,Default,,0,0,0,,По време на медитация…
+Dialogue: 0,0:03:15.07,0:03:18.49,Default,,0,0,0,,стигнах до място,\Nкъдето имаше дълбока тишина...
+Dialogue: 0,0:03:19.87,0:03:22.79,Default,,0,0,0,,бях обграден от светлина...
+Dialogue: 0,0:03:23.41,0:03:28.08,Default,,0,0,0,,времето и пространството изчезнаха.
+Dialogue: 0,0:03:28.71,0:03:34.09,Default,,0,0,0,,Достигнах до състояние, за което\Nучителят не ми беше казвал.
+Dialogue: 0,0:03:37.05,0:03:39.14,Default,,0,0,0,,Постигнал си просветление?
+Dialogue: 0,0:03:39.34,0:03:41.22,Default,,0,0,0,,Не.
+Dialogue: 0,0:03:41.72,0:03:45.81,Default,,0,0,0,,Не почувствах блаженството\Nна просветлението.
+Dialogue: 0,0:03:46.02,0:03:52.86,Default,,0,0,0,,Вместо това... ме обгърна\Nбезкрайна мъка.
+Dialogue: 0,0:03:53.40,0:03:56.57,Default,,0,0,0,,Не можах да издържа.
+Dialogue: 0,0:03:57.49,0:03:59.74,Default,,0,0,0,,Прекъснах медитацията си.
+Dialogue: 0,0:03:59.95,0:04:02.24,Default,,0,0,0,,Не можах да продължа.
+Dialogue: 0,0:04:03.20,0:04:07.79,Default,,0,0,0,,Нещо...\Nме дърпаше назад.
+Dialogue: 0,0:04:09.62,0:04:10.91,Default,,0,0,0,,Какво беше?
+Dialogue: 0,0:04:15.46,0:04:18.00,Default,,0,0,0,,Нещо, от което не\Nмога да се освободя.
+Dialogue: 0,0:04:23.39,0:04:24.68,Default,,0,0,0,,Скоро ли ще тръгваш?
+Dialogue: 0,0:04:26.77,0:04:30.27,Default,,0,0,0,,Подготвяме охрана\Nза една доставка...
+Dialogue: 0,0:04:30.48,0:04:31.94,Default,,0,0,0,,за Пекин.
+Dialogue: 0,0:04:32.56,0:04:34.10,Default,,0,0,0,,Мога ли да те помоля...
+Dialogue: 0,0:04:35.07,0:04:38.82,Default,,0,0,0,,да занесеш нещо на господин Те.
+Dialogue: 0,0:04:44.28,0:04:48.12,Default,,0,0,0,,Зеленият меч на Съдбата!?\NДаваш го на господин Те!?
+Dialogue: 0,0:04:48.37,0:04:52.67,Default,,0,0,0,,Да. Той винаги е бил\Nнашият най-голям покровител.
+Dialogue: 0,0:04:52.88,0:04:56.55,Default,,0,0,0,,Не разбирам.\NКак можеш да се разделиш с него?
+Dialogue: 0,0:04:56.76,0:04:59.93,Default,,0,0,0,,Той винаги е бил с теб.
+Dialogue: 0,0:05:01.18,0:05:05.52,Default,,0,0,0,,Твърде много хора са\Nзагинали от това острие.
+Dialogue: 0,0:05:09.68,0:05:14.52,Default,,0,0,0,,Чисто е единствено защото\Nкръвта се отмива лесно.
+Dialogue: 0,0:05:15.40,0:05:20.61,Default,,0,0,0,,Ти го използваш справедливо.\NДостоен си за него.
+Dialogue: 0,0:05:23.66,0:05:27.37,Default,,0,0,0,,Дойде време\Nда го оставя.
+Dialogue: 0,0:05:27.58,0:05:31.21,Default,,0,0,0,,Е, какво ще правиш\Nот сега нататък?
+Dialogue: 0,0:05:34.71,0:05:37.50,Default,,0,0,0,,Ела с мен в Пекин.
+Dialogue: 0,0:05:37.71,0:05:41.42,Default,,0,0,0,,Лично ще дадеш меча\Nна господин Те.
+Dialogue: 0,0:05:41.68,0:05:44.89,Default,,0,0,0,,Ще бъде както преди.
+Dialogue: 0,0:05:47.01,0:05:51.68,Default,,0,0,0,,Първо трябва да отида\Nна гроба на учителя си.
diff --git a/tests/ref/fate/sub-jacosub b/tests/ref/fate/sub-jacosub
index f93fc34..4e719f6 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-jacosub
+++ b/tests/ref/fate/sub-jacosub
@@ -4,19 +4,19 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.12,0:00:04.36,Default,{\an5}JACOsub\N\NThis script demonstrates some of the capabilities of JACOsub.
-Dialogue: 0,0:00:04.12,0:00:14.86,Default,{\an8}Text may be positioned at the top,
-Dialogue: 0,0:00:05.12,0:00:17.46,Default,{\an5}middle,
-Dialogue: 0,0:00:06.12,0:00:20.06,Default,{\an2}or bottom of the screen.
-Dialogue: 0,0:00:08.12,0:00:27.36,Default,{\an5}{this is a comment} (And, you just saw, {another comment} timing ranges for different lines of text.
-Dialogue: 0,0:00:11.12,0:00:35.86,Default,{\an1}Within margin constraints\Nthat you set, text may be\Nleft justified,
-Dialogue: 0,0:00:13.62,0:00:42.11,Default,{\an2}{the JC is redundant - it's the default}center\Njustified,
-Dialogue: 0,0:00:14.87,0:00:45.86,Default,{\an3}and also\Nright justified.
-Dialogue: 0,0:00:22.42,0:01:12.76,Default,Text may appear in different styles\N(Normal, {\b1}Bold{\r}, {\i1}Italic{\r})
-Dialogue: 0,0:01:16.12,0:03:53.36,Default,{\an5}\N\NAt that time, you may press any key to return to the Editor.
