[FFmpeg-cvslog] ffserver: use av_freep(), do not leave stale pointers in memory

Michael Niedermayer git at videolan.org
Wed Oct 8 15:31:59 CEST 2014


ffmpeg | branch: master | Michael Niedermayer <michaelni at gmx.at> | Wed Oct 8 15:22:24 2014 +0200| [e97f38ce6300e9b8bca59db929487c915a87e4e4] | committer: Michael Niedermayer

ffserver: use av_freep(), do not leave stale pointers in memory

Signed-off-by: Michael Niedermayer <michaelni at gmx.at>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=e97f38ce6300e9b8bca59db929487c915a87e4e4
---

 ffserver.c |  20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/ffserver.c b/ffserver.c
index 24e4005..e98cc62 100644
--- a/ffserver.c
+++ b/ffserver.c
@@ -865,7 +865,7 @@ static void new_connection(int server_fd, int is_rtsp)
 
 fail:
   if (c) {
-    av_free(c->buffer);
+    av_freep(&c->buffer);
     av_free(c);
   }
   closesocket(fd);
@@ -918,8 +918,8 @@ static void close_connection(HTTPContext *c)
     if (ctx) {
       av_write_trailer(ctx);
       av_dict_free(&ctx->metadata);
-      av_free(ctx->streams[0]);
-      av_free(ctx);
+      av_freep(&ctx->streams[0]);
+      av_freep(&ctx);
     }
     h = c->rtp_handles[i];
     if (h)
@@ -940,7 +940,7 @@ static void close_connection(HTTPContext *c)
   }
 
   for(i=0; i<ctx->nb_streams; i++)
-    av_free(ctx->streams[i]);
+    av_freep(&ctx->streams[i]);
   av_freep(&ctx->streams);
   av_freep(&ctx->priv_data);
 
@@ -955,7 +955,7 @@ static void close_connection(HTTPContext *c)
 
   av_freep(&c->pb_buffer);
   av_freep(&c->packet_buffer);
-  av_free(c->buffer);
+  av_freep(&c->buffer);
   av_free(c);
   nb_connections--;
 }
@@ -2800,14 +2800,14 @@ static int http_receive_data(HTTPContext *c)
 
       s->pb = pb;
       if (avformat_open_input(&s, c->stream->feed_filename, fmt_in, NULL) < 0) {
-        av_free(pb);
+        av_freep(&pb);
         goto fail;
       }
 
       /* Now we have the actual streams */
       if (s->nb_streams != feed->nb_streams) {
         avformat_close_input(&s);
-        av_free(pb);
+        av_freep(&pb);
         http_log("Feed '%s' stream number does not match registered feed\n",
             c->stream->feed_filename);
         goto fail;
@@ -2820,7 +2820,7 @@ static int http_receive_data(HTTPContext *c)
       }
 
       avformat_close_input(&s);
-      av_free(pb);
+      av_freep(&pb);
     }
     c->buffer_ptr = c->buffer;
   }
@@ -2999,7 +2999,7 @@ static int prepare_sdp_description(FFStream *stream, uint8_t **pbuffer,
   av_sdp_create(&avc, 1, *pbuffer, 2048);
 
 sdp_done:
-  av_free(avc->streams);
+  av_freep(&avc->streams);
   av_dict_free(&avc->metadata);
   av_free(avc);
   av_free(avs);
@@ -3386,7 +3386,7 @@ static HTTPContext *rtp_new_connection(struct sockaddr_in *from_addr,
 
 fail:
   if (c) {
-    av_free(c->buffer);
+    av_freep(&c->buffer);
     av_free(c);
   }
   return NULL;More information about the ffmpeg-cvslog mailing list