[FFmpeg-cvslog] r11016 - trunk/libavformat/udp.c

lucabe subversion
Wed Nov 14 09:16:51 CET 2007


Author: lucabe
Date: Wed Nov 14 09:16:51 2007
New Revision: 11016

Log:
Simplify set_remote_url(), and remove some code duplication


Modified:
  trunk/libavformat/udp.c

Modified: trunk/libavformat/udp.c
==============================================================================
--- trunk/libavformat/udp.c	(original)
+++ trunk/libavformat/udp.c	Wed Nov 14 09:16:51 2007
@@ -145,18 +145,17 @@ static struct addrinfo* udp_ipv6_resolve
   return res;
 }
 
-static int udp_ipv6_set_remote_url(URLContext *h, const char *uri) {
-  UDPContext *s = h->priv_data;
-  char hostname[256];
-  int port;
+static int udp_set_url(struct sockaddr_storage *addr, const char *hostname, int port) {
   struct addrinfo *res0;
-  url_split(NULL, 0, NULL, 0, hostname, sizeof(hostname), &port, NULL, 0, uri);
+  int addr_len;
+
   res0 = udp_ipv6_resolve_host(hostname, port, SOCK_DGRAM, AF_UNSPEC, 0);
   if (res0 == 0) return AVERROR(EIO);
-  memcpy(&s->dest_addr, res0->ai_addr, res0->ai_addrlen);
-  s->dest_addr_len = res0->ai_addrlen;
+  memcpy(addr, res0->ai_addr, res0->ai_addrlen);
+  addr_len = res0->ai_addrlen;
   freeaddrinfo(res0);
-  return 0;
+
+  return addr_len;
 }
 
 static int udp_ipv6_set_local(URLContext *h) {
@@ -213,6 +212,19 @@ static int udp_ipv6_set_local(URLContext
   return -1;
 }
 
+#else
+
+static int udp_set_url(struct sockaddr_in *addr, const char *hostname, int port)
+{
+  /* set the destination address */
+  if (resolve_host(&addr->sin_addr, hostname) < 0)
+    return AVERROR(EIO);
+  addr->sin_family = AF_INET;
+  addr->sin_port = htons(port);
+
+  return sizeof(struct sockaddr_in);
+}
+
 #endif /* CONFIG_IPV6 */
 
 
@@ -234,9 +246,6 @@ static int udp_ipv6_set_local(URLContext
 */
 int udp_set_remote_url(URLContext *h, const char *uri)
 {
-#ifdef CONFIG_IPV6
-  return udp_ipv6_set_remote_url(h, uri);
-#else
   UDPContext *s = h->priv_data;
   char hostname[256];
   int port;
@@ -244,13 +253,12 @@ int udp_set_remote_url(URLContext *h, co
   url_split(NULL, 0, NULL, 0, hostname, sizeof(hostname), &port, NULL, 0, uri);
 
   /* set the destination address */
-  if (resolve_host(&s->dest_addr.sin_addr, hostname) < 0)
+  s->dest_addr_len = udp_set_url(&s->dest_addr, hostname, port);
+  if (s->dest_addr_len < 0) {
     return AVERROR(EIO);
-  s->dest_addr.sin_family = AF_INET;
-  s->dest_addr.sin_port = htons(port);
-  s->dest_addr_len = sizeof(s->dest_addr);
+  }
+
   return 0;
-#endif
 }
 
 /**
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list