-Dialogue: 0,0:01:16.12,0:03:53.36,Default,OK, this script will be finished when the screen goes blank.
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.12,0:00:04.36,Default,,0,0,0,,{\an5}JACOsub\N\NThis script demonstrates some of the capabilities of JACOsub.
+Dialogue: 0,0:00:04.12,0:00:14.86,Default,,0,0,0,,{\an8}Text may be positioned at the top,
+Dialogue: 0,0:00:05.12,0:00:17.46,Default,,0,0,0,,{\an5}middle,
+Dialogue: 0,0:00:06.12,0:00:20.06,Default,,0,0,0,,{\an2}or bottom of the screen.
+Dialogue: 0,0:00:08.12,0:00:27.36,Default,,0,0,0,,{\an5}{this is a comment} (And, you just saw, {another comment} timing ranges for different lines of text.
+Dialogue: 0,0:00:11.12,0:00:35.86,Default,,0,0,0,,{\an1}Within margin constraints\Nthat you set, text may be\Nleft justified,
+Dialogue: 0,0:00:13.62,0:00:42.11,Default,,0,0,0,,{\an2}{the JC is redundant - it's the default}center\Njustified,
+Dialogue: 0,0:00:14.87,0:00:45.86,Default,,0,0,0,,{\an3}and also\Nright justified.
+Dialogue: 0,0:00:22.42,0:01:12.76,Default,,0,0,0,,Text may appear in different styles\N(Normal, {\b1}Bold{\r}, {\i1}Italic{\r})
+Dialogue: 0,0:01:16.12,0:03:53.36,Default,,0,0,0,,{\an5}\N\NAt that time, you may press any key to return to the Editor.
+Dialogue: 0,0:01:16.12,0:03:53.36,Default,,0,0,0,,OK, this script will be finished when the screen goes blank.
diff --git a/tests/ref/fate/sub-microdvd b/tests/ref/fate/sub-microdvd
index 7ae06e8..73f17bb 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-microdvd
+++ b/tests/ref/fate/sub-microdvd
@@ -4,19 +4,19 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Comic Sans MS,30,&H123456,&H123456,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Comic Sans MS,30,&H123456,&H123456,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:40.00,Default,25.000 FPS
-Dialogue: 0,0:00:40.00,0:00:52.00,Default,{\c&H345678&}foo{\c}\N{\c&HABCDEF&}bar{\c}\Nbla
-Dialogue: 0,0:00:52.00,0:00:56.00,Default,{\u1}{\s1}{\i1}{\b1}italic bold underline strike{\s0}{\u0}\Nitalic bold no-underline no-strike
-Dialogue: 0,0:00:56.00,0:01:00.00,Default,back to
-Dialogue: 0,0:01:00.00,0:01:04.00,Default,the future
-Dialogue: 0,0:01:20.00,0:01:24.92,Default,{\pos(10,20)}Some more crazy stuff
-Dialogue: 0,0:02:14.00,0:02:15.60,Default,this subtitle...
-Dialogue: 0,0:02:15.60,0:02:40.00,Default,...continues up to...
-Dialogue: 0,0:02:40.00,0:03:00.00,Default,this one.
-Dialogue: 0,0:03:04.00,0:03:12.00,Default,and now...
-Dialogue: 0,0:03:12.00,9:59:59.99,Default,...to the end of the presentation
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:40.00,Default,,0,0,0,,25.000 FPS
+Dialogue: 0,0:00:40.00,0:00:52.00,Default,,0,0,0,,{\c&H345678&}foo{\c}\N{\c&HABCDEF&}bar{\c}\Nbla
+Dialogue: 0,0:00:52.00,0:00:56.00,Default,,0,0,0,,{\u1}{\s1}{\i1}{\b1}italic bold underline strike{\s0}{\u0}\Nitalic bold no-underline no-strike
+Dialogue: 0,0:00:56.00,0:01:00.00,Default,,0,0,0,,back to
+Dialogue: 0,0:01:00.00,0:01:04.00,Default,,0,0,0,,the future
+Dialogue: 0,0:01:20.00,0:01:24.92,Default,,0,0,0,,{\pos(10,20)}Some more crazy stuff
+Dialogue: 0,0:02:14.00,0:02:15.60,Default,,0,0,0,,this subtitle...
+Dialogue: 0,0:02:15.60,0:02:40.00,Default,,0,0,0,,...continues up to...
+Dialogue: 0,0:02:40.00,0:03:00.00,Default,,0,0,0,,this one.
+Dialogue: 0,0:03:04.00,0:03:12.00,Default,,0,0,0,,and now...
+Dialogue: 0,0:03:12.00,9:59:59.99,Default,,0,0,0,,...to the end of the presentation
diff --git a/tests/ref/fate/sub-movtext b/tests/ref/fate/sub-movtext
index 98d4ac3..8c573ef 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-movtext
+++ b/tests/ref/fate/sub-movtext
@@ -4,11 +4,11 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.97,0:00:02.54,Default,- Test 1.\N- Test 2.
-Dialogue: 0,0:00:03.05,0:00:04.74,Default,Test 3.
-Dialogue: 0,0:00:05.85,0:00:08.14,Default,- Test 4.\N- Test 5.
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.97,0:00:02.54,Default,,0,0,0,,- Test 1.\N- Test 2.
+Dialogue: 0,0:00:03.05,0:00:04.74,Default,,0,0,0,,Test 3.
