[Ffmpeg-cvslog] r5666 - in trunk: libavcodec/utils.c libavformat/utils.c

aurel subversion
Sat Jul 8 09:14:01 CEST 2006


Author: aurel
Date: Sat Jul 8 09:14:00 2006
New Revision: 5666

Modified:
  trunk/libavcodec/utils.c
  trunk/libavformat/utils.c

Log:
set proper bits_per_sample value for ADPCM codecs


Modified: trunk/libavcodec/utils.c
==============================================================================
--- trunk/libavcodec/utils.c	(original)
+++ trunk/libavcodec/utils.c	Sat Jul 8 09:14:00 2006
@@ -1306,11 +1306,13 @@
 
 int av_get_bits_per_sample(enum CodecID codec_id){
   switch(codec_id){
-  case CODEC_ID_ADPCM_CT:
   case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_2:
+    return 2;
   case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_3:
+    return 3;
   case CODEC_ID_ADPCM_SBPRO_4:
-    return 0;
+  case CODEC_ID_ADPCM_CT:
+    return 4;
   case CODEC_ID_PCM_ALAW:
   case CODEC_ID_PCM_MULAW:
   case CODEC_ID_PCM_S8:

Modified: trunk/libavformat/utils.c
==============================================================================
--- trunk/libavformat/utils.c	(original)
+++ trunk/libavformat/utils.c	Sat Jul 8 09:14:00 2006
@@ -658,7 +658,7 @@
     if (bits_per_sample) {
       if (enc->channels == 0)
         return -1;
-      frame_size = size / ((bits_per_sample >> 3) * enc->channels);
+      frame_size = (size << 3) / (bits_per_sample * enc->channels);
     } else {
       /* used for example by ADPCM codecs */
       if (enc->bit_rate == 0)
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list