[FFmpeg-cvslog] lavfi/stereo3d: add support for alternating frames input & output format

Paul B Mahol git at videolan.org
Tue Apr 30 11:40:56 CEST 2013


ffmpeg | branch: master | Paul B Mahol <onemda at gmail.com> | Fri Apr 26 13:17:03 2013 +0000| [2bdd434931e18d4cff9497a35e1764176a2c260b] | committer: Paul B Mahol

lavfi/stereo3d: add support for alternating frames input & output format

Signed-off-by: Paul B Mahol <onemda at gmail.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=2bdd434931e18d4cff9497a35e1764176a2c260b
---

 doc/filters.texi     |  6 +++
 libavfilter/vf_stereo3d.c | 125 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 2 files changed, 107 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/doc/filters.texi b/doc/filters.texi
index a1d5581..fecf748 100644
--- a/doc/filters.texi
+++ b/doc/filters.texi
@@ -5785,6 +5785,12 @@ above-below with half height resolution
 above-below with half height resolution
 (right eye above, left eye below)
 
+ at item al
+alternating frames (left eye first, right eye second)
+
+ at item ar
+alternating frames (right eye first, left eye second)
+
 Default value is @samp{sbsl}.
 @end table
 
diff --git a/libavfilter/vf_stereo3d.c b/libavfilter/vf_stereo3d.c
index a98a2f8..ec3ab47 100644
--- a/libavfilter/vf_stereo3d.c
+++ b/libavfilter/vf_stereo3d.c
@@ -56,6 +56,8 @@ enum StereoCode {
   ABOVE_BELOW_RL,   // above-below (right eye above, left eye below)
   ABOVE_BELOW_2_LR,  // above-below with half height resolution
   ABOVE_BELOW_2_RL,  // above-below with half height resolution
+  ALTERNATING_LR,   // alternating frames (left eye first, right eye second)
+  ALTERNATING_RL,   // alternating frames (right eye first, left eye second)
   STEREO_CODE_COUNT  // TODO: needs autodetection
 };
 
@@ -135,17 +137,21 @@ typedef struct Stereo3DContext {
   int nb_planes;
   int linesize[4];
   int pixstep[4];
+  AVFrame *prev;
+  double ts_unit;
 } Stereo3DContext;
 
 #define OFFSET(x) offsetof(Stereo3DContext, x)
 #define FLAGS AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM|AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM
 
 static const AVOption stereo3d_options[] = {
-  { "in",  "set input format", OFFSET(in.format), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=SIDE_BY_SIDE_LR}, SIDE_BY_SIDE_LR, ABOVE_BELOW_2_RL, FLAGS, "in"},
+  { "in",  "set input format", OFFSET(in.format), AV_OPT_TYPE_INT, {.i64=SIDE_BY_SIDE_LR}, SIDE_BY_SIDE_LR, STEREO_CODE_COUNT-1, FLAGS, "in"},
   { "ab2l", "above below half height left first", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ABOVE_BELOW_2_LR}, 0, 0, FLAGS, "in" },
   { "ab2r", "above below half height right first", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ABOVE_BELOW_2_RL}, 0, 0, FLAGS, "in" },
   { "abl",  "above below left first",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ABOVE_BELOW_LR},  0, 0, FLAGS, "in" },
   { "abr",  "above below right first",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ABOVE_BELOW_RL},  0, 0, FLAGS, "in" },
+  { "al",  "alternating frames left first",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ALTERNATING_LR},  0, 0, FLAGS, "in" },
+  { "ar",  "alternating frames right first",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ALTERNATING_RL},  0, 0, FLAGS, "in" },
   { "sbs2l", "side by side half width left first", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SIDE_BY_SIDE_2_LR}, 0, 0, FLAGS, "in" },
   { "sbs2r", "side by side half width right first", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SIDE_BY_SIDE_2_RL}, 0, 0, FLAGS, "in" },
   { "sbsl", "side by side left first",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=SIDE_BY_SIDE_LR},  0, 0, FLAGS, "in" },
@@ -159,6 +165,8 @@ static const AVOption stereo3d_options[] = {
   { "agmd", "anaglyph green magenta dubois",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ANAGLYPH_GM_DUBOIS}, 0, 0, FLAGS, "out" },
   { "agmg", "anaglyph green magenta gray",     0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ANAGLYPH_GM_GRAY},  0, 0, FLAGS, "out" },
   { "agmh", "anaglyph green magenta half color",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ANAGLYPH_GM_HALF},  0, 0, FLAGS, "out" },
+  { "al",  "alternating frames left first",    0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ALTERNATING_LR},   0, 0, FLAGS, "out" },
+  { "ar",  "alternating frames right first",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ALTERNATING_RL},   0, 0, FLAGS, "out" },
   { "arbg", "anaglyph red blue gray",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ANAGLYPH_RB_GRAY},  0, 0, FLAGS, "out" },
   { "arcc", "anaglyph red cyan color",       0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ANAGLYPH_RC_COLOR}, 0, 0, FLAGS, "out" },
   { "arcd", "anaglyph red cyan dubois",      0, AV_OPT_TYPE_CONST, {.i64=ANAGLYPH_RC_DUBOIS}, 0, 0, FLAGS, "out" },
@@ -249,6 +257,8 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
   AVFilterLink *inlink = ctx->inputs[0];
   Stereo3DContext *s = ctx->priv;
   AVRational aspect = inlink->sample_aspect_ratio;
+  AVRational fps = inlink->frame_rate;
+  AVRational tb = inlink->time_base;
   const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(outlink->format);
   int ret;
 