+Dialogue: 0,0:00:05.85,0:00:08.14,Default,,0,0,0,,- Test 4.\N- Test 5.
diff --git a/tests/ref/fate/sub-mpl2 b/tests/ref/fate/sub-mpl2
index 53952fa..7529e5b 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-mpl2
+++ b/tests/ref/fate/sub-mpl2
@@ -4,12 +4,12 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.20,Default,Foo\Nbar\Nbla
-Dialogue: 0,0:00:04.10,0:00:05.30,Default,{\i1}italic{\r}\N{\b1}bold{\r}\N{\b1}{\i1}italicbold
-Dialogue: 0,0:00:05.30,0:00:07.20,Default,{\u1}underline{\r}\Nnormal
-Dialogue: 0,0:00:08.40,0:00:12.80,Default,hello
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:01.20,Default,,0,0,0,,Foo\Nbar\Nbla
+Dialogue: 0,0:00:04.10,0:00:05.30,Default,,0,0,0,,{\i1}italic{\r}\N{\b1}bold{\r}\N{\b1}{\i1}italicbold
+Dialogue: 0,0:00:05.30,0:00:07.20,Default,,0,0,0,,{\u1}underline{\r}\Nnormal
+Dialogue: 0,0:00:08.40,0:00:12.80,Default,,0,0,0,,hello
diff --git a/tests/ref/fate/sub-mpsub b/tests/ref/fate/sub-mpsub
index 10adbd0..fffc3c4 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-mpsub
+++ b/tests/ref/fate/sub-mpsub
@@ -4,29 +4,29 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:15.00,0:00:18.00,Default,A long, long time ago...
-Dialogue: 0,0:00:18.00,0:00:21.00,Default,in a galaxy far away...
-Dialogue: 0,0:00:21.00,0:00:24.00,Default,Naboo was under an attack.
-Dialogue: 0,0:00:25.00,0:00:27.50,Default,And I thought me and\NQui-Gon Jinn could
-Dialogue: 0,0:00:27.50,0:00:30.00,Default,talk the Federation into
-Dialogue: 0,0:00:30.00,0:00:34.00,Default,...maybe cutting them a\Nlittle slack.
-Dialogue: 0,0:00:36.00,0:00:39.00,Default,But their response, it\Ndidn't thrill us,
-Dialogue: 0,0:00:39.00,0:00:42.00,Default,They locked the doors,\Nand tried to kill us.
-Dialogue: 0,0:00:42.00,0:00:44.50,Default,We escaped from that gas,
-Dialogue: 0,0:00:44.50,0:00:48.00,Default,then met Jar-jar and\NBoss-Nass.
-Dialogue: 0,0:00:49.00,0:00:55.00,Default,We took a bongo from the\Nscene and we went to\NTheed to see the Queen.
-Dialogue: 0,0:00:55.00,0:01:00.00,Default,We all wound' up on\NTatooine.
-Dialogue: 0,0:01:00.00,0:01:06.00,Default,That's where, we've found\Nthis boy.
-Dialogue: 0,0:01:06.00,0:01:10.00,Default,Oh my, my this here\NAnakin guy,
-Dialogue: 0,0:01:10.00,0:01:15.00,Default,maybe Vader someday\Nlater now he's just\Na small fry.
-Dialogue: 0,0:01:15.00,0:01:19.00,Default,And he left his home and\Nkissed his mommy goodbye,
-Dialogue: 0,0:01:19.00,0:01:24.00,Default,singing "Soon I'm gonna be\Na Jedi!"
-Dialogue: 0,0:01:30.00,0:01:36.00,Default,Did you know this junkyard\Nslave isn't even old enough\Nto shave,
-Dialogue: 0,0:01:36.00,0:01:39.00,Default,but he can use the Force,\Nthey say.
-Dialogue: 0,0:01:40.00,0:01:46.00,Default,Ahh, do you see him hitting\Non the queen though he's\Njust nine and she's fourteen
-Dialogue: 0,0:01:46.00,0:01:52.00,Default,yeah, he's probably gonna\Nmarry her, someday!
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:15.00,0:00:18.00,Default,,0,0,0,,A long, long time ago...
+Dialogue: 0,0:00:18.00,0:00:21.00,Default,,0,0,0,,in a galaxy far away...
+Dialogue: 0,0:00:21.00,0:00:24.00,Default,,0,0,0,,Naboo was under an attack.
+Dialogue: 0,0:00:25.00,0:00:27.50,Default,,0,0,0,,And I thought me and\NQui-Gon Jinn could
+Dialogue: 0,0:00:27.50,0:00:30.00,Default,,0,0,0,,talk the Federation into
+Dialogue: 0,0:00:30.00,0:00:34.00,Default,,0,0,0,,...maybe cutting them a\Nlittle slack.
+Dialogue: 0,0:00:36.00,0:00:39.00,Default,,0,0,0,,But their response, it\Ndidn't thrill us,
+Dialogue: 0,0:00:39.00,0:00:42.00,Default,,0,0,0,,They locked the doors,\Nand tried to kill us.
+Dialogue: 0,0:00:42.00,0:00:44.50,Default,,0,0,0,,We escaped from that gas,
+Dialogue: 0,0:00:44.50,0:00:48.00,Default,,0,0,0,,then met Jar-jar and\NBoss-Nass.
+Dialogue: 0,0:00:49.00,0:00:55.00,Default,,0,0,0,,We took a bongo from the\Nscene and we went to\NTheed to see the Queen.
+Dialogue: 0,0:00:55.00,0:01:00.00,Default,,0,0,0,,We all wound' up on\NTatooine.
+Dialogue: 0,0:01:00.00,0:01:06.00,Default,,0,0,0,,That's where, we've found\Nthis boy.
+Dialogue: 0,0:01:06.00,0:01:10.00,Default,,0,0,0,,Oh my, my this here\NAnakin guy,
+Dialogue: 0,0:01:10.00,0:01:15.00,Default,,0,0,0,,maybe Vader someday\Nlater now he's just\Na small fry.
+Dialogue: 0,0:01:15.00,0:01:19.00,Default,,0,0,0,,And he left his home and\Nkissed his mommy goodbye,
+Dialogue: 0,0:01:19.00,0:01:24.00,Default,,0,0,0,,singing "Soon I'm gonna be\Na Jedi!"
+Dialogue: 0,0:01:30.00,0:01:36.00,Default,,0,0,0,,Did you know this junkyard\Nslave isn't even old enough\Nto shave,
+Dialogue: 0,0:01:36.00,0:01:39.00,Default,,0,0,0,,but he can use the Force,\Nthey say.
