[FFmpeg-cvslog] r11038 - trunk/libavformat/udp.c

lucabe subversion
Thu Nov 15 15:26:53 CET 2007


Author: lucabe
Date: Thu Nov 15 15:26:52 2007
New Revision: 11038

Log:
Remove some more duplicated code


Modified:
  trunk/libavformat/udp.c

Modified: trunk/libavformat/udp.c
==============================================================================
--- trunk/libavformat/udp.c	(original)
+++ trunk/libavformat/udp.c	Thu Nov 15 15:26:52 2007
@@ -158,13 +158,9 @@ static int udp_set_url(struct sockaddr_s
   return addr_len;
 }
 
-static int udp_ipv6_set_local(URLContext *h) {
-  UDPContext *s = h->priv_data;
+static int udp_socket_create(UDPContext *s, struct sockaddr_storage *addr, int *addr_len)
+{
   int udp_fd = -1;
-  struct sockaddr_storage clientaddr;
-  socklen_t addrlen;
-  char sbuf[NI_MAXSERV];
-  char hbuf[NI_MAXHOST];
   struct addrinfo *res0 = NULL, *res = NULL;
   int family = AF_UNSPEC;
 
@@ -182,25 +178,10 @@ static int udp_ipv6_set_local(URLContext
   if (udp_fd < 0)
     goto fail;
 
-  if (bind(udp_fd, res0->ai_addr, res0->ai_addrlen) < 0) {
-    perror("bind");
-    goto fail;
-  }
-  freeaddrinfo(res0);
-    res0 = NULL;
-
-  addrlen = sizeof(clientaddr);
-  if (getsockname(udp_fd, (struct sockaddr *)&clientaddr, &addrlen) < 0) {
-    perror("getsockname");
-    goto fail;
-  }
-
-  if (getnameinfo((struct sockaddr *)&clientaddr, addrlen, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf, sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) != 0) {
-    perror("getnameinfo");
-    goto fail;
-  }
+  memcpy(addr, res->ai_addr, res->ai_addrlen);
+  *addr_len = res->ai_addrlen;
 
-  s->local_port = strtol(sbuf, NULL, 10);
+  freeaddrinfo(res0);
 
   return udp_fd;
 
@@ -212,6 +193,19 @@ static int udp_ipv6_set_local(URLContext
   return -1;
 }
 
+static int udp_port(struct sockaddr_storage *addr, int addr_len)
+{
+  char sbuf[NI_MAXSERV];
+  char hbuf[NI_MAXHOST];
+
+  if (getnameinfo((struct sockaddr *)addr, addr_len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf, sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) != 0) {
+    perror("getnameinfo");
+    return -1;
+  }
+
+  return strtol(sbuf, NULL, 10);
+}
+
 #else
 
 static int udp_set_url(struct sockaddr_in *addr, const char *hostname, int port)
@@ -225,6 +219,26 @@ static int udp_set_url(struct sockaddr_i
   return sizeof(struct sockaddr_in);
 }
 
+static int udp_socket_create(UDPContext *s, struct sockaddr_in *addr, int *addr_len)
+{
+  int fd;
+
+  fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
+  if (fd < 0)
+    return -1;
+
+  addr->sin_family = AF_INET;
+  addr->sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
+  addr->sin_port = htons(s->local_port);
+  *addr_len = sizeof(struct sockaddr_in);
+
+  return fd;
+}
+
+static int udp_port(struct sockaddr_in *addr, int len)
+{
+  return ntohs(addr->sin_port);
+}
 #endif /* CONFIG_IPV6 */
 
 
@@ -295,8 +309,10 @@ static int udp_open(URLContext *h, const
   char buf[256];
 #ifndef CONFIG_IPV6
   struct sockaddr_in my_addr;
-  int len;
+#else
+  struct sockaddr_storage my_addr;
 #endif
+  int len;
 
   h->is_streamed = 1;
   h->max_packet_size = 1472;
@@ -341,31 +357,22 @@ static int udp_open(URLContext *h, const
 
   if (s->is_multicast && !(h->flags & URL_WRONLY))
     s->local_port = port;
-#ifndef CONFIG_IPV6
-  udp_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
+  udp_fd = udp_socket_create(s, &my_addr, &len);
   if (udp_fd < 0)
     goto fail;
 
-  my_addr.sin_family = AF_INET;
-  my_addr.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
-  my_addr.sin_port = htons(s->local_port);
-
   if (s->reuse_socket)
     if (setsockopt (udp_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &(s->reuse_socket), sizeof(s->reuse_socket)) != 0)
       goto fail;
 
   /* the bind is needed to give a port to the socket now */
-  if (bind(udp_fd,(struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(my_addr)) < 0)
+  if (bind(udp_fd,(struct sockaddr *)&my_addr, len) < 0)
     goto fail;
 
   len = sizeof(my_addr);
   getsockname(udp_fd, (struct sockaddr *)&my_addr, &len);
-  s->local_port = ntohs(my_addr.sin_port);
-#else
-  udp_fd = udp_ipv6_set_local(h);
-  if (udp_fd < 0)
-    goto fail;
-#endif /* CONFIG_IPV6 */
+  s->local_port = udp_port(&my_addr, len);
+
   if (s->is_multicast) {
     if (h->flags & URL_WRONLY) {
       /* output */
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list