[FFmpeg-cvslog] r19997 - trunk/libavcodec/vorbis_dec.c

michael subversion
Wed Sep 23 15:18:29 CEST 2009


Author: michael
Date: Wed Sep 23 15:18:29 2009
New Revision: 19997

Log:
Make error return sign consistent.

Modified:
  trunk/libavcodec/vorbis_dec.c

Modified: trunk/libavcodec/vorbis_dec.c
==============================================================================
--- trunk/libavcodec/vorbis_dec.c	Wed Sep 23 15:08:48 2009	(r19996)
+++ trunk/libavcodec/vorbis_dec.c	Wed Sep 23 15:18:29 2009	(r19997)
@@ -413,7 +413,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_codebo
 error:
   av_free(tmp_vlc_bits);
   av_free(tmp_vlc_codes);
-  return 1;
+  return -1;
 }
 
 // Process time domain transforms part (unused in Vorbis I)
@@ -430,7 +430,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_tdtran
 
     if (vorbis_tdtransform) {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Vorbis time domain transform data nonzero. \n");
-      return 1;
+      return -1;
     }
   }
   return 0;
@@ -491,7 +491,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
           int bits=get_bits(gb, 8);
           if (bits>=vc->codebook_count) {
             av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Masterbook index %d is out of range.\n", bits);
-            return 1;
+            return -1;
           }
           floor_setup->data.t1.class_masterbook[j]=bits;
 
@@ -502,7 +502,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
           int16_t bits=get_bits(gb, 8)-1;
           if (bits!=-1 && bits>=vc->codebook_count) {
             av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Subclass book index %d is out of range.\n", bits);
-            return 1;
+            return -1;
           }
           floor_setup->data.t1.subclass_books[j][k]=bits;
 
@@ -549,7 +549,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
       if (floor_setup->data.t0.amplitude_bits == 0) {
        av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR,
           "Floor 0 amplitude bits is 0.\n");
-       return 1;
+       return -1;
       }
       floor_setup->data.t0.amplitude_offset=get_bits(gb, 8);
       floor_setup->data.t0.num_books=get_bits(gb, 4)+1;
@@ -557,7 +557,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
       /* allocate mem for booklist */
       floor_setup->data.t0.book_list=
         av_malloc(floor_setup->data.t0.num_books);
-      if(!floor_setup->data.t0.book_list) { return 1; }
+      if(!floor_setup->data.t0.book_list) { return -1; }
       /* read book indexes */
       {
         int idx;
@@ -565,7 +565,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
         for (idx=0;idx<floor_setup->data.t0.num_books;++idx) {
           book_idx=get_bits(gb, 8);
           if (book_idx>=vc->codebook_count)
-            return 1;
+            return -1;
           floor_setup->data.t0.book_list[idx]=book_idx;
           if (vc->codebooks[book_idx].dimensions > max_codebook_dim)
             max_codebook_dim=vc->codebooks[book_idx].dimensions;
@@ -581,7 +581,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
         floor_setup->data.t0.lsp=
           av_malloc((floor_setup->data.t0.order+1 + max_codebook_dim)
                * sizeof(float));
-        if(!floor_setup->data.t0.lsp) { return 1; }
+        if(!floor_setup->data.t0.lsp) { return -1; }
       }
 
 #ifdef V_DEBUG /* debug output parsed headers */
@@ -609,7 +609,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_floors
     }
     else {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Invalid floor type!\n");
-      return 1;
+      return -1;
     }
   }
   return 0;
@@ -644,14 +644,14 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_residu
     || res_setup->end>vc->blocksize[1]/(res_setup->type==2?1:2)
     || (res_setup->end-res_setup->begin)/res_setup->partition_size>V_MAX_PARTITIONS) {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "partition out of bounds: type, begin, end, size, blocksize: %d, %d, %d, %d, %d\n", res_setup->type, res_setup->begin, res_setup->end, res_setup->partition_size, vc->blocksize[1]/2);
-      return 1;
+      return -1;
     }
 
     res_setup->classifications=get_bits(gb, 6)+1;
     res_setup->classbook=get_bits(gb, 8);
     if (res_setup->classbook>=vc->codebook_count) {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "classbook value %d out of range. \n", res_setup->classbook);
-      return 1;
+      return -1;
     }
 
     AV_DEBUG("  begin %d end %d part.size %d classif.s %d classbook %d \n", res_setup->begin, res_setup->end, res_setup->partition_size,
@@ -675,7 +675,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_residu
           int bits=get_bits(gb, 8);
           if (bits>=vc->codebook_count) {
             av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "book value %d out of range. \n", bits);
-            return 1;
+            return -1;
           }
           res_setup->books[j][k]=bits;
 