+Dialogue: 0,0:01:40.00,0:01:46.00,Default,,0,0,0,,Ahh, do you see him hitting\Non the queen though he's\Njust nine and she's fourteen
+Dialogue: 0,0:01:46.00,0:01:52.00,Default,,0,0,0,,yeah, he's probably gonna\Nmarry her, someday!
diff --git a/tests/ref/fate/sub-mpsub-frames b/tests/ref/fate/sub-mpsub-frames
index 7596fbe..3d8ac5a 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-mpsub-frames
+++ b/tests/ref/fate/sub-mpsub-frames
@@ -4,10 +4,10 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:01.00,0:00:02.48,Default,Start at 1sec,\Nlast 1.5 seconds
-Dialogue: 0,0:00:02.52,0:00:11.52,Default,One frame later,\Nduring 9 seconds
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:01.00,0:00:02.48,Default,,0,0,0,,Start at 1sec,\Nlast 1.5 seconds
+Dialogue: 0,0:00:02.52,0:00:11.52,Default,,0,0,0,,One frame later,\Nduring 9 seconds
diff --git a/tests/ref/fate/sub-pjs b/tests/ref/fate/sub-pjs
index 6c0d1f0..36f3fe5 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-pjs
+++ b/tests/ref/fate/sub-pjs
@@ -4,11 +4,11 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:04:04.70,0:04:11.30,Default,You should come to the Drama Club, too.
-Dialogue: 0,0:04:11.30,0:04:19.40,Default,Yeah. The Drama Club is worried\Nthat you haven't been coming.
-Dialogue: 0,0:04:20.30,0:04:27.50,Default,I see. Sorry, I'll drop by next time.
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:04:04.70,0:04:11.30,Default,,0,0,0,,You should come to the Drama Club, too.
+Dialogue: 0,0:04:11.30,0:04:19.40,Default,,0,0,0,,Yeah. The Drama Club is worried\Nthat you haven't been coming.
+Dialogue: 0,0:04:20.30,0:04:27.50,Default,,0,0,0,,I see. Sorry, I'll drop by next time.
diff --git a/tests/ref/fate/sub-realtext b/tests/ref/fate/sub-realtext
index 4246da4..6c67acd 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-realtext
+++ b/tests/ref/fate/sub-realtext
@@ -4,13 +4,13 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,Mary had a little lamb, \N
-Dialogue: 0,0:00:03.00,0:00:18.00,Default,little lamb, \N
-Dialogue: 0,0:00:06.99,0:00:21.99,Default,little lamb, \N
-Dialogue: 0,0:00:09.00,0:00:23.00,Default,Mary had a little lamb \N
-Dialogue: 0,0:00:12.34,0:00:27.34,Default,whose fleece was white as snow. 
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,Mary had a little lamb, \N
+Dialogue: 0,0:00:03.00,0:00:18.00,Default,,0,0,0,,little lamb, \N
+Dialogue: 0,0:00:06.99,0:00:21.99,Default,,0,0,0,,little lamb, \N
+Dialogue: 0,0:00:09.00,0:00:23.00,Default,,0,0,0,,Mary had a little lamb \N
+Dialogue: 0,0:00:12.34,0:00:27.34,Default,,0,0,0,,whose fleece was white as snow. 
diff --git a/tests/ref/fate/sub-sami b/tests/ref/fate/sub-sami
index 729e22c..63c5019 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-sami
+++ b/tests/ref/fate/sub-sami
@@ -4,17 +4,17 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.01,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\N
-Dialogue: 0,0:00:00.01,0:00:08.80,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\NLet the word go forth, from this time and place to friend and foe alike that the torch 
-Dialogue: 0,0:00:08.80,0:00:19.50,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nhas been passed to a new generation of Americans, born in this century, tempered by war, 
-Dialogue: 0,0:00:19.50,0:00:28.00,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Ndisciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness 
-Dialogue: 0,0:00:28.00,0:00:38.00,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nor permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always 
-Dialogue: 0,0:00:38.00,0:00:46.00,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nbeen committed and to which we are committed today at home and around the world. 
-Dialogue: 0,0:00:46.00,0:01:01.00,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\NLet every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, 
-Dialogue: 0,0:01:01.00,0:01:13.00,Default,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nmeet any hardship, support any friend, oppose any foe, to ensure the survival and success of liberty. 
-Dialogue: 0,0:01:13.00,9:59:59.99,Default,{\i1}End of: {\i0}\NPresident John F. Kennedy Speech 
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.01,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\N
+Dialogue: 0,0:00:00.01,0:00:08.80,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\NLet the word go forth, from this time and place to friend and foe alike that the torch 
+Dialogue: 0,0:00:08.80,0:00:19.50,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nhas been passed to a new generation of Americans, born in this century, tempered by war, 
+Dialogue: 0,0:00:19.50,0:00:28.00,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Ndisciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness 
+Dialogue: 0,0:00:28.00,0:00:38.00,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nor permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always 
+Dialogue: 0,0:00:38.00,0:00:46.00,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nbeen committed and to which we are committed today at home and around the world. 
+Dialogue: 0,0:00:46.00,0:01:01.00,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\NLet every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, 
+Dialogue: 0,0:01:01.00,0:01:13.00,Default,,0,0,0,,{\i1}Pres. John F. Kennedy {\i0}\Nmeet any hardship, support any friend, oppose any foe, to ensure the survival and success of liberty. 
