[Ffmpeg-cvslog] CVS: ffmpeg/libavformat utils.c,1.149,1.150

Michael Niedermayer CVS michael
Sun May 29 13:44:24 CEST 2005


Update of /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat
In directory mail:/var2/tmp/cvs-serv10184

Modified Files:
	utils.c 
Log Message:
changing a few AV_LOG_DEBUG to AV_LOG_INFO


Index: utils.c
===================================================================
RCS file: /cvsroot/ffmpeg/ffmpeg/libavformat/utils.c,v
retrieving revision 1.149
retrieving revision 1.150
diff -u -d -r1.149 -r1.150
--- utils.c	26 May 2005 20:17:12 -0000	1.149
+++ utils.c	29 May 2005 11:44:21 -0000	1.150
@@ -2377,13 +2377,13 @@
   int i, flags;
   char buf[256];
 
-  av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "%s #%d, %s, %s '%s':\n", 
+  av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%s #%d, %s, %s '%s':\n", 
       is_output ? "Output" : "Input",
       index, 
       is_output ? ic->oformat->name : ic->iformat->name, 
       is_output ? "to" : "from", url);
   if (!is_output) {
-    av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, " Duration: ");
+    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, " Duration: ");
     if (ic->duration != AV_NOPTS_VALUE) {
       int hours, mins, secs, us;
       secs = ic->duration / AV_TIME_BASE;
@@ -2392,31 +2392,31 @@
       secs %= 60;
       hours = mins / 60;
       mins %= 60;
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "%02d:%02d:%02d.%01d", hours, mins, secs, 
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%02d:%02d:%02d.%01d", hours, mins, secs, 
          (10 * us) / AV_TIME_BASE);
     } else {
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "N/A");
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "N/A");
     }
     if (ic->start_time != AV_NOPTS_VALUE) {
       int secs, us;
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ", start: ");
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO, ", start: ");
       secs = ic->start_time / AV_TIME_BASE;
       us = ic->start_time % AV_TIME_BASE;
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "%d.%06d",
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "%d.%06d",
          secs, (int)av_rescale(us, 1000000, AV_TIME_BASE));
     }
-    av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ", bitrate: ");
+    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, ", bitrate: ");
     if (ic->bit_rate) {
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG,"%d kb/s", ic->bit_rate / 1000);
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO,"%d kb/s", ic->bit_rate / 1000);
     } else {
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "N/A");
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "N/A");
     }
-    av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "\n");
+    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "\n");
   }
   for(i=0;i<ic->nb_streams;i++) {
     AVStream *st = ic->streams[i];
     avcodec_string(buf, sizeof(buf), &st->codec, is_output);
-    av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, " Stream #%d.%d", index, i);
+    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, " Stream #%d.%d", index, i);
     /* the pid is an important information, so we display it */
     /* XXX: add a generic system */
     if (is_output)
@@ -2424,9 +2424,9 @@
     else
       flags = ic->iformat->flags;
     if (flags & AVFMT_SHOW_IDS) {
-      av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, "[0x%x]", st->id);
+      av_log(NULL, AV_LOG_INFO, "[0x%x]", st->id);
     }
-    av_log(NULL, AV_LOG_DEBUG, ": %s\n", buf);
+    av_log(NULL, AV_LOG_INFO, ": %s\n", buf);
   }
 }
 

More information about the ffmpeg-cvslog mailing list