@@ -709,7 +709,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_mappin
 
     if (get_bits(gb, 16)) {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Other mappings than type 0 are not compliant with the Vorbis I specification. \n");
-      return 1;
+      return -1;
     }
     if (get_bits1(gb)) {
       mapping_setup->submaps=get_bits(gb, 4)+1;
@@ -726,11 +726,11 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_mappin
         mapping_setup->angle[j]=get_bits(gb, ilog(vc->audio_channels-1));
         if (mapping_setup->magnitude[j]>=vc->audio_channels) {
           av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "magnitude channel %d out of range. \n", mapping_setup->magnitude[j]);
-          return 1;
+          return -1;
         }
         if (mapping_setup->angle[j]>=vc->audio_channels) {
           av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "angle channel %d out of range. \n", mapping_setup->angle[j]);
-          return 1;
+          return -1;
         }
       }
     } else {
@@ -741,7 +741,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_mappin
 
     if(get_bits(gb, 2)) {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "%d. mapping setup data invalid. \n", i);
-      return 1; // following spec.
+      return -1; // following spec.
     }
 
     if (mapping_setup->submaps>1) {
@@ -820,7 +820,7 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr_modes(
     mode_setup->mapping=get_bits(gb, 8);
     if (mode_setup->mapping>=vc->mapping_count) {
       av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "mode mapping value %d out of range. \n", mode_setup->mapping);
-      return 1;
+      return -1;
     }
 
     AV_DEBUG(" %d mode: blockflag %d, windowtype %d, transformtype %d, mapping %d \n", i, mode_setup->blockflag, mode_setup->windowtype, mode_setup->transformtype, mode_setup->mapping);
@@ -837,36 +837,36 @@ static int vorbis_parse_setup_hdr(vorbis
   (get_bits(gb, 8)!='r') || (get_bits(gb, 8)!='b') ||
   (get_bits(gb, 8)!='i') || (get_bits(gb, 8)!='s')) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (no vorbis signature). \n");
-    return 1;
+    return -1;
   }
 
   if (vorbis_parse_setup_hdr_codebooks(vc)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (codebooks). \n");
-    return 2;
+    return -2;
   }
   if (vorbis_parse_setup_hdr_tdtransforms(vc)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (time domain transforms). \n");
-    return 3;
+    return -3;
   }
   if (vorbis_parse_setup_hdr_floors(vc)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (floors). \n");
-    return 4;
+    return -4;
   }
   if (vorbis_parse_setup_hdr_residues(vc)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (residues). \n");
-    return 5;
+    return -5;
   }
   if (vorbis_parse_setup_hdr_mappings(vc)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (mappings). \n");
-    return 6;
+    return -6;
   }
   if (vorbis_parse_setup_hdr_modes(vc)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (modes). \n");
-    return 7;
+    return -7;
   }
   if (!get_bits1(gb)) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis setup header packet corrupt (framing flag). \n");
-    return 8; // framing flag bit unset error
+    return -8; // framing flag bit unset error
   }
 
   return 0;
@@ -882,7 +882,7 @@ static int vorbis_parse_id_hdr(vorbis_co
   (get_bits(gb, 8)!='r') || (get_bits(gb, 8)!='b') ||
   (get_bits(gb, 8)!='i') || (get_bits(gb, 8)!='s')) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis id header packet corrupt (no vorbis signature). \n");
-    return 1;
+    return -1;
   }
 
   vc->version=get_bits_long(gb, 32);  //FIXME check 0
@@ -905,21 +905,21 @@ static int vorbis_parse_id_hdr(vorbis_co
   vc->blocksize[1]=(1<<bl1);
   if (bl0>13 || bl0<6 || bl1>13 || bl1<6 || bl1<bl0) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis id header packet corrupt (illegal blocksize). \n");
-    return 3;
+    return -3;
   }
   // output format int16
   if (vc->blocksize[1]/2 * vc->audio_channels * 2 >
                       AVCODEC_MAX_AUDIO_FRAME_SIZE) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, "Vorbis channel count makes "
        "output packets too large.\n");
-    return 4;
+    return -4;
   }
   vc->win[0]=ff_vorbis_vwin[bl0-6];
   vc->win[1]=ff_vorbis_vwin[bl1-6];
 
   if ((get_bits1(gb)) == 0) {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Vorbis id header packet corrupt (framing flag not set). \n");
-    return 2;
+    return -2;
   }
 
   vc->channel_residues= av_malloc((vc->blocksize[1]/2)*vc->audio_channels * sizeof(float));
@@ -1408,7 +1408,7 @@ static inline int vorbis_residue_decode(
     return vorbis_residue_decode_internal(vc, vr, ch, do_not_decode, vec, vlen, 0);
   else {
     av_log(vc->avccontext, AV_LOG_ERROR, " Invalid residue type while residue decode?! \n");
-    return 1;
+    return -1;
   }
 }
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list