+Dialogue: 0,0:01:13.00,9:59:59.99,Default,,0,0,0,,{\i1}End of: {\i0}\NPresident John F. Kennedy Speech 
diff --git a/tests/ref/fate/sub-srt b/tests/ref/fate/sub-srt
index fa29516..8b5e32b 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-srt
+++ b/tests/ref/fate/sub-srt
@@ -4,45 +4,45 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,Don't show this text it may be used to insert hidden data
-Dialogue: 0,0:00:01.50,0:00:04.50,Default,SubRip subtitles capability tester 1.3o by ale5000\N{\b1}{\i1}Use VLC 1.1 or higher as reference for most things and MPC Home Cinema for others{\i0}{\b0}\N{\c&HFF0000&}This text should be blue{\c}\N{\c&HFF&}This text should be red{\c}\N{\c&H0&}This text should be black{\c}\N{\fnWebdings}If you see this with the normal font, the player don't (fully) support font face{\fn}
-Dialogue: 0,0:00:04.50,0:00:04.50,Default,Hidden
-Dialogue: 0,0:00:04.50,0:00:07.50,Default,{\fs8}This text should be small{\fs}\NThis text should be normal\N{\fs35}This text should be big{\fs}
-Dialogue: 0,0:00:07.50,0:00:11.50,Default,This should be an E with an accent: È\N日本語\N{\fs30}{\b1}{\i1}{\u1}This text should be bold, italics and underline{\u0}{\i0}{\b0}{\fs}\N{\fs9}{\c&HFF00&}This text should be small and green{\c}{\fs}\N{\fs9}{\c&HFF&}This text should be small and red{\c}{\fs}\N{\fs24}{\c&H2A2AA5&}This text should be big and brown{\c}{\fs}
-Dialogue: 0,0:00:11.50,0:00:14.50,Default,{\b1}This line should be bold{\b0}\N{\i1}This line should be italics{\i0}\N{\u1}This line should be underline{\u0}\N{\s1}This line should be strikethrough{\s0}\N{\u1}Both lines\Nshould be underline{\u0}
-Dialogue: 0,0:00:14.50,0:00:17.50,Default,>\NIt would be a good thing to\Nhide invalid html tags that are closed and show the text in them\N<invalid_tag_unclosed>but show un-closed invalid html tags\NShow not opened tags</invalid_tag_not_opened>\N<
-Dialogue: 0,0:00:17.50,0:00:20.50,Default,and also\Nhide invalid html tags with parameters that are closed and show the text in them\N<invalid_tag_uc par=5>but show un-closed invalid html tags\N{\u1}This text should be showed underlined without problems also: 2<3,5>1,4<6{\u0}\NThis shouldn't be underlined
-Dialogue: 0,0:00:20.50,0:00:21.50,Default,This text should be in the normal position...
-Dialogue: 0,0:00:21.50,0:00:22.50,Default,{\an1}{\move(0,50,0,100)}This text should NOT be in the normal position
-Dialogue: 0,0:00:22.50,0:00:24.50,Default,Implementation is the same of the ASS tag\N{\an8}This text should be at the\Ntop and horizontally centered
-Dialogue: 0,0:00:22.50,0:00:24.50,Default,{\an5}This text should be at the\Nmiddle and horizontally centered
-Dialogue: 0,0:00:22.50,0:00:24.50,Default,{\an2}This text should be at the\Nbottom and horizontally centered
-Dialogue: 0,0:00:24.50,0:00:26.50,Default,This text should be at the\Ntop and horizontally at the left{\an7}
-Dialogue: 0,0:00:24.50,0:00:26.50,Default,{\an4}This text should be at the\Nmiddle and horizontally at the left\N(The second position must be ignored)
-Dialogue: 0,0:00:24.50,0:00:26.50,Default,{\an1}This text should be at the\Nbottom and horizontally at the left
-Dialogue: 0,0:00:26.50,0:00:28.50,Default,{\an9}This text should be at the\Ntop and horizontally at the right
-Dialogue: 0,0:00:26.50,0:00:28.50,Default,{\an6}This text should be at the\Nmiddle and horizontally at the right
-Dialogue: 0,0:00:26.50,0:00:28.50,Default,{\an3}This text should be at the\Nbottom and horizontally at the right
-Dialogue: 0,0:00:28.50,0:00:31.50,Default,{\fs6}{\c&HFF00&}This could be the {\fs35}m{\c&H0&}o{\c&HFF00&}st{\fs6} difficult thing to implement{\c}{\fs}
-Dialogue: 0,0:00:31.50,0:00:50.50,Default,First text
-Dialogue: 0,0:00:33.50,0:00:35.50,Default,Second, it shouldn't overlap first
-Dialogue: 0,0:00:35.50,0:00:37.50,Default,Third, it should replace second
-Dialogue: 0,0:00:36.50,0:00:50.50,Default,Fourth, it shouldn't overlap first and third
-Dialogue: 0,0:00:40.50,0:00:45.50,Default,Fifth, it should replace third
-Dialogue: 0,0:00:45.50,0:00:50.50,Default,Sixth, it shouldn't be\Nshowed overlapped
-Dialogue: 0,0:00:50.50,0:00:52.50,Default,TEXT 1 (bottom)
-Dialogue: 0,0:00:50.50,0:00:52.50,Default,text 2
-Dialogue: 0,0:00:52.50,0:00:54.50,Default,Hide these tags:\Nalso hide these tags:\Nbut show this: {normal text}
-Dialogue: 0,0:00:54.50,0:01:00.50,Default,{\an8}\N\ N is a forced line break\N\ h is a hard space\NNormal spaces at the start and at the end of the line are trimmed while hard spaces are not trimmed.\NThe\hline\hwill\hnever\hbreak\hautomatically\hright\hbefore\hor\hafter\ha\hhard\hspace.\h:-D
-Dialogue: 0,0:00:54.50,0:00:56.50,Default,{\an1}\N\h\h\h\h\hA (05 hard spaces followed by a letter)\NA (Normal spaces followed by a letter)\NA (No hard spaces followed by a letter)
-Dialogue: 0,0:00:56.50,0:00:58.50,Default,\h\h\h\h\hA (05 hard spaces followed by a letter)\NA (Normal spaces followed by a letter)\NA (No hard spaces followed by a letter)\NShow this: \TEST and this: \-)
-Dialogue: 0,0:00:58.50,0:01:00.50,Default,{\an3}\NA letter followed by 05 hard spaces: A\h\h\h\h\h\NA letter followed by normal spaces: A\NA letter followed by no hard spaces: A\N05 hard spaces between letters: A\h\h\h\h\hA\N5 normal spaces between letters: A   A\N\N^--Forced line break
-Dialogue: 0,0:01:00.50,0:01:02.50,Default,{\s1}Both line should be strikethrough,\Nyes.{\s0}\NCorrectly closed tags\Nshould be hidden.