@@ -317,6 +327,12 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
     s->in.row_left =
     s->height    = inlink->h / 2;
     break;
+  case ALTERNATING_RL:
+  case ALTERNATING_LR:
+    outlink->flags |= FF_LINK_FLAG_REQUEST_LOOP;
+    fps.den    *= 2;
+    tb.num     *= 2;
+    break;
   default:
     av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "input format %d is not supported\n", s->in.format);
     return AVERROR(EINVAL);
@@ -389,19 +405,27 @@ static int config_output(AVFilterLink *outlink)
     s->in.row_left  = s->in.row_right;
   case MONO_L:
     break;
+  case ALTERNATING_RL:
+  case ALTERNATING_LR:
+    fps.num     *= 2;
+    tb.den     *= 2;
+    break;
   default:
-    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "output format is not supported\n");
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "output format %d is not supported\n", s->out.format);
     return AVERROR(EINVAL);
   }
 
   outlink->w = s->out.width;
   outlink->h = s->out.height;
+  outlink->frame_rate = fps;
+  outlink->time_base = tb;
   outlink->sample_aspect_ratio = aspect;
 
   if ((ret = av_image_fill_linesizes(s->linesize, outlink->format, s->width)) < 0)
     return ret;
   s->nb_planes = av_pix_fmt_count_planes(outlink->format);
   av_image_fill_max_pixsteps(s->pixstep, NULL, desc);
+  s->ts_unit = av_q2d(av_inv_q(av_mul_q(outlink->frame_rate, outlink->time_base)));
 
   return 0;
 }
@@ -422,26 +446,57 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpicref)
   AVFilterContext *ctx = inlink->dst;
   Stereo3DContext *s = ctx->priv;
   AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];
-  AVFrame *out;
+  AVFrame *out, *oleft, *oright, *ileft, *iright;
   int out_off_left[4], out_off_right[4];
   int in_off_left[4], in_off_right[4];
   int i;
 
-  out = ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
+  switch (s->in.format) {
+  case ALTERNATING_LR:
+  case ALTERNATING_RL:
+    if (!s->prev) {
+      s->prev = inpicref;
+      return 0;
+    }
+    ileft = s->prev;
+    iright = inpicref;
+    if (s->in.format == ALTERNATING_RL)
+      FFSWAP(AVFrame *, ileft, iright);
+    break;
+  default:
+    ileft = iright = inpicref;
+  };
+
+  out = oleft = oright = ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
   if (!out) {
+    av_frame_free(&s->prev);
     av_frame_free(&inpicref);
     return AVERROR(ENOMEM);
   }
   av_frame_copy_props(out, inpicref);
 
+  if (s->out.format == ALTERNATING_LR ||
+    s->out.format == ALTERNATING_RL) {
+    oright = ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);
+    if (!oright) {
+      av_frame_free(&oleft);
+      av_frame_free(&s->prev);
+      av_frame_free(&inpicref);
+      return AVERROR(ENOMEM);
+    }
+    av_frame_copy_props(oright, inpicref);
+  }
+
   for (i = 0; i < 4; i++) {
-    in_off_left[i]  = (s->in.row_left  + s->in.off_lstep) * inpicref->linesize[i] + s->in.off_left  * s->pixstep[i];
-    in_off_right[i] = (s->in.row_right + s->in.off_rstep) * inpicref->linesize[i] + s->in.off_right * s->pixstep[i];
-    out_off_left[i] = (s->out.row_left + s->out.off_lstep) * out->linesize[i]   + s->out.off_left * s->pixstep[i];
-    out_off_right[i] = (s->out.row_right + s->out.off_rstep) * out->linesize[i]   + s->out.off_right * s->pixstep[i];
+    in_off_left[i]  = (s->in.row_left  + s->in.off_lstep) * ileft->linesize[i] + s->in.off_left  * s->pixstep[i];
+    in_off_right[i] = (s->in.row_right + s->in.off_rstep) * iright->linesize[i] + s->in.off_right * s->pixstep[i];
+    out_off_left[i] = (s->out.row_left + s->out.off_lstep) * oleft->linesize[i] + s->out.off_left * s->pixstep[i];
+    out_off_right[i] = (s->out.row_right + s->out.off_rstep) * oright->linesize[i] + s->out.off_right * s->pixstep[i];
   }
 
