[Ffmpeg-cvslog] CVS: ffmpeg/libavformat mov.c,1.120,1.121

Michael Niedermayer CVS michael
Mon Mar 6 23:15:46 CET 2006


Update of /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv30424

Modified Files:
	mov.c 
Log Message:
set track timescale to mov timescale if 0 patch by (Baptiste COUDURIER <baptiste.coudurier smartjog com)


Index: mov.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat/mov.c,v
retrieving revision 1.120
retrieving revision 1.121
diff -u -d -r1.120 -r1.121
--- mov.c	6 Mar 2006 21:29:48 -0000	1.120
+++ mov.c	6 Mar 2006 22:15:43 -0000	1.121
@@ -1635,6 +1635,8 @@
 
     if(!sc->time_rate)
       sc->time_rate=1;
+    if(!sc->time_scale)
+      sc->time_scale= mov->time_scale;
     av_set_pts_info(s->streams[i], 64, sc->time_rate, sc->time_scale);
 
     if(s->streams[i]->duration != AV_NOPTS_VALUE){

More information about the ffmpeg-cvslog mailing list