-Dialogue: 0,0:01:02.50,0:01:04.50,Default,It shouldn't be strikethrough,\Nnot opened tag showed as text.</s>\NNot opened tag showed as text.</xxxxx>
-Dialogue: 0,0:01:04.50,0:01:06.50,Default,{\s1}Three lines should be strikethrough,\Nyes.\N<yyyy>Not closed tags showed as text
-Dialogue: 0,0:01:06.50,0:01:08.50,Default,{\s1}Both line should be strikethrough but\Nthe wrong closing tag should be showed</b>
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,Don't show this text it may be used to insert hidden data
+Dialogue: 0,0:00:01.50,0:00:04.50,Default,,0,0,0,,SubRip subtitles capability tester 1.3o by ale5000\N{\b1}{\i1}Use VLC 1.1 or higher as reference for most things and MPC Home Cinema for others{\i0}{\b0}\N{\c&HFF0000&}This text should be blue{\c}\N{\c&HFF&}This text should be red{\c}\N{\c&H0&}This text should be black{\c}\N{\fnWebdings}If you see this with the normal font, the player don't (fully) support font face{\fn}
+Dialogue: 0,0:00:04.50,0:00:04.50,Default,,0,0,0,,Hidden
+Dialogue: 0,0:00:04.50,0:00:07.50,Default,,0,0,0,,{\fs8}This text should be small{\fs}\NThis text should be normal\N{\fs35}This text should be big{\fs}
+Dialogue: 0,0:00:07.50,0:00:11.50,Default,,0,0,0,,This should be an E with an accent: È\N日本語\N{\fs30}{\b1}{\i1}{\u1}This text should be bold, italics and underline{\u0}{\i0}{\b0}{\fs}\N{\fs9}{\c&HFF00&}This text should be small and green{\c}{\fs}\N{\fs9}{\c&HFF&}This text should be small and red{\c}{\fs}\N{\fs24}{\c&H2A2AA5&}This text should be big and brown{\c}{\fs}
+Dialogue: 0,0:00:11.50,0:00:14.50,Default,,0,0,0,,{\b1}This line should be bold{\b0}\N{\i1}This line should be italics{\i0}\N{\u1}This line should be underline{\u0}\N{\s1}This line should be strikethrough{\s0}\N{\u1}Both lines\Nshould be underline{\u0}
+Dialogue: 0,0:00:14.50,0:00:17.50,Default,,0,0,0,,>\NIt would be a good thing to\Nhide invalid html tags that are closed and show the text in them\N<invalid_tag_unclosed>but show un-closed invalid html tags\NShow not opened tags</invalid_tag_not_opened>\N<
+Dialogue: 0,0:00:17.50,0:00:20.50,Default,,0,0,0,,and also\Nhide invalid html tags with parameters that are closed and show the text in them\N<invalid_tag_uc par=5>but show un-closed invalid html tags\N{\u1}This text should be showed underlined without problems also: 2<3,5>1,4<6{\u0}\NThis shouldn't be underlined
+Dialogue: 0,0:00:20.50,0:00:21.50,Default,,0,0,0,,This text should be in the normal position...
+Dialogue: 0,0:00:21.50,0:00:22.50,Default,,0,0,0,,{\an1}{\move(0,50,0,100)}This text should NOT be in the normal position
+Dialogue: 0,0:00:22.50,0:00:24.50,Default,,0,0,0,,Implementation is the same of the ASS tag\N{\an8}This text should be at the\Ntop and horizontally centered
+Dialogue: 0,0:00:22.50,0:00:24.50,Default,,0,0,0,,{\an5}This text should be at the\Nmiddle and horizontally centered
+Dialogue: 0,0:00:22.50,0:00:24.50,Default,,0,0,0,,{\an2}This text should be at the\Nbottom and horizontally centered
+Dialogue: 0,0:00:24.50,0:00:26.50,Default,,0,0,0,,This text should be at the\Ntop and horizontally at the left{\an7}
+Dialogue: 0,0:00:24.50,0:00:26.50,Default,,0,0,0,,{\an4}This text should be at the\Nmiddle and horizontally at the left\N(The second position must be ignored)
+Dialogue: 0,0:00:24.50,0:00:26.50,Default,,0,0,0,,{\an1}This text should be at the\Nbottom and horizontally at the left
+Dialogue: 0,0:00:26.50,0:00:28.50,Default,,0,0,0,,{\an9}This text should be at the\Ntop and horizontally at the right
+Dialogue: 0,0:00:26.50,0:00:28.50,Default,,0,0,0,,{\an6}This text should be at the\Nmiddle and horizontally at the right
+Dialogue: 0,0:00:26.50,0:00:28.50,Default,,0,0,0,,{\an3}This text should be at the\Nbottom and horizontally at the right
+Dialogue: 0,0:00:28.50,0:00:31.50,Default,,0,0,0,,{\fs6}{\c&HFF00&}This could be the {\fs35}m{\c&H0&}o{\c&HFF00&}st{\fs6} difficult thing to implement{\c}{\fs}
+Dialogue: 0,0:00:31.50,0:00:50.50,Default,,0,0,0,,First text
+Dialogue: 0,0:00:33.50,0:00:35.50,Default,,0,0,0,,Second, it shouldn't overlap first
+Dialogue: 0,0:00:35.50,0:00:37.50,Default,,0,0,0,,Third, it should replace second
+Dialogue: 0,0:00:36.50,0:00:50.50,Default,,0,0,0,,Fourth, it shouldn't overlap first and third
+Dialogue: 0,0:00:40.50,0:00:45.50,Default,,0,0,0,,Fifth, it should replace third