   switch (s->out.format) {
+  case ALTERNATING_LR:
+  case ALTERNATING_RL:
   case SIDE_BY_SIDE_LR:
   case SIDE_BY_SIDE_RL:
   case SIDE_BY_SIDE_2_LR:
@@ -453,24 +508,25 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpicref)
   case INTERLEAVE_ROWS_LR:
   case INTERLEAVE_ROWS_RL:
     for (i = 0; i < s->nb_planes; i++) {
-      av_image_copy_plane(out->data[i] + out_off_left[i],
-                out->linesize[i] * s->row_step,
-                inpicref->data[i] + in_off_left[i],
-                inpicref->linesize[i] * s->row_step,
+      av_image_copy_plane(oleft->data[i] + out_off_left[i],
+                oleft->linesize[i] * s->row_step,
+                ileft->data[i] + in_off_left[i],
+                ileft->linesize[i] * s->row_step,
                 s->linesize[i], s->height);
-      av_image_copy_plane(out->data[i] + out_off_right[i],
-                out->linesize[i] * s->row_step,
-                inpicref->data[i] + in_off_right[i],
-                inpicref->linesize[i] * s->row_step,
+      av_image_copy_plane(oright->data[i] + out_off_right[i],
+                oright->linesize[i] * s->row_step,
+                iright->data[i] + in_off_right[i],
+                iright->linesize[i] * s->row_step,
                 s->linesize[i], s->height);
     }
     break;
   case MONO_L:
+    iright = ileft;
   case MONO_R:
     for (i = 0; i < s->nb_planes; i++) {
       av_image_copy_plane(out->data[i], out->linesize[i],
-                inpicref->data[i] + in_off_left[i],
-                inpicref->linesize[i],
+                iright->data[i] + in_off_left[i],
+                iright->linesize[i],
                 s->linesize[i], s->height);
     }
     break;
@@ -489,7 +545,8 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpicref)
   case ANAGLYPH_YB_COLOR:
   case ANAGLYPH_YB_DUBOIS: {
     int i, x, y, il, ir, o;
-    uint8_t *src = inpicref->data[0];
+    uint8_t *lsrc = ileft->data[0];
+    uint8_t *rsrc = iright->data[0];
     uint8_t *dst = out->data[0];
     int out_width = s->out.width;
     int *ana_matrix[3];
@@ -499,12 +556,12 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpicref)
 
     for (y = 0; y < s->out.height; y++) {
       o  = out->linesize[0] * y;
-      il = in_off_left[0] + y * inpicref->linesize[0];
-      ir = in_off_right[0] + y * inpicref->linesize[0];
+      il = in_off_left[0] + y * ileft->linesize[0];
+      ir = in_off_right[0] + y * iright->linesize[0];
       for (x = 0; x < out_width; x++, il += 3, ir += 3, o+= 3) {
-        dst[o  ] = ana_convert(ana_matrix[0], src + il, src + ir);
-        dst[o + 1] = ana_convert(ana_matrix[1], src + il, src + ir);
-        dst[o + 2] = ana_convert(ana_matrix[2], src + il, src + ir);
+        dst[o  ] = ana_convert(ana_matrix[0], lsrc + il, rsrc + ir);
+        dst[o + 1] = ana_convert(ana_matrix[1], lsrc + il, rsrc + ir);
+        dst[o + 2] = ana_convert(ana_matrix[2], lsrc + il, rsrc + ir);
       }
     }
     break;
@@ -514,9 +571,28 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *inpicref)
   }
 
   av_frame_free(&inpicref);
+  av_frame_free(&s->prev);
+  if (oright != oleft) {
+    if (s->out.format == ALTERNATING_LR)
+      FFSWAP(AVFrame *, oleft, oright);
+    oright->pts = outlink->frame_count * s->ts_unit;
+    ff_filter_frame(outlink, oright);
+    out = oleft;
+    oleft->pts = outlink->frame_count * s->ts_unit;
+  } else if (s->in.format == ALTERNATING_LR ||
+        s->in.format == ALTERNATING_RL) {
+    out->pts = outlink->frame_count * s->ts_unit;
+  }
   return ff_filter_frame(outlink, out);
 }
 
+static av_cold void uninit(AVFilterContext *ctx)
+{
+  Stereo3DContext *s = ctx->priv;
+
+  av_frame_free(&s->prev);
+}
+
 static const AVFilterPad stereo3d_inputs[] = {
   {
     .name       = "default",
@@ -539,6 +615,7 @@ AVFilter avfilter_vf_stereo3d = {
   .name     = "stereo3d",
   .description  = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Convert video stereoscopic 3D view."),
   .priv_size   = sizeof(Stereo3DContext),
+  .uninit    = uninit,
   .query_formats = query_formats,
   .inputs    = stereo3d_inputs,
   .outputs    = stereo3d_outputs,More information about the ffmpeg-cvslog mailing list