+Dialogue: 0,0:00:45.50,0:00:50.50,Default,,0,0,0,,Sixth, it shouldn't be\Nshowed overlapped
+Dialogue: 0,0:00:50.50,0:00:52.50,Default,,0,0,0,,TEXT 1 (bottom)
+Dialogue: 0,0:00:50.50,0:00:52.50,Default,,0,0,0,,text 2
+Dialogue: 0,0:00:52.50,0:00:54.50,Default,,0,0,0,,Hide these tags:\Nalso hide these tags:\Nbut show this: {normal text}
+Dialogue: 0,0:00:54.50,0:01:00.50,Default,,0,0,0,,{\an8}\N\ N is a forced line break\N\ h is a hard space\NNormal spaces at the start and at the end of the line are trimmed while hard spaces are not trimmed.\NThe\hline\hwill\hnever\hbreak\hautomatically\hright\hbefore\hor\hafter\ha\hhard\hspace.\h:-D
+Dialogue: 0,0:00:54.50,0:00:56.50,Default,,0,0,0,,{\an1}\N\h\h\h\h\hA (05 hard spaces followed by a letter)\NA (Normal spaces followed by a letter)\NA (No hard spaces followed by a letter)
+Dialogue: 0,0:00:56.50,0:00:58.50,Default,,0,0,0,,\h\h\h\h\hA (05 hard spaces followed by a letter)\NA (Normal spaces followed by a letter)\NA (No hard spaces followed by a letter)\NShow this: \TEST and this: \-)
+Dialogue: 0,0:00:58.50,0:01:00.50,Default,,0,0,0,,{\an3}\NA letter followed by 05 hard spaces: A\h\h\h\h\h\NA letter followed by normal spaces: A\NA letter followed by no hard spaces: A\N05 hard spaces between letters: A\h\h\h\h\hA\N5 normal spaces between letters: A   A\N\N^--Forced line break
+Dialogue: 0,0:01:00.50,0:01:02.50,Default,,0,0,0,,{\s1}Both line should be strikethrough,\Nyes.{\s0}\NCorrectly closed tags\Nshould be hidden.
+Dialogue: 0,0:01:02.50,0:01:04.50,Default,,0,0,0,,It shouldn't be strikethrough,\Nnot opened tag showed as text.</s>\NNot opened tag showed as text.</xxxxx>
+Dialogue: 0,0:01:04.50,0:01:06.50,Default,,0,0,0,,{\s1}Three lines should be strikethrough,\Nyes.\N<yyyy>Not closed tags showed as text
+Dialogue: 0,0:01:06.50,0:01:08.50,Default,,0,0,0,,{\s1}Both line should be strikethrough but\Nthe wrong closing tag should be showed</b>
diff --git a/tests/ref/fate/sub-subviewer b/tests/ref/fate/sub-subviewer
index 8c9eeed..ca203b4 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-subviewer
+++ b/tests/ref/fate/sub-subviewer
@@ -4,11 +4,11 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:01:00.10,0:02:00.20,Default,Hello.\NWorld!
-Dialogue: 0,0:02:00.30,0:03:00.40,Default,\Nfoo\Nbar\Nbla\Nmixed with br
-Dialogue: 0,0:03:04.12,0:03:10.20,Default,Another event.
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:01:00.10,0:02:00.20,Default,,0,0,0,,Hello.\NWorld!
+Dialogue: 0,0:02:00.30,0:03:00.40,Default,,0,0,0,,\Nfoo\Nbar\Nbla\Nmixed with br
+Dialogue: 0,0:03:04.12,0:03:10.20,Default,,0,0,0,,Another event.
diff --git a/tests/ref/fate/sub-subviewer1 b/tests/ref/fate/sub-subviewer1
index 760b5c1..86867a8 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-subviewer1
+++ b/tests/ref/fate/sub-subviewer1
@@ -4,18 +4,18 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:03:45.00,0:03:48.00,Default,- ToIerábiIis?\N- Azt jeIenti: tűrhető.
-Dialogue: 0,0:03:48.00,0:03:51.00,Default,Tudom, mit jeIent. Megnézhetem?
-Dialogue: 0,0:03:52.00,0:03:54.00,Default,TiszteIt bírónő.
-Dialogue: 0,0:03:57.00,0:04:00.00,Default,KépzeIje magát\Na környékbeIi gyermekek heIyébe.
-Dialogue: 0,0:04:01.00,0:04:05.00,Default,Naphosszat monoton, döngöIő zaj\Nszaggatja a dobhártyájukat.
-Dialogue: 0,0:04:05.00,0:04:10.00,Default,Ahogy egyre föIébük tornyosuI,\Nrájuk veti sötét árnyékát.
-Dialogue: 0,0:04:10.00,0:04:15.00,Default,Ez a feIhőkarcoIó, az emberi\Nmohóság újabb emIékműve.
-Dialogue: 0,1:50:38.00,1:50:41.00,Default,készen áIIok.
-Dialogue: 0,1:51:00.00,1:51:03.00,Default,Joe ... Miguel keres.
-Dialogue: 0,2:00:18.00,9:59:59.99,Default,Magyar szöveg: Nikowvitz Oszkár
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:03:45.00,0:03:48.00,Default,,0,0,0,,- ToIerábiIis?\N- Azt jeIenti: tűrhető.
+Dialogue: 0,0:03:48.00,0:03:51.00,Default,,0,0,0,,Tudom, mit jeIent. Megnézhetem?
+Dialogue: 0,0:03:52.00,0:03:54.00,Default,,0,0,0,,TiszteIt bírónő.
+Dialogue: 0,0:03:57.00,0:04:00.00,Default,,0,0,0,,KépzeIje magát\Na környékbeIi gyermekek heIyébe.
+Dialogue: 0,0:04:01.00,0:04:05.00,Default,,0,0,0,,Naphosszat monoton, döngöIő zaj\Nszaggatja a dobhártyájukat.
+Dialogue: 0,0:04:05.00,0:04:10.00,Default,,0,0,0,,Ahogy egyre föIébük tornyosuI,\Nrájuk veti sötét árnyékát.
+Dialogue: 0,0:04:10.00,0:04:15.00,Default,,0,0,0,,Ez a feIhőkarcoIó, az emberi\Nmohóság újabb emIékműve.
+Dialogue: 0,1:50:38.00,1:50:41.00,Default,,0,0,0,,készen áIIok.
+Dialogue: 0,1:51:00.00,1:51:03.00,Default,,0,0,0,,Joe ... Miguel keres.
+Dialogue: 0,2:00:18.00,9:59:59.99,Default,,0,0,0,,Magyar szöveg: Nikowvitz Oszkár
diff --git a/tests/ref/fate/sub-vplayer b/tests/ref/fate/sub-vplayer
index 600de4f..8017b62 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-vplayer
+++ b/tests/ref/fate/sub-vplayer
@@ -4,11 +4,11 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:00.12,0:00:23.51,Default,Hello
-Dialogue: 0,0:00:23.51,0:01:02.05,Default,World
-Dialogue: 0,0:01:02.05,9:59:59.99,Default,!\Nnewline
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:00.12,0:00:23.51,Default,,0,0,0,,Hello
+Dialogue: 0,0:00:23.51,0:01:02.05,Default,,0,0,0,,World
+Dialogue: 0,0:01:02.05,9:59:59.99,Default,,0,0,0,,!\Nnewline
diff --git a/tests/ref/fate/sub-webvtt b/tests/ref/fate/sub-webvtt
index 85faa7a..0c8f12b 100644
--- a/tests/ref/fate/sub-webvtt
+++ b/tests/ref/fate/sub-webvtt
@@ -4,23 +4,23 @@ PlayResX: 384
 PlayResY: 288
 
 [V4+ Styles]
-Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, AlphaLevel, Encoding
-Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0,0
+Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
+Style: Default,Arial,16,&Hffffff,&Hffffff,&H0,&H0,0,0,0,0,100,100,0,0,1,1,0,2,10,10,10,0
 
 [Events]
-Format: Layer, Start, End, Style, Text
-Dialogue: 0,0:00:11.00,0:00:13.00,Default,We are in New York City\NRandom line added
-Dialogue: 0,0:00:13.00,0:00:16.00,Default,We're actually at the Lucern Hotel, just down the street
-Dialogue: 0,0:00:16.00,0:00:18.00,Default,from the American Museum of Natural History
-Dialogue: 0,0:00:18.00,0:00:20.00,Default,And with me is Neil deGrasse Tyson
-Dialogue: 0,0:00:20.00,0:00:22.00,Default,Astrophysicist, Director of the Hayden Planetarium
-Dialogue: 0,0:00:22.00,0:00:24.00,Default,at the AMNH.
-Dialogue: 0,0:00:24.00,0:00:26.00,Default,Thank you for walking down here.
-Dialogue: 0,0:00:27.00,0:00:30.00,Default,And I want to do a follow-up on the last conversation we did.\Nmultiple lines\Nagain
-Dialogue: 0,0:00:30.00,0:00:31.50,Default,When we e-mailed—
-Dialogue: 0,0:00:30.50,0:00:32.50,Default,Didn't we {\b1}talk {\i1}about\N{\i0} enough{\b0} in that conversation? \{I'm not an ASS comment\}
-Dialogue: 0,0:00:32.00,0:00:35.50,Default,No! No no no no; 'cos 'cos obviously 'cos
-Dialogue: 0,0:00:32.50,0:00:33.50,Default,{\i1}Laughs{\i0}
-Dialogue: 0,0:00:35.50,0:00:38.00,Default,You know I'm so excited my glasses are falling off here.
-Dialogue: 0,0:00:50.00,0:00:51.13,Default,This event and the following\None have CLRF
-Dialogue: 0,0:59:00.12,1:23:45.68,Default,Obiwan Kenobi
+Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
+Dialogue: 0,0:00:11.00,0:00:13.00,Default,,0,0,0,,We are in New York City\NRandom line added
+Dialogue: 0,0:00:13.00,0:00:16.00,Default,,0,0,0,,We're actually at the Lucern Hotel, just down the street
+Dialogue: 0,0:00:16.00,0:00:18.00,Default,,0,0,0,,from the American Museum of Natural History
+Dialogue: 0,0:00:18.00,0:00:20.00,Default,,0,0,0,,And with me is Neil deGrasse Tyson
+Dialogue: 0,0:00:20.00,0:00:22.00,Default,,0,0,0,,Astrophysicist, Director of the Hayden Planetarium
+Dialogue: 0,0:00:22.00,0:00:24.00,Default,,0,0,0,,at the AMNH.
+Dialogue: 0,0:00:24.00,0:00:26.00,Default,,0,0,0,,Thank you for walking down here.
+Dialogue: 0,0:00:27.00,0:00:30.00,Default,,0,0,0,,And I want to do a follow-up on the last conversation we did.\Nmultiple lines\Nagain
+Dialogue: 0,0:00:30.00,0:00:31.50,Default,,0,0,0,,When we e-mailed—
+Dialogue: 0,0:00:30.50,0:00:32.50,Default,,0,0,0,,Didn't we {\b1}talk {\i1}about\N{\i0} enough{\b0} in that conversation? \{I'm not an ASS comment\}
+Dialogue: 0,0:00:32.00,0:00:35.50,Default,,0,0,0,,No! No no no no; 'cos 'cos obviously 'cos
+Dialogue: 0,0:00:32.50,0:00:33.50,Default,,0,0,0,,{\i1}Laughs{\i0}
+Dialogue: 0,0:00:35.50,0:00:38.00,Default,,0,0,0,,You know I'm so excited my glasses are falling off here.
+Dialogue: 0,0:00:50.00,0:00:51.13,Default,,0,0,0,,This event and the following\None have CLRF
+Dialogue: 0,0:59:00.12,1:23:45.68,Default,,0,0,0,,Obiwan KenobiMore information about the ffmpeg-cvslog mailing list